Uralonet
MTA Nyelvtudományi Intézet MagyarEnglishDeutsch   InformációkSúgó

 1. kulɜ (kulɜ-kɜ) U    'holló'  de 'Rabe'  en 'raven'  UEW № 391 Sorszám szerint: << Előző Következő >> Új keresés

  Fogalomkör: Állatfajok


  Egyeztető rész - (leány)nyelvi adatok
   
  hanti/osztjákVkɔḷək 'Rabe'OL: 147
  DNχuləχ 'Rabe'
  Oχoləχ 'Rabe'
   
  manysi/vogulTJkolā·k 'Rabe'Kannisto: mitg. Toivonen , FUF: 20:55
  KUχolχ 'Rabe'
  Pkulk 'Rabe'
  Soχulaχ 'Rabe'
   
  magyar holló 'Rabe'
   
  nyenyecOχūlī 'Rabe'201
   
  enyecChkuдuke 'Rabe'
  Bkuruke 'Rabe'
   
  nganaszan kula 'Rabe'
   
  szölkupTakylä̀ 'Rabe'
  Turkülǟ 'Rabe'Sprachmaterialien
  Tykulä 'Rabe'DonnMskr
  Kekulé 'Rabe'
   
  kamassz kuli 'Rabe'
   kɯli 'Rabe'
   
  kojbál kullae 'Rabe'Janhunen, SW: 77


  Magyarázat
  MagyarDeutsch

  A * képző ( > osztják k, vogul χ, magyar ó és nyenyec ke) az ugor — vagy talán az U — korban járult a tőhöz. A nyenyec, nganaszan, szölkup és kamassz szavak a képző nélküli tőalak folytatói.

  A magyar ll magánhangzóközi geminálódás eredménye.

  Hangutánzó/hangfestő.

  Az a nézet, hogy az ugor alakok talán ugor kori árja átvételek lennének (vö. szanszkrit kā́laka- 'egy bizonyos madár', újperzsa kulɑ̄γ, kalɑ̄γ, kälaγ 'holló'), és ezzel együtt a * képző eredetileg is a tőhöz tartozna (ÁKE 351; Zsirai, FgrRok. 148), téves, mivel a szó a szamojéd nyelvekben is megvan.  Bibliográfia
  • Beitr 39 = Paasonen, H., Beiträge zur finnischugrisch-samojedischen Lautgeschichte Budapest 1917 (Sonderdruck aus Keleti Szemle XIII–XVII).  
  • Toivonen: FUF 20: 55 = Finnisch-ugrische Forschungen. 1–13, Helsingfors – Leipzig 1901–1913; 14–, Helsingfors [später:] Helsinki 1914–.
  • Setälä: FUFA 12: 32 = Anzeiger der Finnisch-ugrischen Forschungen [Angaben s. unter FUF]
  • FUV = Collinder, Björn, Fenno-Ugric Vocabulary. An Etymological Dictionary of the Uralic Languages. Stockholm 1955.
  • Setälä: JSFOu 30/5: 47 = Suomalais-ugrilaisen Seuran Aikakauskirja. Journal de la Société Finno-Ougrienne. 1–, Helsinki 1886–.
  • Pais: MNy 28: 155 = Magyar Nyelv. 1–, Budapest 1905–.
  • Honti: MNy 81: 147 = Magyar Nyelv. 1–, Budapest 1905–.
  • Hunfalvy: MNyszet 4: 210 = Magyar Nyelvészet. 1–6, Pest 1856– [tatsächlich: 1855–] 1861.
  • MSzFE = A magyar szókészlet finnugor elemei. 1–3. Föszerkesztő: Lakó György. Szerkesztő: Rédei Károly [1–3] és K. Sal Éva [3]. Munkatársak: Erdélyi István, Fabricius-Kovács Ferenc, Gulya János, K. Sal Éva, Vértes Edit. Budapest 1967, 1971, 1978.
  • MUSz 106 = Budenz, József, Magyar–ugor összehasonlitó szótár. Budapest 1873–1881.
  • NyH7
  • Halász: NyK 23: 28 = Nyelvtudományi Közlemények. 1–, Pest, [später:] Budapest 1862–.
  • Janhunen: SW 77 = Janhunen, Juha, Samojedischer Wortschatz. Gemeinsamojedische Etymologien. Helsinki 1977 (Castrenianumin toimitteita. 17).
  • SzófSz = Bárczi, Géza, Magyar Szófejtő‘ Szótár. Budapest 1941.
  • TESz = A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára. I–III. Főszerk. Benkő Loránd. Szerk. Kiss Lajos – Papp László (1–2), Kubínyi László – Papp László (3). Budapest 1967–1976.
  • Castrén: Versuch 84 = Castrén, M. Alexander, Versuch einer ostjakischen Sprachlehre nebst kurzem Wörterverzeichnis. 2. verb. Aufl. Hg. von Anton Schiefner, St. Petersburg 1858.
  • VglWb 1: 235 = Donner, O., Vergleichendes Wörterbuch der finnisch-ugrischen Sprachen. Leipzig I, 1874 ; II, 1876; III, 1888.