Uralonet
MTA Nyelvtudományi Intézet MagyarEnglishDeutsch   InformációkSúgó

 1. arpa FU    'jósláshoz használt eszköz, varázseszköz'  de 'irgendein Wahrsagungs-, Zaubermittel'  en 'soothsaying instrument, magic instrument, potion'  UEW № 25 Sorszám szerint: << Előző Következő >> Új keresés

  Fogalomkör: Varázslat


  Egyeztető rész - (leány)nyelvi adatok
   
  ? finn arpa 'spådomsredskap, slagruta (lott lottkula, tärning); Wahrsagungsgerät, Schlagrute, Los (Loskugel, Würfel); Schlagrute um verborgene Dinge zuentdecken; budskap, uppbud avfolket (genom kringskickad budkavle); Botschaft, Aufgebot des Volks (durch umhergeschickten Aufgebotsstab)'Gen. arvan
   arpa-mies 'spåman; Weissager'mies 'Mann'
   arpo- 'um etwas losen, das Los ziehen'
   arpoja 'Loszieher, Zauberer, Weissager'
   arpele- 'losen, wahrsagen'
   arpajaiset 'Lotterie'
   
  ? észt arp 'arpa, taika; Los, Zauberei'Gen. arbu, arbiKettunen: Eestilais-suomalainen sanakirja 1958
   varp 'Zauber, Verhexung, durch Hexerei od. böses Auge angetanes Übel'Gen. varbi
   
  ? lív ar̄bī 'Hexe'Kett [liv]
   
  ? számi/lappLvuorˈpē 'Glück, Los, Geschick, Schicksal'
  Nvuorˈbe 'each of the two or more pieces of wood, stones etc., used by persons who are going to cast lots something; lot; destiny'Gen. -rb-
  Friisvuorbbe 'sors secunda, fortuna; anulus oricalchi, in membranam tympani magici, quoties pulsabatur, imponendus'Friis
  Tvi̊irpe 'Los (Jetzt bestehen die Lose aus ½ - 1 Zoll langen Rutenstückchen...)'Kuollan:1868
   
  ? magyar orvos 'Arzt'
  regóros 'Arzt, Arznei, Zauberer, Hexenmeister'
  regórvas 'Arzt, Arznei, Zauberer, Hexenmeister'
  regórvos 'Arzt, Arznei, Zauberer, Hexenmeister'ÚMTsz
  regurus 'Arzt, Arznei, Zauberer, Hexenmeister'ÚMTsz
  ÚESz.orvos


  Magyarázat
  MagyarDeutsch

  Vö. altaji: török arba- 'varázsol, elbűvöl, elvarázsol'.

  A magyar denominális melléknévképző lehet.

  Az első szótagbeli finn a és magyar o szabálytalan megfelelések. Az észt varp alak v eleme másodlagos.

  A finn szó 'budskap, uppbad...' jelentése skandináv hatással magyarázható (vö. isl. ǫr 'Pfeil, Botschaftsstock' <  *arwō < *arhwō).

  A magyar 'orvos' jelentéshez vö. bolgár врач 'varázsló' ~ orosz врач 'orvos'.

  A magyar szó török jövevényszó is lehet: 1. ujgur arvïščï 'varázsló'; 2. csagáj arbaγči 'varázsló'; 3. kirgiz ōru, oszmán aγrï 'betegség; beteg'; 4. teleut uruš 'verekedés, civakodás, vita', uruščy 'verekedős alak, veszekedő' (jelentéstani szempontból vö. ujgur ur '(meg)ver' ~ csuvas və̑r  'varázsol, elvarázsol').

  A votják urveś, urbeč́ 'erdei manó' (Setälä: JSFOu. 17/4: 50 Anm.; Wichmann: FUF 1: 99; SzófSz. ??-lel) szó nem vonható ide, mert a vele összetartozó zürjén Skr. ortveź 'очень хуδоŭ, оδна тень' szó arra utal, hogy a votják alakban eredetileg szóbelseji t volt.  Bibliográfia
  • Moór: ALH 9: 179 = Acta Linguistica Academiae Scientiarum Hungaricae. 1–, Budapest 1951–.
  • Vikár: Ethn 12: 7 = Ethnographia. 1–, Budapest 1890–.
  • Wichmann: FUF 1: 99 = Finnisch-ugrische Forschungen. 1–13, Helsingfors – Leipzig 1901–1913; 14–, Helsingfors [später:] Helsinki 1914–.
  • Setälä: JSFOu 17/4: 50 Anm, 51 Anm = Suomalais-ugrilaisen Seuran Aikakauskirja. Journal de la Société Finno-Ougrienne. 1–, Helsinki 1886–.
  • Munkácsi: KSz 9: 294 = Keleti Szemle. Revue Orientale. 1–21. Budapest 1900–1932.
  • Rásonyi Nagy: MNy 30: 157 = Magyar Nyelv. 1–, Budapest 1905–.
  • Gombocz: MSFOu 30: 221 = Suomalais-Ugrilaisen Seuran Toimituksia. Mémoires de la Société Finno-Ougrienne. 1–, Helsinki 1890–.
  • MSzFE = A magyar szókészlet finnugor elemei. 1–3. Föszerkesztő: Lakó György. Szerkesztő: Rédei Károly [1–3] és K. Sal Éva [3]. Munkatársak: Erdélyi István, Fabricius-Kovács Ferenc, Gulya János, K. Sal Éva, Vértes Edit. Budapest 1967, 1971, 1978.
  • Pais: NyIOK 12: 287 = A Magyar Tudományos Akadémia Nyelv- és Irodalomtudományi Osztályának Közleményei. 1–, Budapest 1951–
  • Németh: NyK 47: 75 = Nyelvtudományi Közlemények. 1–, Pest, [später:] Budapest 1862–.
  • Rédei: NyK 68: 427 = Nyelvtudományi Közlemények. 1–, Pest, [später:] Budapest 1862–.
  • Vikár: Nyr 28: 174 = Magyar Nyelvő‘r. 1–, Budapest 1872–.
  • Fokos: Nyr 38: 271 = Magyar Nyelvő‘r. 1–, Budapest 1872–.
  • SKES = Suomen kielen etymologinen sanakirja. I, Helsinki 1955 [Autor] Y. H. Toivonen; II, 1958 [Autoren] Y. H. Toivonen – Erkki Itkonen – Aulis J. Joki; III, 1962 [Autoren] Erkki Itkonen – Aulis J. Joki; IV, 1969 [Autoren] Erkki Itkonen – Aulis J. Joki; V, 19
  • SzófSz = Bárczi, Géza, Magyar Szófejtő‘ Szótár. Budapest 1941.
  • TESz = A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára. I–III. Főszerk. Benkő Loránd. Szerk. Kiss Lajos – Papp László (1–2), Kubínyi László – Papp László (3). Budapest 1967–1976.
  • Räsänen: Vir 1947: 64 = Virittäjä. 1–, Helsinki 1897–.