Uralonet
MTA Nyelvtudományi Intézet MagyarEnglishDeutsch   InformációkSúgó

 1. kumtɜ (kuntɜ) Ug    'hód'  de 'Biber'  en 'beaver'  UEW № 1781 Sorszám szerint: << Előző Következő >> Új keresés

  Fogalomkör: Állatfajok


  Egyeztető rész - (leány)nyelvi adatok
   
  hanti/osztjákNχundi̮l 'Maulwurf'< manysi/vogul
   
  manysi/vogulTJkońt́əl 'Biber'MSFOu: 180:119
  KMk˳ontəľ 'Biber'MSFOu: 180:119
  Pkuńt́əľ 'Biber'MSFOu: 180:119
  Soχuntəľ 'Maulwurf'MSFOu: 180:119
   
  magyar hód 'Biber'
  ÚESz.hód


  Magyarázat
  MagyarDeutsch

  < török: ótörök quntuz , oszmán, csagáj qunduz , altaji kumduz 'hód'.

  A vogul l és ľ denominális névszóképzők.

  A szó valószínűleg képzőtlen alakban került a törökből a magyarba (a z a török szavakban képző). Az ősi U (FU)—török érintkezésen vagy rokonságon alapuló magyarázat nem valószínű.  Bibliográfia
  • N.Sebestyén: ALH 1: 291 = Acta Linguistica Academiae Scientiarum Hungaricae. 1–, Budapest 1951–.
  • Hajdú: ALH 2: 267, 302 = Acta Linguistica Academiae Scientiarum Hungaricae. 1–, Budapest 1951–.
  • Moór: ALH 2: 413, 8: 70-2, 254 = Acta Linguistica Academiae Scientiarum Hungaricae. 1–, Budapest 1951–.
  • Róna-Tas: Chuvash Studies 1982: 133
  • Munkácsi: Ethn 4: 293, 6: 137 = Ethnographia. 1–, Budapest 1890–.
  • Bárczi: Htört2 64, 91 = Bárczi, Géza, Magyar hangtörténet. 2., bővített kiadás. Budapest 1958 (EMNyp).
  • Hajdú: MKE 19, 43, 70, 79 = Hajdú, Péter, A magyarság kialakulásának előzményei. Budapest 1953 (NytudÉrt 2).
  • Kálmán: MNyTK 43: 24 = A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai. [1]–, Budapest 1905–.
  • Bárczi: MSFOu 125: 14 = Suomalais-Ugrilaisen Seuran Toimituksia. Mémoires de la Société Finno-Ougrienne. 1–, Helsinki 1890–.
  • MSzFE = A magyar szókészlet finnugor elemei. 1–3. Föszerkesztő: Lakó György. Szerkesztő: Rédei Károly [1–3] és K. Sal Éva [3]. Munkatársak: Erdélyi István, Fabricius-Kovács Ferenc, Gulya János, K. Sal Éva, Vértes Edit. Budapest 1967, 1971, 1978.
  • N.Sebestyén: NyIOK 1: 365, 4: 367 = A Magyar Tudományos Akadémia Nyelv- és Irodalomtudományi Osztályának Közleményei. 1–, Budapest 1951–
  • Bárczi: NyIOK 2: 348 = A Magyar Tudományos Akadémia Nyelv- és Irodalomtudományi Osztályának Közleményei. 1–, Budapest 1951–
  • Sz.Kispál: NyIOK 2: 360 = A Magyar Tudományos Akadémia Nyelv- és Irodalomtudományi Osztályának Közleményei. 1–, Budapest 1951–
  • Lakó: NyIOK 2: 364 = A Magyar Tudományos Akadémia Nyelv- és Irodalomtudományi Osztályának Közleményei. 1–, Budapest 1951–
  • Kálmán: NyIOK 4: 372 = A Magyar Tudományos Akadémia Nyelv- és Irodalomtudományi Osztályának Közleményei. 1–, Budapest 1951–
  • Zsirai: NyK 47: 449 = Nyelvtudományi Közlemények. 1–, Pest, [später:] Budapest 1862–.
  • Németh: NyK 47: 77 = Nyelvtudományi Közlemények. 1–, Pest, [später:] Budapest 1862–.
  • Sz.Kispál: NyK 53: 53 = Nyelvtudományi Közlemények. 1–, Pest, [später:] Budapest 1862–.
  • SzófSz = Bárczi, Géza, Magyar Szófejtő‘ Szótár. Budapest 1941.
  • TESz = A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára. I–III. Főszerk. Benkő Loránd. Szerk. Kiss Lajos – Papp László (1–2), Kubínyi László – Papp László (3). Budapest 1967–1976.
  • Hunfalvy: VogF 285 = Hunfalvy, Pál, A' Vogul föld és nép. Reguly Antal hagyományaiból kidolgozta -. Pest 1864 (Reguly Antal hagyományai, 1).