Uralonet
MTA Nyelvtudományi Intézet MagyarEnglishDeutsch   InformációkSúgó

 1. täŋɜ-tɜ Ug    'tegez (övön)'  de 'Pfeilköcher am Riemen'  en 'quiver (on belt)'  UEW № 1859 Sorszám szerint: << Előző Következő >> Új keresés

  Fogalomkör: Állattartás


  Egyeztető rész - (leány)nyelvi adatok
   
  hanti/osztjákVtüγət 'Pfeilköcher'OL: 214
  DNtiwət 'Pfeilköcher'OL: 214
  Otiwət 'Pfeilköcher'OL: 214
   
  manysi/vogulKUtǟwət 'Köcher'FUF: 31:114 (Kannisto, mitg. Liimola)
  LMtäut 'Köcher'MSz
  Sotawt 'Köcher'
   
  magyar tegëz 'Köcher'
   tëgëz 'Köcher'


  Magyarázat
  MagyarDeutsch

  Az obi-ugor nyelvekben ugor *ŋ > *γosztják γ, w, vogul w, a magyarban pedig *ŋ > ŋk > g változás történt (vö. Lakó: NyK 51:170; Liimola: FUF 31: 114).

  A * elem képző lehet, amely az ugor korban a tőhöz járult.

  A nyenyec ťience, ťieneťe 'tegez' (Munkácsi: NyK 23: 90; Halász: NyK 23: 262) hangtani okokból nem vonható ide.

  A fenti szavaknak törökből (vö. csagáj tigdi 'bőrből vagy nemezből készült zsák') vagy irániból (vö. szanszkrit dhɑ̄kás, dhɑ̄ká- 'tartó, tartály') való származtatása (Anderson, Wandl. 81, 226; ÁKE 595; Zsirai, FgrRok. 148; MsgŐstört. 32; Hajdú, MKE 43, ALH 2 : 301) a szó belseji ugor *ŋ miatt nem fogadható el (Liimola: FUF 31: 114; Moór: ALH 8: 93).  Bibliográfia
  • Liimola: FUF 31: 114 = Finnisch-ugrische Forschungen. 1–13, Helsingfors – Leipzig 1901–1913; 14–, Helsingfors [später:] Helsinki 1914–.
  • MSzFE = A magyar szókészlet finnugor elemei. 1–3. Föszerkesztő: Lakó György. Szerkesztő: Rédei Károly [1–3] és K. Sal Éva [3]. Munkatársak: Erdélyi István, Fabricius-Kovács Ferenc, Gulya János, K. Sal Éva, Vértes Edit. Budapest 1967, 1971, 1978.
  • MUSz 200 = Budenz, József, Magyar–ugor összehasonlitó szótár. Budapest 1873–1881.
  • NyH7
  • Munkácsi: NyK 26: 14 = Nyelvtudományi Közlemények. 1–, Pest, [später:] Budapest 1862–.
  • K.Sal: NyK 62: 249, 251
  • Budenz: NyK 6: 413 = Nyelvtudományi Közlemények. 1–, Pest, [später:] Budapest 1862–.
  • SzófSz = Bárczi, Géza, Magyar Szófejtő‘ Szótár. Budapest 1941.
  • TESz = A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára. I–III. Főszerk. Benkő Loránd. Szerk. Kiss Lajos – Papp László (1–2), Kubínyi László – Papp László (3). Budapest 1967–1976.
  • Hunfalvy: VogF 270, 295 = Hunfalvy, Pál, A' Vogul föld és nép. Reguly Antal hagyományaiból kidolgozta -. Pest 1864 (Reguly Antal hagyományai, 1).