Uralonet
MTA Nyelvtudományi Intézet MagyarEnglishDeutsch   InformációkSúgó

 1. kola- U    'meghal'  de 'sterben'  en 'die (intr)'  UEW № 339 Sorszám szerint: << Előző Következő >> Új keresés

  Fogalomkör: Halál


  Egyeztető rész - (leány)nyelvi adatok
   
  finn kuole- 'sterben'
   
  észt koole- 'sterben'
   
  számi/lappNkuolati- 'töten'< finn
   
  mordvinEkulo- 'sterben'
  Mkulo- 'sterben'
   
  mari/cseremiszKBkole- 'sterben'
  Ukole- 'sterben'
  Bkole- 'sterben'
   
  udmurt/votjákSkul- 'sterben'
  Kkul- 'sterben'
  Gkulı̣̑- 'sterben'Wichm [wotj]
   
  komi/zürjénSkul- 'sterben'
  Pkuv- 'sterben'
  POkul·- 'sterben'
   
  hanti/osztjákVkăla- 'sterben'OL: 45
  DNχăt- 'sterben'
  Oχăl- 'sterben'
   
  manysi/vogulTJkāl- 'sterben'WV: 87
  KUχōl- 'sterben'
  Pkōl- 'sterben'
  Soχɔ̄la- 'sterben'
   
  magyar hal- 'sterben'
   
  nyenyecOχā- 'sterben'Juraksamojedisches: 174
   
  enyecChkā- 'sterben'JSFOu: 58/1:13 (Donner – Joki)
  Bkā- 'sterben'
  Kkā- 'sterben'JSFOu: 58/1:13 (Donner – Joki)
   
  nganaszan kuˉ̣ʔa- 'sterben'
   
  szölkupTaUqump- 'sterben'
  TaMqū- 'sterben'DonnMskr
  Tyqū- 'sterben'
  Kekua- 'sterben'
  Kek͔ū́a- 'sterben'
   
  kamassz kɯ- 'sterben'
   
  kojbál kube 'Tod'MSFOu: 64:34 (Klaproth mitg. Donner)
   
  mator chadaibaga 'mortuus'MSFOu: 64:34 (Klaproth mitg. Donner)
   
  tajgi kcháima 'mortuus'Janhunen, SW: 57


  Magyarázat
  MagyarDeutsch

  A finn kuole-, észt koole- szavak az eredeti a-tövű csoportból átkerültek az e-tövűbe.  Bibliográfia
  • Gyarm: Aff 202, 264 = Affinitas lingvae Hvngaricae cvm lingvis Fennicae originis grammatice demonstrata. Nec non vocabvlaria dialectorvm Tataricarvm et Slavicarvm cvm Hvngarica comparata. Avctore Samvele Gyarmathi. Gottingae 1799.
  • Beitr 40 = Paasonen, H., Beiträge zur finnischugrisch-samojedischen Lautgeschichte Budapest 1917 (Sonderdruck aus Keleti Szemle XIII–XVII).  
  • Steinitz: FgrVok 47 = Steinitz, Wolfgang, Geschichte des finnisch-ugrischen Vokalismus. Stockholm 1944 (Acta Instituti Hungarici Universitatis Holmiensis. Series B, Linguistica. 2).
  • FUV = Collinder, Björn, Fenno-Ugric Vocabulary. An Etymological Dictionary of the Uralic Languages. Stockholm 1955.
  • Collinder: IUrSprg 62 = Collinder, Björn, Indo-uralisches sprachgut. Uppsala 1934 (Uppsala Universitets Ársskrift 1934. Filosofi, sprákvetenskap och historiska vetenskaper. 1).
  • MSzFE = A magyar szókészlet finnugor elemei. 1–3. Föszerkesztő: Lakó György. Szerkesztő: Rédei Károly [1–3] és K. Sal Éva [3]. Munkatársak: Erdélyi István, Fabricius-Kovács Ferenc, Gulya János, K. Sal Éva, Vértes Edit. Budapest 1967, 1971, 1978.
  • MUSz 78 = Budenz, József, Magyar–ugor összehasonlitó szótár. Budapest 1873–1881.
  • NyH7
  • SKES = Suomen kielen etymologinen sanakirja. I, Helsinki 1955 [Autor] Y. H. Toivonen; II, 1958 [Autoren] Y. H. Toivonen – Erkki Itkonen – Aulis J. Joki; III, 1962 [Autoren] Erkki Itkonen – Aulis J. Joki; IV, 1969 [Autoren] Erkki Itkonen – Aulis J. Joki; V, 19
  • Janhunen: SW 56 = Janhunen, Juha, Samojedischer Wortschatz. Gemeinsamojedische Etymologien. Helsinki 1977 (Castrenianumin toimitteita. 17).
  • SzófSz = Bárczi, Géza, Magyar Szófejtő‘ Szótár. Budapest 1941.
  • TESz = A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára. I–III. Főszerk. Benkő Loránd. Szerk. Kiss Lajos – Papp László (1–2), Kubínyi László – Papp László (3). Budapest 1967–1976.
  • E.Itkonen: UAJb 41: 81 = Ural-Altaische Jahrbücher. 24–, Wiesbaden 1952– [Fortsetzung von UJb.]
  • Castrén: Versuch 83 = Castrén, M. Alexander, Versuch einer ostjakischen Sprachlehre nebst kurzem Wörterverzeichnis. 2. verb. Aufl. Hg. von Anton Schiefner, St. Petersburg 1858.
  • VglWb 1: 211 = Donner, O., Vergleichendes Wörterbuch der finnisch-ugrischen Sprachen. Leipzig I, 1874 ; II, 1876; III, 1888.