Uralonet
MTA Nyelvtudományi Intézet MagyarEnglishDeutsch   InformációkSúgó

 1. wȣ̈ćɜ Ug    'hímvessző, pénisz'  de 'Penis'  en 'penis'  UEW № 1872 Sorszám szerint: << Előző Következő >> Új keresés

  Fogalomkör: Testrészek


  Egyeztető rész - (leány)nyelvi adatok
   
  hanti/osztjákDNĕčə 'Geschlechtsglied des Mannes'< manysi/vogul
  Krĕčə 'Geschlechtsglied des Mannes'< manysi/vogul
   
  manysi/vogulTJüćəw 'Penis'WV: 65
  KUwǟśəj 'Penis'WV: 65
  Pwäśəγ 'Penis'WV: 65
  Sowośiγ 'Penis'WV: 65
   
  magyar veѕe 'Niere'Akk. veѕét
  regveѕ 'Niere'


  Magyarázat
  MagyarDeutsch

  A vogul əw és əγ képző, a magyar vese szó eleme elhomályosult PxSg3.

  Az ugor 'pénisz' → magyar 'vese' jelentésváltozás lehetséges, ugyanis a finnugor nyelvekben több példa van arra, hogy testrészt jelentő szó egy másik rokon nyelvben a hozzá közeli másik testrészt jelöli. Jelentéstani szempontból vö. finn muna 'tojás, here' ~ munuainen 'vese', német Niere 'vese' ~ középfelnémet nier(e) 'vese, ágyék', ófelnémet nioro, niero 'vese, here, ágyék' (Kluge-Mitzka, DtEtWb.21).

  Toivonen (FUF 19: 139) a vepsze oša 'pénisz' és cseremisz KB ozə̑, J uzə̑ 'hím' szavakat a fenti vogul szóval egyeztette, de veláris hangrendűségük miatt ezek a szavak nem vonhatók ide.

  Gulya (MNy. 59: 78) a karjalai väčküńe 'kicsi', vepsze wätskūńe, ? cseremisz KB wəckəž 'vékony, finom, karcsú', osztják V wäńť 'apró, vékony stb.' és vogul KU wiś 'kicsi' szavakat a magyar vese szóval egyeztette. Ez azonban jelentéstani alapon nem fogadható el, mivel a 'vékony, karcsú' → 'oldal, ágyék' → 'vese' jelentésfejlődés nem bizonyítható. A tévesen idevont szavak nagy része egymással sem egyeztethető.  Bibliográfia
  • Gyarm: Aff 204 = Affinitas lingvae Hvngaricae cvm lingvis Fennicae originis grammatice demonstrata. Nec non vocabvlaria dialectorvm Tataricarvm et Slavicarvm cvm Hvngarica comparata. Avctore Samvele Gyarmathi. Gottingae 1799.
  • MSzFE = A magyar szókészlet finnugor elemei. 1–3. Föszerkesztő: Lakó György. Szerkesztő: Rédei Károly [1–3] és K. Sal Éva [3]. Munkatársak: Erdélyi István, Fabricius-Kovács Ferenc, Gulya János, K. Sal Éva, Vértes Edit. Budapest 1967, 1971, 1978.
  • Sándor: Sokféle 8: 79 = Sándor, István, Sokféle. I–VIII, Györ 1791–1801; IX–XII, Bécs 1808.
  • TESz = A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára. I–III. Főszerk. Benkő Loránd. Szerk. Kiss Lajos – Papp László (1–2), Kubínyi László – Papp László (3). Budapest 1967–1976.