Uralonet
MTA Nyelvtudományi Intézet MagyarEnglishDeutsch   InformációkSúgó

 1. teppɜ FU    'sűrű, tömött, szoros'  de 'dicht'  en 'thick, tight '  UEW № 1048 Sorszám szerint: << Előző Következő >> Új keresés  Egyeztető rész - (leány)nyelvi adatok
   
  udmurt/votjákStupi̮t 'passend, gebührend, gehörig, artig, anständig, angemessen'
  Stupal- 'passen, zusammenstimmen, angemessen sein; sich verbessern, hergestellt werden; gelingen, gut ausfallen, gehörig verrichtet werden'
  Gtupal- 'passen, angemessen sein'Wichm [wotj]
   
  komi/zürjénStopi̮d 'dicht, fest, eng, stark, kräftig (Mensch)'
  Stopal- 'dicht, fest werden, eng werden, dicht angedrückt (od. dgl.) werden (z. B. Deckel eines Gefäßes)'
  SOtopal- 'стать плотнее, плотно закрыться, затвориться'
  Udtop 'dicht fest, eng'
  Ptop 'richtig, pünktlich, genau'
  Ptopi̮t 'eng, dicht, fest; stark, kräftig (Mensch)'
  Ptopav- 'dicht, fest werden, eng werden, dicht angedrückt (od. dgl.) werden (z. B. Deckel eines Gefäßes)'
   
  magyar több 'mehr'
   többi 'andere, übrige'


  Magyarázat
  MagyarDeutsch

  A votják t, zürjén d, t képző, a magyar b középfokjel.

  A magyar több szóban a b középfokjel az eredeti *p tővéghangzóhoz hasonult: *tëpb ~ *töpb > tëbb >/< több, vö. szép 'szép' > (1508: zepb >) szëbb 'szebb'.

  A magyarban 'sűrű' → 'sok' jelentésváltozás történt; így válhatott a több a sok 'sok' határozatlan számnév középfokú alakjává.

  Többen (Wichmann: FUF 7:51, MNy. 4:397; Beitr. 101; NyH7; Pais: NyK 49:295, UJb. 15:601) a permi szavakat a magyar tapogat- 'tapint, érez, kitapogat' igéhez kapcsolták (lásd *toppa- 'fog, megragad, tart' FU). Ez azonban hangtani és jelentéstani okokból nem fogadható el.

  Több forrás (MUSz. 229; Beke Nyr. 41: 71; Juhász: MNy. 32: 312) szerint a több alak a magyar tele 'tele' szó *tölebb középfokjellel ellátott alakjából magyarázható. Ez azonban hangtani okokból nem fogadható el. — Jókay (MNy. 25: 359) a több alakot a të- mutató névmástő középfokjeles alakjából próbálta származtatni, ami jelentéstani okokból szintén nem fogadható el.  Bibliográfia
  • MSzFE = A magyar szókészlet finnugor elemei. 1–3. Föszerkesztő: Lakó György. Szerkesztő: Rédei Károly [1–3] és K. Sal Éva [3]. Munkatársak: Erdélyi István, Fabricius-Kovács Ferenc, Gulya János, K. Sal Éva, Vértes Edit. Budapest 1967, 1971, 1978.
  • Rédei: NyK 67: 127 = Nyelvtudományi Közlemények. 1–, Pest, [später:] Budapest 1862–.
  • TESz = A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára. I–III. Főszerk. Benkő Loránd. Szerk. Kiss Lajos – Papp László (1–2), Kubínyi László – Papp László (3). Budapest 1967–1976.
  • Wichmann: WotjChr 114 = s. Wichm [wotj]