Uralonet
MTA Nyelvtudományi Intézet MagyarEnglishDeutsch   InformációkSúgó

 1. jȣ̈ŋɜ-, jȣ̈γɜ- (jȣ̈kɜ-) Ug ?FU   'jön'  de 'kommen'  en 'come (intr)'  UEW № 209 Sorszám szerint: << Előző Következő >> Új keresés  Egyeztető rész - (leány)nyelvi adatok
   
  ? finn jää- 'bleiben'
   
  ? észt jää- 'bleiben; beharren, fortfahren; entstehen, werden, kommen'
   
  hanti/osztjákVjö̆- (jö̆γ-) 'kommen, ankommen'Ostjakisches: 196
  Vjĕ- 'werden'
  DNjĕ- (jĕw-) 'kommen, ankommen, werden, anfangen'
  Oji- 'kommen, werden, anfangen'
   
  manysi/vogulTJji- 'kommen'WV: 32, Steinitz, WogVok: 297,302
  TJjäj- 'kommen'
  TJjüw- 'kommen'
  KUji- 'kommen'
  KUjäj- 'kommen'
  KUjīw- 'kommen'
  Pji- 'kommen'
  Pjäj- 'kommen'
  Pjij- 'kommen'
  Soji- 'kommen'
  Sojaj- 'kommen'
  Sojuw- 'kommen'
   
  magyar jöv- 'kommen, geraten; (Geld) kosten'
   jö- 'kommen, geraten; (Geld) kosten'
  reggyön 'kommen, geraten; (Geld) kosten'
  reggyőn 'kommen, geraten; (Geld) kosten'
  reggyün 'kommen, geraten; (Geld) kosten'
  reggyünn 'kommen, geraten; (Geld) kosten'
  regjün 'kommen, geraten; (Geld) kosten'
  Alt 'kommen, geraten; (Geld) kosten'
  ÚESz.jön


  Magyarázat
  MagyarDeutsch

  A finn szó idetartozása a jelentés eltérése miatt bizonytalan.

  Az osztják V ö̆ a ragozott alakokban jelentkező szóbelseji γ szórványos labializáló hatásának az eredménye.

  Az osztjákban 'jön' → 'lesz, (el)kezd' jelentésváltozás zajlott le, a keleti nyelvjárásokban pedig hangtani és jelentéstani elkülönülés következtében szóhasadás történt: jö̆- 'jön' ~ jĕ- 'lesz'.  Bibliográfia
  • E.Itkonen: FUF 30: 53 = Finnisch-ugrische Forschungen. 1–13, Helsingfors – Leipzig 1901–1913; 14–, Helsingfors [später:] Helsinki 1914–.
  • MSzFE = A magyar szókészlet finnugor elemei. 1–3. Föszerkesztő: Lakó György. Szerkesztő: Rédei Károly [1–3] és K. Sal Éva [3]. Munkatársak: Erdélyi István, Fabricius-Kovács Ferenc, Gulya János, K. Sal Éva, Vértes Edit. Budapest 1967, 1971, 1978.
  • MUSz 153 = Budenz, József, Magyar–ugor összehasonlitó szótár. Budapest 1873–1881.
  • NyH7
  • Halász: NyK 24: 466 = Nyelvtudományi Közlemények. 1–, Pest, [später:] Budapest 1862–.
  • Munkácsi: NyK 25: 182, 281 = Nyelvtudományi Közlemények. 1–, Pest, [später:] Budapest 1862–.
  • Steiner: Nyr 3: 98 = Magyar Nyelvő‘r. 1–, Budapest 1872–.
  • SKES = Suomen kielen etymologinen sanakirja. I, Helsinki 1955 [Autor] Y. H. Toivonen; II, 1958 [Autoren] Y. H. Toivonen – Erkki Itkonen – Aulis J. Joki; III, 1962 [Autoren] Erkki Itkonen – Aulis J. Joki; IV, 1969 [Autoren] Erkki Itkonen – Aulis J. Joki; V, 19
  • Lindström: Suomi 1852: 27
  • SzófSz = Bárczi, Géza, Magyar Szófejtő‘ Szótár. Budapest 1941.
  • TESz = A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára. I–III. Főszerk. Benkő Loránd. Szerk. Kiss Lajos – Papp László (1–2), Kubínyi László – Papp László (3). Budapest 1967–1976.
  • VglWb 1: 356 = Donner, O., Vergleichendes Wörterbuch der finnisch-ugrischen Sprachen. Leipzig I, 1874 ; II, 1876; III, 1888.
  • Genetz: Vir 1900: 28 = Virittäjä. 1–, Helsinki 1897–.
  • Hunfalvy: VogF 291 = Hunfalvy, Pál, A' Vogul föld és nép. Reguly Antal hagyományaiból kidolgozta -. Pest 1864 (Reguly Antal hagyományai, 1).
  • Kannisto: WV 27, 49 = Kannisto, Artturi, Zur geschichte des vokalismus der ersten silbe im wogulischen vom qualitativen standpunkt. Helsinki 1919 (MSFOu 46).