Uralonet
MTA Nyelvtudományi Intézet MagyarEnglishDeutsch   InformációkSúgó

 1. koćmɜ (kaćmɜ) FU    'hagymafélékhez tartozó növény'  de 'zwiebelartige Pflanze'  en 'a species of bulbous plant'  UEW № 325 Sorszám szerint: << Előző Következő >> Új keresés

  Fogalomkör: Növényfajok


  Egyeztető rész - (leány)nyelvi adatok
   
  udmurt/votjákSkumi̮z 'Knoblauch; allium sativum'
  Skumi̮ź 'дикий чеснок'URS
   
  komi/zürjénPkomiʒ́ 'Lauch; Allium'Wied [syrj]
  POku·mić 'перо лука, зеленый лук'
   
  manysi/vogulPkośəm 'eine zwiebelartige wildwachsende Pflanze, deren Stengel und Wurzel als Suppenwürze gebraucht werden; Zwiebel'FUF: 17: 232 (Kannisto)
  LOχōśman 'eine zwiebelartige wildwachsende Pflanze, deren Stengel und Wurzel als Suppenwürze gebraucht werden; Zwiebel'
   
  magyar hagyma 'Zwiebel rote Zwiebel, Lauch'
   vöröshagyma 'Zwiebel'vörös 'rot'
   fokhagyma 'Knoblauch'
  reghajma 'Zwiebel, Lauch'


  Magyarázat
  MagyarDeutsch

  A vogul an és feltehetőleg a magyar a képző.

  permi szavak őspermi előzményében hangátvetés feltételezhető: *ko̭ʒ́i̮m > > votják kumź, zürjén komiʒ́.

  A Radanovics (NyK 61: 360) által idevont osztják (nyj.) kass, kas (PB χ) 'hagyma' nem tartozik ide, hanem az osztják (342) Trj. kås 'egy fehér vízinövény' stb. szavakkal együtt a vogul (Kann.—Liim: MSFOu. 101: 387) So. χūs 'egy gumós növény; sárkánygyökér; Calla palustris' megfelelője.  Bibliográfia
  • Kannisto: FUF 17: 232 = Finnisch-ugrische Forschungen. 1–13, Helsingfors – Leipzig 1901–1913; 14–, Helsingfors [später:] Helsinki 1914–.
  • Toivonen: FUF 19: 201 = Finnisch-ugrische Forschungen. 1–13, Helsingfors – Leipzig 1901–1913; 14–, Helsingfors [später:] Helsinki 1914–.
  • FUV = Collinder, Björn, Fenno-Ugric Vocabulary. An Etymological Dictionary of the Uralic Languages. Stockholm 1955.
  • Liimola: JSFOu 57/1: 7 = Suomalais-ugrilaisen Seuran Aikakauskirja. Journal de la Société Finno-Ougrienne. 1–, Helsinki 1886–.
  • Uotila: MSFOu 65: 158 = Suomalais-Ugrilaisen Seuran Toimituksia. Mémoires de la Société Finno-Ougrienne. 1–, Helsinki 1890–.
  • MSzFE = A magyar szókészlet finnugor elemei. 1–3. Föszerkesztő: Lakó György. Szerkesztő: Rédei Károly [1–3] és K. Sal Éva [3]. Munkatársak: Erdélyi István, Fabricius-Kovács Ferenc, Gulya János, K. Sal Éva, Vértes Edit. Budapest 1967, 1971, 1978.
  • NyH7
  • Budenz: NyK 6: 395 = Nyelvtudományi Közlemények. 1–, Pest, [später:] Budapest 1862–.
  • Paasonen: Nyr 41: 35 = Magyar Nyelvő‘r. 1–, Budapest 1872–.
  • SzófSz = Bárczi, Géza, Magyar Szófejtő‘ Szótár. Budapest 1941.
  • TESz = A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára. I–III. Főszerk. Benkő Loránd. Szerk. Kiss Lajos – Papp László (1–2), Kubínyi László – Papp László (3). Budapest 1967–1976.
  • VglWb 1: 336 = Donner, O., Vergleichendes Wörterbuch der finnisch-ugrischen Sprachen. Leipzig I, 1874 ; II, 1876; III, 1888.