Uralonet
MTA Nyelvtudományi Intézet MagyarEnglishDeutsch   InformációkSúgó

 1. wȣmɜ FU    'varázsige, varázsszó; varázsol'  de 'Zauberwort; zaubern'  en 'magic word; practise magic '  UEW № 1178 Sorszám szerint: << Előző Következő >> Új keresés

  Fogalomkör: Varázslat


  Egyeztető rész - (leány)nyelvi adatok
   
  ? komi/zürjénSvomiʒ́ 'durch den bösen Blick angezauberte Beschädigung od. Krankheit'
  Pvomiʒ́ 'durch den bösen Blick angezauberte Beschädigung od. Krankheit'
  POvo·miʒ́ 'Beschreien'
   
  ? magyar imád- 'anbeten, vergöttern'
  Altimád 'beten; anbieten'
  AltWimagguc 'beten; anbieten'404
  ÚESz.imád


  Magyarázat
  MagyarDeutsch

  A zürjén iʒ́ képző, a magyar ád az ad gyakorító képző változata, amely a tővéghangzó nyúlásával keletkezett (vö. okád- 'hány').

  Az egyeztetés csak akkor fogadható el, ha a zürjén o (< őspermi *o) FU veláris magánhangzóra megy vissza. Ebben az esetben a magyarban *vi̮ > vi > i hangváltozás feltételezhető.

  Jelentéstani szempontból vö. magyar áld- 'áld' ~ ? átkoz 'átkoz' ~ osztják (122) V alil- 'átkoz, elátkoz; szid, szitkozódik' ~ cseremisz (Szil.) ülte- 'imádkozik'; osztják (555) Fil. mut 'ima' Kaz. ʌ 'szitokszó, varázsszó; áldozati ima'.

  Nomenverbum?
  Bibliográfia
  • MSzFE = A magyar szókészlet finnugor elemei. 1–3. Föszerkesztő: Lakó György. Szerkesztő: Rédei Károly [1–3] és K. Sal Éva [3]. Munkatársak: Erdélyi István, Fabricius-Kovács Ferenc, Gulya János, K. Sal Éva, Vértes Edit. Budapest 1967, 1971, 1978.
  • Rédei: NyK 69: 170 = Nyelvtudományi Közlemények. 1–, Pest, [später:] Budapest 1862–.
  • TESz = A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára. I–III. Főszerk. Benkő Loránd. Szerk. Kiss Lajos – Papp László (1–2), Kubínyi László – Papp László (3). Budapest 1967–1976.