Uralonet
MTA Nyelvtudományi Intézet MagyarEnglishDeutsch   InformációkSúgó

 1. anɜ (anɜppɜ) FU ?U   'anyós'  de 'Schwiegermutter'  en 'mother-in-law'  UEW № 14 Sorszám szerint: << Előző Következő >> Új keresés  Egyeztető rész - (leány)nyelvi adatok
   
  finn anoppi 'Schwiegermutter'Gen. anopin
   
  számi/lappLvuonēv 'Schwiegermutter'
  Nvuone 'Schwiegermutter'Gen. -dnam-
  Notvuene 'Schwiegermutter'Gen. vuannem, -amKuollan:1826
  Kldvūine 'Schwiegermutter'Gen. vuѳnnɑimKuollan:1826
  Tvi̊̄in 'Schwiegermutter'Gen. vı˚ѳnnɑimeKuollan:1826
   
  ? hanti/osztjákTrjŏntəp 'Schwiegermutter'OL:144
  Kountəp 'Schwiegermutter'OL:144
  Oontep 'Schwiegermutter'OL:144
   
  manysi/vogulSoɔ̄nip 'Schwiegermutter'Steinitz, DEWO:127 (Kannisto mitg. Steinitz)
   
  ? magyarregnapa 'Schwiegermutter'
  Altnap 'Schwiegermutter'
   
  ? nyenyecOŋinab 'Vater der Frau älterer Bruder der Frau' 162:33
  Ońeŋinab 'Schwiegermutter'ńe 'Frau' 162:312
   
  ? enyec inobo 'Schwiegervater, älterer Bruder der Frau'
   
  ? nganaszan ŋinaba 'Schwiegervater, älterer Bruder der Frau'
   
  ? kamassz əmbi 'Schwiegervater, Stiefvater'
   əmbə 'Schwiegervater, Stiefvater'
   
  ? kojbál имдетъ 'тесть' 128:25
   
  ? mator иникемъ 'тесть' 128:25


  Magyarázat
  MagyarDeutsch

  A finn ppi, lapp m, osztják təp, vogul p, magyar p és szamojéd b, bo, ba képzők. A magyar napa szóvégi a eleme vagy PxSg3, vagy kicsinyítő képző.

  A magyar szó csak akkor tartozhat ide, ha benne a szókezdő magánhangzó eltűnt. Az is lehetséges, hogy a magyar szó téves tagolással — a szókezdő a hangot mutató névmásnak értelmezve — egy korábbi *anap(a) alakból keletkezett.

  A kamasszban *nə̑p > *nb > mb hasonulás történt. A szamojéd szavak idetartozása jelentéstani okokból bizonytalan.

  A *ppɜ képző valószínűleg már a finnugor korban — ha a szamojéd szavak idetartoznak, akkor már az uráli korban — a szóhoz járulhatott.  Bibliográfia
  • Gyarm: Aff 65 = Affinitas lingvae Hvngaricae cvm lingvis Fennicae originis grammatice demonstrata. Nec non vocabvlaria dialectorvm Tataricarvm et Slavicarvm cvm Hvngarica comparata. Avctore Samvele Gyarmathi. Gottingae 1799.
  • Hajdú: ALH 4: 27 = Acta Linguistica Academiae Scientiarum Hungaricae. 1–, Budapest 1951–.
  • Beitr 19 = Paasonen, H., Beiträge zur finnischugrisch-samojedischen Lautgeschichte Budapest 1917 (Sonderdruck aus Keleti Szemle XIII–XVII).  
  • Collinder: CompGr 405 = Collinder, Björn, Comparative Grammar of the Uralic Languages. Stockholm 1960.
  • Sajn: Dem 79, 113 = Sajnovics, Joannis, Demonstratio. Idioma Ungarorum et Lapponum idem esse. Tyrnaviae [1771?].
  • Steinitz: DEWO 127 = Steinitz, Wolfgang, Dialektologisches und etymologisches Wörterbuch der ostjakischen Sprache. Berlin 1966– (Abhandlungen der Deutschen Akademie der Wissenschaften zu Berlin).
  • Karjalainen: FUF 13: 228 = Finnisch-ugrische Forschungen. 1–13, Helsingfors – Leipzig 1901–1913; 14–, Helsingfors [später:] Helsinki 1914–.
  • Setälä: FUFA 12: 18 = Anzeiger der Finnisch-ugrischen Forschungen [Angaben s. unter FUF]
  • FUV = Collinder, Björn, Fenno-Ugric Vocabulary. An Etymological Dictionary of the Uralic Languages. Stockholm 1955.
  • Setälä: JSFOu 30/5: 89 = Suomalais-ugrilaisen Seuran Aikakauskirja. Journal de la Société Finno-Ougrienne. 1–, Helsinki 1886–.
  • MSzFE = A magyar szókészlet finnugor elemei. 1–3. Föszerkesztő: Lakó György. Szerkesztő: Rédei Károly [1–3] és K. Sal Éva [3]. Munkatársak: Erdélyi István, Fabricius-Kovács Ferenc, Gulya János, K. Sal Éva, Vértes Edit. Budapest 1967, 1971, 1978.
  • MUSz 392 = Budenz, József, Magyar–ugor összehasonlitó szótár. Budapest 1873–1881.
  • NyH7
  • Munkácsi: NyK 23: 87 = Nyelvtudományi Közlemények. 1–, Pest, [später:] Budapest 1862–.
  • Halász: NyK 24: 453 = Nyelvtudományi Közlemények. 1–, Pest, [später:] Budapest 1862–.
  • Hajdú: NyK 65: 67 = Nyelvtudományi Közlemények. 1–, Pest, [später:] Budapest 1862–.
  • SKES = Suomen kielen etymologinen sanakirja. I, Helsinki 1955 [Autor] Y. H. Toivonen; II, 1958 [Autoren] Y. H. Toivonen – Erkki Itkonen – Aulis J. Joki; III, 1962 [Autoren] Erkki Itkonen – Aulis J. Joki; IV, 1969 [Autoren] Erkki Itkonen – Aulis J. Joki; V, 19
  • Lindström: Suomi 1852: 13
  • Janhunen: SW 24 = Janhunen, Juha, Samojedischer Wortschatz. Gemeinsamojedische Etymologien. Helsinki 1977 (Castrenianumin toimitteita. 17).
  • Szófsz = Bárczi, Géza, Magyar Szófejtő‘ Szótár. Budapest 1941.
  • TESz = A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára. I–III. Főszerk. Benkő Loránd. Szerk. Kiss Lajos – Papp László (1–2), Kubínyi László – Papp László (3). Budapest 1967–1976.
  • Hunfalvy: VogF 294 = Hunfalvy, Pál, A' Vogul föld és nép. Reguly Antal hagyományaiból kidolgozta -. Pest 1864 (Reguly Antal hagyományai, 1).