Uralonet
MTA Nyelvtudományi Intézet MagyarEnglishDeutsch   InformációkSúgó

 1. tȣmpɜ Ug    'vmilyen kiemelkedés, pl. domb, sziget'  de 'etwas Vorragendes (z.B. Hügel, Insel usw.)'  en 'something lofty e.g. hill, island etc.'  UEW № 1865 Sorszám szerint: << Előző Következő >> Új keresés

  Fogalomkör: Szárazföld,  Domborulat,  Magas


  Egyeztető rész - (leány)nyelvi adatok
   
  manysi/vogulTJtōmp 'Insel'Kannisto, Mskr
  Ttōmp 'domb; Hügel'Jacobsohn, ArUgrof
  KUtomp 'Insel'Kannisto, Mskr
  Ptump 'Insel'Kannisto, Mskr
  LMtomp 'állatok orrhegye; Schnauze'NyK: 25:280 (Munkácsi)
  Sotump 'Insel'JSFOu: 30/8:27 (Kannisto)
  Ntåmp 'állatok orrhegye; Schnauze'NyK: 25:280 (Munkácsi)
   
  magyar domb 'Hügel, Anhöhe'
  ÚESz.domb


  Magyarázat
  MagyarDeutsch

  A magyar d a zöngés b hatására *t-ből alakult ki; az m vagy megőrzött régi mássalhangzó, vagy a magyar nyelv külön életében keletkezett járulékhang.

  Az 'hegy' ~ 'sziget' ~ 'pofa' jelentések viszonyához vö. vogul (MSz.) LM ur 'hegy' ~ magyar orr 'orr'; zürjén ni̮r 'pofa' ~ ne̮ri̮s 'kis hegy az erdőben' ~ ni̮re̮k 'hegyfok'.

  Az észt tomp 'csomók' és lapp tobbos 'pulvinar ...' szavak (MUSz. 256) eltérő jelentésük, a magyar dob 'Trommel' (EtSz.; Moór: Nyr. 73: 80; Moór: ALH 2: 425; Pais: MNyTK 78: 9; Bárczi, Htört.2 113, 129; Benkő: MNyjt. 48, 49, 64) szó pedig hangutánzó/hangfestő eredete miatt nem tartozik ide.  Bibliográfia
  • Lakó: AAPJ 17: 20 = Jyväskylän Kasvatusopillisen Korkeakoulun Julkaisuja. Acta Academiae Pedagogicae Jyväskyläensis. 1–, Jyväskylä 1938–
  • Munkácsi: Ethn 4: 291 = Ethnographia. 1–, Budapest 1890–.
  • EtSz = Magyar Etymologiai Szótár. I–XII: A - foglár... irta Gombocz Zoltán és Melich János. Budapest 1914–1936; XIII–XVll: foglár – geburnus. Gombocz Zoltán jegyzetei felhasználásával irta Melich János. Budapest 1938–1944.
  • MSzFE = A magyar szókészlet finnugor elemei. 1–3. Föszerkesztő: Lakó György. Szerkesztő: Rédei Károly [1–3] és K. Sal Éva [3]. Munkatársak: Erdélyi István, Fabricius-Kovács Ferenc, Gulya János, K. Sal Éva, Vértes Edit. Budapest 1967, 1971, 1978.
  • MUSz 256 = Budenz, József, Magyar–ugor összehasonlitó szótár. Budapest 1873–1881.
  • NyH7
  • Munkácsi: NyK 25: 275 = Nyelvtudományi Közlemények. 1–, Pest, [später:] Budapest 1862–.
  • Gombocz: NyK 39: 228 = Nyelvtudományi Közlemények. 1–, Pest, [später:] Budapest 1862–.
  • Lakó: NyK 64: 66 = Nyelvtudományi Közlemények. 1–, Pest, [später:] Budapest 1862–.
  • Budenz: NyK 6: 420 = Nyelvtudományi Közlemények. 1–, Pest, [später:] Budapest 1862–.
  • SzófSz = Bárczi, Géza, Magyar Szófejtő‘ Szótár. Budapest 1941.
  • TESz = A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára. I–III. Főszerk. Benkő Loránd. Szerk. Kiss Lajos – Papp László (1–2), Kubínyi László – Papp László (3). Budapest 1967–1976.
  • Munkácsi: VNGy 2: 494 = Munkácsi, Bernát, Vogul népköltési gyűjtemény. I–IV. Budapest 1892–1921 [Die Fortsetzungen s. auch MK 3 und 4].
  • Munkácsi: VNyj 260 = Munkácsi, Bernát, A vogul nyelvjárások szóragozásukban ismertetve. Budapest 1894 (UF 11 – Sonderdruck aus NyK 21–24).