Uralonet
MTA Nyelvtudományi Intézet MagyarEnglishDeutsch   InformációkSúgó

 1. luwɜ (luγǝ) Ug    ''  de 'Pferd'  en 'horse (n)'  UEW № 1794 Sorszám szerint: << Előző Következő >> Új keresés

  Fogalomkör: Állatfajok


  Egyeztető rész - (leány)nyelvi adatok
   
  hanti/osztjákVloγ 'Pferd'OL: 20
  DNtȧw 'Pferd'OL: 20
  Olaw 'Pferd'OL: 20
   
  manysi/vogulTJlow 'Pferd'WV: 121
  KUlo 'Pferd'WV: 121
  Pluw 'Pferd'WV: 121
  Soluw 'Pferd'WV: 121
   
  magyar  'Pferd'Akk. lovat
  reglo 'Pferd'
  reglu 'Pferd'
  reg 'Pferd'
  ÚESz.
   
  nyenyec lāw 'Pferd'< hanti/osztják


  Magyarázat
  MagyarDeutsch

  A szónak, amely az ugor kori lótartás nyelvi bizonyítéka, távolabbi nyelvi kapcsolatai tisztázatlanok.

  Lehetséges, hogy valamely ismeretlen közvetítő nyelv útján a kaukázusiból került az ugor nyelvekbe (vö. chinnalug lak 'csikó; borjú', avar thah 'csődör').

  Az ugor szónak a finn lupo 'kanca' alakkal való egyeztetése (Setälä, SS 1: 133) és az indoeurópaiból való származtatása (vö. lett lops 'marha', albán lopë 'tehén') (Serebrennikov: ESA 3: 154) további vizsgálatra szorul.

  A törökből való származtatás (vö. oszmán ulaq 'igavonó állat, futár, gyorsfutár', kirgiz lau 'igavonó állat, munkalovak') nem valószínű, mivel a török u hangnak az ugorban meg kellett volna őrződnie. A török ulaq stb. az ula- 'utazik' származékai is lehetnek, ebben az esetben azonban jelentéstanilag is el kell választani az ugor szavaktól. Lehetséges, hogy az ugor és török szavak egy ismeretlen nyelvből származnak.  Bibliográfia
  • Gyarm: Aff 196-7, 216, 272 = Affinitas lingvae Hvngaricae cvm lingvis Fennicae originis grammatice demonstrata. Nec non vocabvlaria dialectorvm Tataricarvm et Slavicarvm cvm Hvngarica comparata. Avctore Samvele Gyarmathi. Gottingae 1799.
  • Munkácsi: ÁKE 444 = Munkácsi, Bernát, Árja és kaukázusi elemek a finn-magyar nyelvekben. 1. kötet. Magyar szójegyzék s bevezetésül: a kérdés története. Budapest 1901.
  • Moór: ALH 8: 68-9, 83-5 = Acta Linguistica Academiae Scientiarum Hungaricae. 1–, Budapest 1951–.
  • Munkácsi: Ethn 5: 166 = Ethnographia. 1–, Budapest 1890–.
  • Steinitz: FgrKons 22 = Steinitz, W., Geschichte des finnisch-ugrischen Konsonantismus. Uppsala 1952 (Separatum ex Actis Instituti Hungarici Universitatis Holmiensis. Series B, Linguistica. 1).
  • Zsirai: FgrRok 130 = Zsirai, Miklós, Finnugor rokonságunk. Budapest 1937.
  • Bárczi: Htört2 98.00 = Bárczi, Géza, Magyar hangtörténet. 2., bővített kiadás. Budapest 1958 (EMNyp).
  • Hajdú: MKE 44, 49, 80, 81 = Hajdú, Péter, A magyarság kialakulásának előzményei. Budapest 1953 (NytudÉrt 2).
  • Pais: MNy 49: 288 = Magyar Nyelv. 1–, Budapest 1905–.
  • Wichmann: MNy 4: 400 = Magyar Nyelv. 1–, Budapest 1905–.
  • Benkő: MNyjt 77.00 = Benkő, Loránd, Magyar nyelvjárástörténet. Budapest 1957 (EMNyF).
  • Ligeti: MsgŐstört 59 = A magyarság ő‘störténete. Szerk. Ligeti Lajos. Budapest 1943.
  • MSzFE = A magyar szókészlet finnugor elemei. 1–3. Föszerkesztő: Lakó György. Szerkesztő: Rédei Károly [1–3] és K. Sal Éva [3]. Munkatársak: Erdélyi István, Fabricius-Kovács Ferenc, Gulya János, K. Sal Éva, Vértes Edit. Budapest 1967, 1971, 1978.
  • MUSz 702 = Budenz, József, Magyar–ugor összehasonlitó szótár. Budapest 1873–1881.
  • Mészöly: NéNy 1: 207 = Népünk és Nyelvünk. 1–11, Szeged 1930– [tatsächlich: 1929–] 1939.
  • NyH7
  • Benkő: NyIOK 7: 505 = A Magyar Tudományos Akadémia Nyelv- és Irodalomtudományi Osztályának Közleményei. 1–, Budapest 1951–
  • Munkácsi: NyK 25: 182, 276 = Nyelvtudományi Közlemények. 1–, Pest, [später:] Budapest 1862–.
  • Hajdú: NyK 56: 51 = Nyelvtudományi Közlemények. 1–, Pest, [später:] Budapest 1862–.
  • Moór: NyK 61: 281 = Nyelvtudományi Közlemények. 1–, Pest, [später:] Budapest 1862–.
  • Moór: Nyr 73: 22 = Magyar Nyelvő‘r. 1–, Budapest 1872–.
  • Setälä: SS 1: 133 = Suomen Suku. 1–3. Toim.: A. Kannisto – E. N. Setälä – U. T. Sirelius – Y. Wichmann. Helsinki 1926–1934.
  • SzófSz = Bárczi, Géza, Magyar Szófejtő‘ Szótár. Budapest 1941.
  • Bárczi: TA 43 = Bárczi, Géza, A Tihanyi apátság alapítólevele mint nyelvi emlék. Budapest 1951 (Nyelvészeti Tanulmányok 1.)
  • TESz = A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára. I–III. Főszerk. Benkő Loránd. Szerk. Kiss Lajos – Papp László (1–2), Kubínyi László – Papp László (3). Budapest 1967–1976.
  • Castrén: Versuch 91 = Castrén, M. Alexander, Versuch einer ostjakischen Sprachlehre nebst kurzem Wörterverzeichnis. 2. verb. Aufl. Hg. von Anton Schiefner, St. Petersburg 1858.
  • VglWb 1: 566 = Donner, O., Vergleichendes Wörterbuch der finnisch-ugrischen Sprachen. Leipzig I, 1874 ; II, 1876; III, 1888.
  • Hunfalvy: VogF 285 = Hunfalvy, Pál, A' Vogul föld és nép. Reguly Antal hagyományaiból kidolgozta -. Pest 1864 (Reguly Antal hagyományai, 1).