Uralonet
MTA Nyelvtudományi Intézet MagyarEnglishDeutsch   InformációkSúgó

 1. kule- FU U   'hall; ?fül'  de 'hören; ?Ohr'  en 'hear (intr); ?ear'  UEW № 386 Sorszám szerint: << Előző Következő >> Új keresés

  Fogalomkör: Hall,  Testrészek


  Egyeztető rész - (leány)nyelvi adatok
   
  finn kuule- 'hören, horchen, erhören'
   
  észt kuule- 'hören, vernehmen, erfahren; beachten, berücksichtigen'
   
  számi/lappLkulla- 'hören, fühlen'
  Ngullâ- -l- 'hear, listen to, feel, notice; understand'
  Notkulle- 'hören, fühlen'
  Akullѳ- 'hören, fühlen'
  Kldkulle- 'hören, fühlen'
  Tkulli̊- 'hören, fühlen'330
  Kkulli̊- 'hören, fühlen'
   
  mordvinEkuľe 'hören'
  Mkuľe- 'hören'
   
  mari/cseremiszKBkola- 'hören, vernehmen'
  Ukola- 'hören, vernehmen'
  Bkola- 'hören, vernehmen'
   
  udmurt/votjákSki̮l- 'hören, vernehmen'
  Gkı̣̑lı̣̑- 'hören, vernehmen'
   
  komi/zürjénSki̮l- 'hören, vernehmen'
  Pki̮v- 'hören, vernehmen'
  POkѳl- 'hören, vernehmen'
   
  hanti/osztjákVkɔl- 'hören, vernehmen'OL: 148
  DNχut- 'hören, vernehmen'
  Oχol- 'hören, vernehmen'
   
  manysi/vogulTJk˳āl- 'hören, vernehmen'Virittaja, Vir: 255
  KUχōl- 'hören, vernehmen'
  Pkōl- 'hören, vernehmen'
  Soχūl- 'hören, vernehmen'
   
  magyar hall- 'hören, vernehmen'
  ÚESz.hall
   
  ? nyenyecOχā 'Ohr; Henkel (an Gefäßen)'163
   
  ? enyecChkūʔ 'Ohr'uebib75, 2126: 58:1:13
  B 'Ohr'
  Kkō͕ 'Ohr'
   
  ? nganaszan kou 'Ohr'
   kuåu̯ 'Ohr'uebib75: 16
   
  ? szölkupTur 'Ohr'Sprachmaterialien, MSFOu: 122:320
  Ty 'Ohr'DonnMskr
  Kek͔o 'Ohr'
   
  ? kamassz ku 'Ohr'
   
  ? kojbál ku 'Ohr'Klapr [sam], MSFOu: 64:33,44
   
  ? mator kukda 'Ohr'Klapr [sam], MSFOu: 64:16,33
   kuma 'Ohr'
   
  ? karagassz kukta 'Ohr'Klapr [sam], MSFOu: 16: 44
   
  ? tajgi gokta 'Ohr'Pall, MSFOu: 16


  Magyarázat
  MagyarDeutsch

  Vö. jukagir χol 'hang'; török *qulγaq 'fül': ujgur qulγak , oszmán kulak , csuvas χŏlχa > mongol qulki .

  A vogul So. ū feltehetőleg osztják hatásra keletkezett.

  A magyarban két szó (hadl- > hall- és *hal-) esett egybe. Az ll gemináta talán az ómagyar hadl > hall- hatására létrejött *hal- > hall- fejlődés eredménye. A magyar szóhoz lásd még *kunta-lɜ- 'hall, hallgatózik' Ug., ? FU.

  A FU és szamojéd szavak jelentéstani összefüggéséhez vö. latin audire 'hall' ~ auris 'fül' (Walde—Hofmann: LatEtWb.3). De a szamojéd szavak idevonása kétséges, mivel a FU szavaknak nincsen névszói, a szamojéd szavaknak pedig igei jelentésük.

  Nomenverbum?  Bibliográfia
  • Gyarm: Aff 58, 59, 67-9, 73, 97, 100, 150, = Affinitas lingvae Hvngaricae cvm lingvis Fennicae originis grammatice demonstrata. Nec non vocabvlaria dialectorvm Tataricarvm et Slavicarvm cvm Hvngarica comparata. Avctore Samvele Gyarmathi. Gottingae 1799.
  • Révai: ElGr 312, 957 = Révai, Nicolaus, Elaboratior Grammatica Hvngarica. I2–II2, Pest 1806; III, [hrsg. von Simonyi, Zsigmond] Budapest 1908.
  • ESK = Лыткин, В.И. – Гуляев, Е.И. Краткий этимологический словарь коми языка. Москва 1970.
  • FUV = Collinder, Björn, Fenno-Ugric Vocabulary. An Etymological Dictionary of the Uralic Languages. Stockholm 1955.
  • MSzFE = A magyar szókészlet finnugor elemei. 1–3. Föszerkesztő: Lakó György. Szerkesztő: Rédei Károly [1–3] és K. Sal Éva [3]. Munkatársak: Erdélyi István, Fabricius-Kovács Ferenc, Gulya János, K. Sal Éva, Vértes Edit. Budapest 1967, 1971, 1978.
  • MUSz 82 = Budenz, József, Magyar–ugor összehasonlitó szótár. Budapest 1873–1881.
  • NyH7
  • N.Sebestyén : NyIOK 4: 367
  • Németh: NyK 47: 72 = Nyelvtudományi Közlemények. 1–, Pest, [später:] Budapest 1862–.
  • Mikola: NyK 65: 408 = Nyelvtudományi Közlemények. 1–, Pest, [später:] Budapest 1862–.
  • SKES = Suomen kielen etymologinen sanakirja. I, Helsinki 1955 [Autor] Y. H. Toivonen; II, 1958 [Autoren] Y. H. Toivonen – Erkki Itkonen – Aulis J. Joki; III, 1962 [Autoren] Erkki Itkonen – Aulis J. Joki; IV, 1969 [Autoren] Erkki Itkonen – Aulis J. Joki; V, 19
  • Lindström: Suomi 1852: 49
  • SzófSz = Bárczi, Géza, Magyar Szófejtő‘ Szótár. Budapest 1941.
  • TESz = A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára. I–III. Főszerk. Benkő Loránd. Szerk. Kiss Lajos – Papp László (1–2), Kubínyi László – Papp László (3). Budapest 1967–1976.
  • Bouda: UJb 20: 77 = Ungarische Jahrbücher. 1–23. Berlin 1921–1945 [Fortsetzung UAJb.]
  • VglWb 1: 200 = Donner, O., Vergleichendes Wörterbuch der finnisch-ugrischen Sprachen. Leipzig I, 1874 ; II, 1876; III, 1888.
  • Hunfalvy: VogF 291 = Hunfalvy, Pál, A' Vogul föld és nép. Reguly Antal hagyományaiból kidolgozta -. Pest 1864 (Reguly Antal hagyományai, 1).