Uralonet
MTA Nyelvtudományi Intézet MagyarEnglishDeutsch   InformációkSúgó

 1. towɜ U    ''  de 'See, Teich'  en 'lake, pond'  UEW № 1070 Sorszám szerint: << Előző Következő >> Új keresés

  Fogalomkör: Állóvíz


  Egyeztető rész - (leány)nyelvi adatok
   
  udmurt/votjákSti̮ 'Landsee, Teich'
  Ktȯ 'Landsee, Teich'
  Gtị̑ 'kleiner See'Wichm [wotj]
   
  komi/zürjénSti̮ 'See'
  Pti̮ 'See'
  PO 'Landsee, Teich'
   
  hanti/osztjákVtŏγ 'Tümpel, Teich'971
  DNtĕw 'Tümpel, Teich'
  Otuw 'Tümpel'
   
  manysi/vogulTJ 'See'MSFOu: 127:45 (Kannisto, mitg. Liimola)
   
  magyar  'See, Binnensee, Teich'Akk. tavat
  ÚESz.
   
  nyenyecO 'See, Binnensee'488
   
  enyecChtuďio 'See'ALH: 17:73 (Mikola)
  Chtuďiʔo 'See'JSFOu: 58/1:15 (Donner-Joki)
  Btuseʔe 'See'ALH: 17:73 (Mikola)
  Kto 'See'ALH: 17:73 (Mikola)
   
  nganaszan túrku 'See'
   
  szölkupTa 'See'
  B 'See'
  Ty 'See'DonnMskr
  Keto 'See'
   
  kamassz tu 'See, Flußarm, Fluß'
   
  kojbál  'See, Teich'Janhunen, SW: 164
   
  mator toa 'See'FUFA: 12:18 (Setälä)
   
  tajgi to 'See'FUFA: 12:18 (Setälä)


  Magyarázat
  MagyarDeutsch

  Az enyec ďio, seʔe és nganaszan rku képző.

  Collinder (FUV ?-lel, CompGr. 115) idevonja a jelentés nélkül közölt cseremisz tomǒž szót, amrelyről azonban szótári adat nékül  semmilyen konkrétum nem mondható el.

  A nyenyec tuďio (Beitr. 255) és nganaszan túrku (Beitr. 255; Halász: NyK 23: 267) szavak egyeztetése a magyar ár 'árvíz, áramlat, sodrás' (lásd *ϑarɜ 'áradmánytó (árvíz idején keletkezett tó)' Ug.) szóval nem fogadható el.

  Setälä (FUFA 12: 18; JSFOu. 30/5: 38) fenntartással idevonta a szölkup Jel. tɑ̄ma, B Ta. tême 'lefolyó, folyódelta ága' szavakat, ám ezek eredeti palatális vokalizmusuk miatt nem tartozhatnak ide.  Bibliográfia
  • Gyarm: Aff 206-7, 214 = Affinitas lingvae Hvngaricae cvm lingvis Fennicae originis grammatice demonstrata. Nec non vocabvlaria dialectorvm Tataricarvm et Slavicarvm cvm Hvngarica comparata. Avctore Samvele Gyarmathi. Gottingae 1799.
  • ÁKE 607 = Munkácsi, Bernát, Árja és kaukázusi elemek a finn-magyar nyelvekben. 1. kötet. Magyar szójegyzék s bevezetésül: a kérdés története. Budapest 1901.
  • Collinder: CompGr 115 = Collinder, Björn, Comparative Grammar of the Uralic Languages. Stockholm 1960.
  • ESK = Лыткин, В.И. – Гуляев, Е.И. Краткий этимологический словарь коми языка. Москва 1970.
  • Steinitz: FgrVok 24 = Steinitz, Wolfgang, Geschichte des finnisch-ugrischen Vokalismus. Stockholm 1944 (Acta Instituti Hungarici Universitatis Holmiensis. Series B, Linguistica. 2).
  • Wichmann: FUF 11: 229 = Finnisch-ugrische Forschungen. 1–13, Helsingfors – Leipzig 1901–1913; 14–, Helsingfors [später:] Helsinki 1914–.
  • Setälä: FUFA 12: 18 = Anzeiger der Finnisch-ugrischen Forschungen [Angaben s. unter FUF]
  • FUV = Collinder, Björn, Fenno-Ugric Vocabulary. An Etymological Dictionary of the Uralic Languages. Stockholm 1955.
  • Setälä: JSFOu 30/5: 38 = Suomalais-ugrilaisen Seuran Aikakauskirja. Journal de la Société Finno-Ougrienne. 1–, Helsinki 1886–.
  • Uotila: MSFOu 65: 254 = Suomalais-Ugrilaisen Seuran Toimituksia. Mémoires de la Société Finno-Ougrienne. 1–, Helsinki 1890–.
  • MSzFE = A magyar szókészlet finnugor elemei. 1–3. Föszerkesztő: Lakó György. Szerkesztő: Rédei Károly [1–3] és K. Sal Éva [3]. Munkatársak: Erdélyi István, Fabricius-Kovács Ferenc, Gulya János, K. Sal Éva, Vértes Edit. Budapest 1967, 1971, 1978.
  • MUSz 222 = Budenz, József, Magyar–ugor összehasonlitó szótár. Budapest 1873–1881.
  • NyH7
  • Halász: NyK 23: 267 = Nyelvtudományi Közlemények. 1–, Pest, [später:] Budapest 1862–.
  • Gombocz: NyK 39: 255 = Nyelvtudományi Közlemények. 1–, Pest, [später:] Budapest 1862–.
  • s-Laute 47.00
  • Sándor: Sokféle 3: 115, 199, 8: 78 = Sándor, István, Sokféle. I–VIII, Györ 1791–1801; IX–XII, Bécs 1808.
  • Castrén: Suomi 1845: 183
  • Lindström: Suomi 1852: 87
  • Janhunen: SW 164 = Janhunen, Juha, Samojedischer Wortschatz. Gemeinsamojedische Etymologien. Helsinki 1977 (Castrenianumin toimitteita. 17).
  • Uotila: SyrjChr 160 = Uotila, T. E., Syrjänische Chrestomathie mit grammatikalischem Abriss und etymologischem Wörterverzeichnis. Helsinki 1938. (Hilfsmittel für das Studium der finnisch-ugrischen Sprachen. VI).
  • SzófSz = Bárczi, Géza, Magyar Szófejtő‘ Szótár. Budapest 1941.
  • TESz = A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára. I–III. Főszerk. Benkő Loránd. Szerk. Kiss Lajos – Papp László (1–2), Kubínyi László – Papp László (3). Budapest 1967–1976.
  • Castrén: Versuch 92 = Castrén, M. Alexander, Versuch einer ostjakischen Sprachlehre nebst kurzem Wörterverzeichnis. 2. verb. Aufl. Hg. von Anton Schiefner, St. Petersburg 1858.
  • VglWb 1: 559 = Donner, O., Vergleichendes Wörterbuch der finnisch-ugrischen Sprachen. Leipzig I, 1874 ; II, 1876; III, 1888.