Uralonet
MTA Nyelvtudományi Intézet MagyarEnglishDeutsch   InformációkSúgó

 1. täwe U    'tüdő'  de 'Lunge'  en 'lungs '



  UEW № 1043 Sorszám szerint: << Előző Következő >> Új keresés

  Fogalomkör: Testrészek


  Egyeztető rész - (leány)nyelvi adatok
   
  finnregtävy 'Lunge'
  regtäky 'Lunge'
  regtäty 'Lunge'
   
  észt täü 'Lunge'
   tävi 'Lunge'
   
  mordvinEt́eviľav 'Lunge'MSFOu: 22:47 (Paasonen)
  Mt́evlav 'Lunge'PaasChrest +Reguly
  Mtevlal 'Lunge'Reg [ostj]
   
  udmurt/votjákSti̮ 'Lunge'
  Ktu̇ 'Lunge'
   
  komi/zürjénSti̮ 'Lunge'
  Pti̮ 'Lunge'
   
  magyar tüdő 'Lunge'
  reg?tidő 'Lunge'
  reg?kidő 'Lunge'
   
  nyenyecOt́īwāk 'Lunge'511
   
  enyec t́īji 'Lunge'
   
  nganaszan t́ieińda 'Lunge'
   
  szölkupNPtyymiektэ 'Lunge'
  Ketyymäktä 'Lunge'
   
  kamassz tu 'Lunge'


  Magyarázat
  MagyarDeutsch

  A mordvin ĺav, lav, lal és talán a magyar  képzőbokor. A nyenyec wɑ̄k, nganaszan ńda és szölkup mäktä képző.

  A finn tävy szó *täve: *täv > *täü > *tävü hangváltozással keletkezett, a täty és täky pedig másodlagos alakok.

  A permi nyelvekben *w előtti finnugor *ä > korai őspermi *ü > permi  hangváltozás feltételezhető.

  Ha a magyar tüdő szó idetartozik, akkor a magyar ü (< *ű), (nyj.) i (< *í) az *äw mássalhangzójának vokalizálódásával keletkezhetett. A magyar tüdő idetartozása azonban nagyon bizonytalan, mivel ez lenne az egyetlen adat a  képzőbokorra.

  A lapp dađve 'lép (fn)', amelyet többen tévesen vontak ide, a magyar lép szó megfelelője lehet (lásd *läppɜ (δäppɜ stb.) 'lép (fn)' FU, ? U).



  Bibliográfia
  • Gyarm: Aff 377 = Affinitas lingvae Hvngaricae cvm lingvis Fennicae originis grammatice demonstrata. Nec non vocabvlaria dialectorvm Tataricarvm et Slavicarvm cvm Hvngarica comparata. Avctore Samvele Gyarmathi. Gottingae 1799.
  • Sajn: Dem 112 = Sajnovics, Joannis, Demonstratio. Idioma Ungarorum et Lapponum idem esse. Tyrnaviae [1771?].
  • ESK = Лыткин, В.И. – Гуляев, Е.И. Краткий этимологический словарь коми языка. Москва 1970.
  • E.Itkonen: FUF 30: 34, 44, 31: 302 = Finnisch-ugrische Forschungen. 1–13, Helsingfors – Leipzig 1901–1913; 14–, Helsingfors [später:] Helsinki 1914–.
  • Äimä: FUF 6: 182 = Finnisch-ugrische Forschungen. 1–13, Helsingfors – Leipzig 1901–1913; 14–, Helsingfors [später:] Helsinki 1914–.
  • FUV = Collinder, Björn, Fenno-Ugric Vocabulary. An Etymological Dictionary of the Uralic Languages. Stockholm 1955.
  • Bárczi: Htört2 50, 94-5 = Bárczi, Géza, Magyar hangtörténet. 2., bővített kiadás. Budapest 1958 (EMNyp).
  • Csűry: MNy 35: 86 = Magyar Nyelv. 1–, Budapest 1905–.
  • Horger: MNy 38: 198 = Magyar Nyelv. 1–, Budapest 1905–.
  • Benkő: MNy 53: 279 = Magyar Nyelv. 1–, Budapest 1905–.
  • MUSz 239 = Budenz, József, Magyar–ugor összehasonlitó szótár. Budapest 1873–1881.
  • Halász: NyK 23: 263 = Nyelvtudományi Közlemények. 1–, Pest, [später:] Budapest 1862–.
  • Munkácsi: NyK 23: 91 = Nyelvtudományi Közlemények. 1–, Pest, [später:] Budapest 1862–.
  • Lindström: Suomi 1852: 99
  • TESz = A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára. I–III. Főszerk. Benkő Loránd. Szerk. Kiss Lajos – Papp László (1–2), Kubínyi László – Papp László (3). Budapest 1967–1976.
  • VglWb 1: 421 = Donner, O., Vergleichendes Wörterbuch der finnisch-ugrischen Sprachen. Leipzig I, 1874 ; II, 1876; III, 1888.