Uralonet
MTA Nyelvtudományi Intézet MagyarEnglishDeutsch   InformációkSúgó

 1. torɜ U    'viszály, küzdelem; harcol, küzd, veszekedik'  de 'Streit, Ringen; streiten, ringen'  en 'strife; struggle (n, v), battle '  UEW № 1066 Sorszám szerint: << Előző Következő >> Új keresés

  Fogalomkör: Harc


  Egyeztető rész - (leány)nyelvi adatok
   
  finn tora 'Streit, Zank'
   toru- 'schelten, zanken'
   
  észt tõra 'Aufruhr, Zwietracht, Zank, Streit'
   
  számi/lappLtå̄rrō 'Krieg, Kampf, Schlägerei, Rauferei'
  Ltå̄rrō- 'kämpfen, kriegen, raufen; stoßen'
  Ndoarro -r- 'fight, battle, struggle'
  Ndoarro- -r- 'strike with the horn(s), butt, gore; fight'
  Nottoarre- 'streiten'619
  Kldtoarre- 'streiten'619
  Ttoarra 'Zank, Streit, Krieg; Krigsheer'619
  Ttoarra- 'streiten'
  Ktoarra (ı̊ѳ) 'Zank, Streit, Krieg; Krigsheer'
   
  mordvinEtuŕe- 'kämpfen, sich balgen, sich schlagen'
  Et́uŕe- 'kämpfen, sich balgen, sich schlagen'
  Mt́uŕe- 'kämpfen, sich balgen, sich schlagen'
   
  mari/cseremiszKBtorle- 'dorgálni, szidalmazi; rügen, schelten'Bud [tscher]
   
  ? magyar dorgál- 'rügen, tadeln, schelten, zurechtweisen'
  ÚESz.dorgál
   
  nyenyecOtāro 'Ringen'471
  Otāro- 'ringen'
   
  enyecChtaruŋa- 'ringen'
  Btaruŋa- 'ringen'
   
  nganaszan torātu- 'ringen'
   
  szölkupČltjaar 'Streit'
  Ketjaar 'Streit'
   
  mator тороны 'борюся'Janhunen, SW: 12


  Magyarázat
  MagyarDeutsch

  A cseremisz l és magyar gál képző.

  A magyarban a zöngés szókezdő d a szó belseji r hatására keletkezett.

  Nomenverbum?

  Hangutánzó/hangfestő.

  A zürjén S durski̮- 'elégedetlenség miatt szitkozódik, szid' és V durski̮- 'brummog, morog, szid, veszekszik' igék sk képzője (Wichmann: FUF 11: 232) belső nyelvi hangutánzó/hangfestő eredetre utal.
  Bibliográfia
  • Lakó: AAPJ 17: 15, 16, 21 = Jyväskylän Kasvatusopillisen Korkeakoulun Julkaisuja. Acta Academiae Pedagogicae Jyväskyläensis. 1–, Jyväskylä 1938–
  • ÁKE 212 = Munkácsi, Bernát, Árja és kaukázusi elemek a finn-magyar nyelvekben. 1. kötet. Magyar szójegyzék s bevezetésül: a kérdés története. Budapest 1901.
  • Beitr 51 = Paasonen, H., Beiträge zur finnischugrisch-samojedischen Lautgeschichte Budapest 1917 (Sonderdruck aus Keleti Szemle XIII–XVII).  
  • Collinder: CompGr 45 = Collinder, Björn, Comparative Grammar of the Uralic Languages. Stockholm 1960.
  • EtSz = Magyar Etymologiai Szótár. I–XII: A - foglár... irta Gombocz Zoltán és Melich János. Budapest 1914–1936; XIII–XVll: foglár – geburnus. Gombocz Zoltán jegyzetei felhasználásával irta Melich János. Budapest 1938–1944.
  • Steinitz: FgrVok 49 = Steinitz, Wolfgang, Geschichte des finnisch-ugrischen Vokalismus. Stockholm 1944 (Acta Instituti Hungarici Universitatis Holmiensis. Series B, Linguistica. 2).
  • E.Itkonen: FUF 31: 163 = Finnisch-ugrische Forschungen. 1–13, Helsingfors – Leipzig 1901–1913; 14–, Helsingfors [später:] Helsinki 1914–.
  • FUV = Collinder, Björn, Fenno-Ugric Vocabulary. An Etymological Dictionary of the Uralic Languages. Stockholm 1955.
  • Setälä: JSFOu 30/5: 67 = Suomalais-ugrilaisen Seuran Aikakauskirja. Journal de la Société Finno-Ougrienne. 1–, Helsinki 1886–.
  • E.Itkonen: LpChr 99 = Itkonen, Erkki, Lappische Chrestomathie mit grammatikalischem Abriss und Wörterverzeichnis. Helsinki 1960 (Hilfsmittel für das Studium der finnisch-ugrischen Sprachen. VII).
  • MSzFE = A magyar szókészlet finnugor elemei. 1–3. Föszerkesztő: Lakó György. Szerkesztő: Rédei Károly [1–3] és K. Sal Éva [3]. Munkatársak: Erdélyi István, Fabricius-Kovács Ferenc, Gulya János, K. Sal Éva, Vértes Edit. Budapest 1967, 1971, 1978.
  • MUSz 257 = Budenz, József, Magyar–ugor összehasonlitó szótár. Budapest 1873–1881.
  • NyH7
  • Halász: NyK 23: 265 = Nyelvtudományi Közlemények. 1–, Pest, [später:] Budapest 1862–.
  • Németh: NyK 47: 472 = Nyelvtudományi Közlemények. 1–, Pest, [später:] Budapest 1862–.
  • Lakó: NyK 64: 63 = Nyelvtudományi Közlemények. 1–, Pest, [später:] Budapest 1862–.
  • Sauvageot: Rech 65 = Sauvageot, Aurélien, Recherches sur le Vocabulaire des Langues Ouralo-Altaiques. Thése proposée á la Faculté des Lettres de l'Université de Paris. Budapest 1929.
  • Lindström: Suomi 1852: 96
  • Janhunen: SW 152 = Janhunen, Juha, Samojedischer Wortschatz. Gemeinsamojedische Etymologien. Helsinki 1977 (Castrenianumin toimitteita. 17).
  • SzófSz = Bárczi, Géza, Magyar Szófejtő‘ Szótár. Budapest 1941.
  • TESz = A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára. I–III. Főszerk. Benkő Loránd. Szerk. Kiss Lajos – Papp László (1–2), Kubínyi László – Papp László (3). Budapest 1967–1976.
  • VglWb 1: 462 = Donner, O., Vergleichendes Wörterbuch der finnisch-ugrischen Sprachen. Leipzig I, 1874 ; II, 1876; III, 1888.