Uralonet
MTA Nyelvtudományi Intézet MagyarEnglishDeutsch   InformációkSúgó

 1. tuppɜ FU    'hát, hátgerinc'  de 'Rücken, Rückgrat'  en 'back, spine '  UEW № 1080 Sorszám szerint: << Előző Következő >> Új keresés

  Fogalomkör: Testrészek


  Egyeztető rész - (leány)nyelvi adatok
   
  ? mari/cseremiszKBtup 'Rücken'
  Utup 'Rücken'
  Btup 'Rücken'
   
  ? udmurt/votjákSti̮bi̮r 'Rücken; Rückgrat'
  Ktə̑bə̑r 'Rücken; Rückgrat'
   
  ? magyar tompor 'Hüfte, Hanke'
  regtop 'sertéscomb vagy sódar vastag húsa; der dicke Teil der Schweinskeule od. des Schinkens ...'
  regtomp 'marhacomb töve; Oberschale des Rindes'
  Alttompor 'Schenkel'
  ÚESz.tomp
  ÚESz.tompor


  Magyarázat
  MagyarDeutsch

  A votják és magyar r képző.

  A votják és magyar szó *u-ra, a cseremisz szó pedig inkább *o-ra utal.

  A votjákban — feltehetőleg a ber 'hátulsó, hátsó rész' hatására — szórványos p > b változás történt (vö. Fokos: NéNy. 9: 169; Uotila: MSFOu. 65: 84; Rédei: NyK 66: 256).

  Munkácsi (Votják szótár ?-lel) a votják szót a ti̮ + ber 'a tüdő hátsó része' összetételből magyarázta, ez a származtatás azonban nem valószínű.

  A magyar tompor szó m eleme másodlagos.

  A cseremisz, votják 'hát, hátgerinc' ~ magyar 'csípő' ~ 'comb' jelentésviszonyhoz vö. csagáj put 'csípő' ~ 'comb', mongol darama 'hát' ~ 'csípő'.

  A magyar domb 'domb' (Pais: MNy. 30: 36, MNyTK 78: 9; Horpácsi: MNy. 49: 50), valamint a magyar töm- 'töm' (Pais: MNy. 30: 36) szavak egyeztetése a fenti szócsaláddal nem fogadható el.

  A magyar tompor szónak törökből való származtatása (Szilasi: Nyr. 28: 145) szintén téves.
  Bibliográfia
  • MSzFE = A magyar szókészlet finnugor elemei. 1–3. Föszerkesztő: Lakó György. Szerkesztő: Rédei Károly [1–3] és K. Sal Éva [3]. Munkatársak: Erdélyi István, Fabricius-Kovács Ferenc, Gulya János, K. Sal Éva, Vértes Edit. Budapest 1967, 1971, 1978.
  • Fokos: NéNy 9: 168-9 = Népünk és Nyelvünk. 1–11, Szeged 1930– [tatsächlich: 1929–] 1939.
  • SzófSz = Bárczi, Géza, Magyar Szófejtő‘ Szótár. Budapest 1941.
  • TESz = A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára. I–III. Főszerk. Benkő Loránd. Szerk. Kiss Lajos – Papp László (1–2), Kubínyi László – Papp László (3). Budapest 1967–1976.