Uralonet
MTA Nyelvtudományi Intézet MagyarEnglishDeutsch   InformációkSúgó

 1. wäsɜ- FU    'eltűnik, elvész'  de 'verschwinden, verloren gehen'  en 'disappear, get lost '  UEW № 1134 Sorszám szerint: << Előző Következő >> Új keresés

  Fogalomkör: Megszűnik


  Egyeztető rész - (leány)nyelvi adatok
   
  ? udmurt/votjákSvez- 'sich entfernen, sich aus dem Staube machen'
   
  ? magyar vesz- 'umkommen, untergehen, sich verlieren, verlorengehen'
   vész- 'umkommen, untergehen, sich verlieren, verlorengehen'
   vész 'Not, Unglück, Unheil, Seuche'
   veszekëd- 'zanken'
   veszeksz- 'zanken'
   veszély 'Gefahr'
  ÚESz.vesz
  ÚESz.vész
  ÚESz.veszekedik


  Magyarázat
  MagyarDeutsch

  Az egyeztetés csak akkor lehetséges, ha a magyar sz a rákövetkező palatális magánhangzó hatására palatalizálódott: finnugor *s > ugor *ś > s > magyar sz (lásd még *pesä 'fészek' U).

  Hangutánzó/hangfestő?

  Többen (Lindström: Suomi 1852: 101; Fábián: MNyszet. 6:36; MUSz. 575; Gombocz: Berzeviczy-Eml. 41; SzófSz.; FUV ?-lel; ESK) a következő szavakat egyeztették a magyar vesz- igével: votják i̮š-, ə̑š- 'elveszik', zürjén voš- 'eltűnik', osztják Kaz. wǫš- 'eltűnik', vogul ūs- 'elpusztul, meghal'. Ez azonban nem fogadható el, mert a kikövetkeztetett őspermi *ȯ̭ hangnak nem felelhet meg a magyarban palatális e; az obi-ugor szavak pedig zürjén jövevényszók (Toivonen: FUF 32: 24; E. Itkonen: UAJb. 28: 77; Rédei, SLW 96).  Bibliográfia
  • MSzFE = A magyar szókészlet finnugor elemei. 1–3. Föszerkesztő: Lakó György. Szerkesztő: Rédei Károly [1–3] és K. Sal Éva [3]. Munkatársak: Erdélyi István, Fabricius-Kovács Ferenc, Gulya János, K. Sal Éva, Vértes Edit. Budapest 1967, 1971, 1978.
  • Bereczki: NyK 66: 385 = Nyelvtudományi Közlemények. 1–, Pest, [später:] Budapest 1862–.
  • TESz = A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára. I–III. Főszerk. Benkő Loránd. Szerk. Kiss Lajos – Papp László (1–2), Kubínyi László – Papp László (3). Budapest 1967–1976.