Uralonet
MTA Nyelvtudományi Intézet MagyarEnglishDeutsch   InformációkSúgó

 1. wetä- FU    'vezet, húz'  de 'führen, leiten, ziehen'  en 'lead, guide, draw, pull '  UEW № 1141 Sorszám szerint: << Előző Következő >> Új keresés

  Fogalomkör: Vezet


  Egyeztető rész - (leány)nyelvi adatok
   
  finn vetä- 'ziehen'
   
  észt veda- 'führen, anführen (Fuder), ziehen, schleppen'
   
  mordvinEveďa- 'führen, leiten'
  Evit́i- 'führen, leiten'
  Mväďa- 'führen, leiten'
  Mvät́e- 'führen, leiten'
   
  mari/cseremiszKBwiδe- 'leiten'
  Uwüδe- 'leiten'
  Bwüδe- 'leiten'
   
  magyar vezet- 'führen, leiten, lenken, fahren'
   vezér 'Führer, Feldherr, Heerführer'
  ÚESz.vezér
  ÚESz.vezet


  Magyarázat
  MagyarDeutsch

  Vö. indoeurópai *h₂u̯ed- : avesztai vad- 'vezet, házassághoz vezet', avesztai vɑ̄δayeiti 'vezet, von, vontat',  óiráni fedid  'vezet', óegyházi szláv vedǫ, vesti 'vezet'.

  A magyar (e)t és ér képző.

  Többen (Hunfalvy: MNyszet. 3: 266; Munkácsi: NyK 23: 93; Halász: NyK 24: 444; Setälä: FUFA 12: 44; Setälä: JSFOu. 30/5: 68; Beitr. 72; K. Donner: MSFOu. 49: 126; FUV) idevonták a szamojéd, nyenyec wɑ̄dɑ̄- 'felnevel, gondoz; vezet', enyec Ch. bará-, B badadda- 'felnevel', nganaszan badú- 'felnő', szölkup kueta- 'táplál, felnevel' és kamassz bodə- 'táplál, etet' szavakat, amelyek azonban veláris hangrendjük és eltérő jelentésük miatt nem tartozhatnak ide.  Bibliográfia
  • Gyarm: Aff 169 = Affinitas lingvae Hvngaricae cvm lingvis Fennicae originis grammatice demonstrata. Nec non vocabvlaria dialectorvm Tataricarvm et Slavicarvm cvm Hvngarica comparata. Avctore Samvele Gyarmathi. Gottingae 1799.
  • ÁKE 630 = Munkácsi, Bernát, Árja és kaukázusi elemek a finn-magyar nyelvekben. 1. kötet. Magyar szójegyzék s bevezetésül: a kérdés története. Budapest 1901.
  • Hajdú: ALH 2: 287 = Acta Linguistica Academiae Scientiarum Hungaricae. 1–, Budapest 1951–.
  • Collinder: AUU 1/4: 126 = Acta Universitatis Upsaliensis. Nova Series. Acta Societatis Linguisticae Upsaliensis. I–, Stockholm – Göteborg-Uppsala 1963–.
  • Joki: CIFU 105.00 = Congressus Internationalis Fenno-Ugristarum Budapestini habitus 20–24. IX. 1960. Budapest 1963.
  • Sköld: FUF 18: 218 = Finnisch-ugrische Forschungen. 1–13, Helsingfors – Leipzig 1901–1913; 14–, Helsingfors [später:] Helsinki 1914–.
  • Paasonen: FUF 7: 23 = Finnisch-ugrische Forschungen. 1–13, Helsingfors – Leipzig 1901–1913; 14–, Helsingfors [später:] Helsinki 1914–.
  • FUV = Collinder, Björn, Fenno-Ugric Vocabulary. An Etymological Dictionary of the Uralic Languages. Stockholm 1955.
  • Collinder: IUrSprg 71 = Collinder, Björn, Indo-uralisches sprachgut. Uppsala 1934 (Uppsala Universitets Ársskrift 1934. Filosofi, sprákvetenskap och historiska vetenskaper. 1).
  • Hajdú: MKE 33 = Hajdú, Péter, A magyarság kialakulásának előzményei. Budapest 1953 (NytudÉrt 2).
  • Szinnyei: MNy 22: 235 = Magyar Nyelv. 1–, Budapest 1905–.
  • Joki: MSFOu 103: 44, 151: 344 = Suomalais-Ugrilaisen Seuran Toimituksia. Mémoires de la Société Finno-Ougrienne. 1–, Helsinki 1890–.
  • MSzFE = A magyar szókészlet finnugor elemei. 1–3. Föszerkesztő: Lakó György. Szerkesztő: Rédei Károly [1–3] és K. Sal Éva [3]. Munkatársak: Erdélyi István, Fabricius-Kovács Ferenc, Gulya János, K. Sal Éva, Vértes Edit. Budapest 1967, 1971, 1978.
  • MUSz 579 = Budenz, József, Magyar–ugor összehasonlitó szótár. Budapest 1873–1881.
  • NyH7
  • Setälä: NyK 26: 406 = Nyelvtudományi Közlemények. 1–, Pest, [später:] Budapest 1862–.
  • Munkácsi: NyK 27: 137 = Nyelvtudományi Közlemények. 1–, Pest, [später:] Budapest 1862–.
  • Sauvageot: Rech 60 = Sauvageot, Aurélien, Recherches sur le Vocabulaire des Langues Ouralo-Altaiques. Thése proposée á la Faculté des Lettres de l'Université de Paris. Budapest 1929.
  • SKES = Suomen kielen etymologinen sanakirja. I, Helsinki 1955 [Autor] Y. H. Toivonen; II, 1958 [Autoren] Y. H. Toivonen – Erkki Itkonen – Aulis J. Joki; III, 1962 [Autoren] Erkki Itkonen – Aulis J. Joki; IV, 1969 [Autoren] Erkki Itkonen – Aulis J. Joki; V, 19
  • SzófSz = Bárczi, Géza, Magyar Szófejtő‘ Szótár. Budapest 1941.
  • TESz = A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára. I–III. Főszerk. Benkő Loránd. Szerk. Kiss Lajos – Papp László (1–2), Kubínyi László – Papp László (3). Budapest 1967–1976.
  • Joki: Verba docent 49.00