Uralonet
MTA Nyelvtudományi Intézet MagyarEnglishDeutsch   InformációkSúgó

 1. kumɜ U    'vékony hó'  de 'dünner Schnee'  en 'thin snow'  UEW № 396 Sorszám szerint: << Előző Következő >> Új keresés

  Fogalomkör: Időjárás


  Egyeztető rész - (leány)nyelvi adatok
   
  udmurt/votjákMki̮m 'Reif'
  Gki̮m 'vékony, friss hó; dünner, neugefallener Schnee'uebib195, AkÉrt: 27:74
   
  magyar  'Schnee'Akk. havat
   
  nyenyecOPχawʔ 'auf weichem Schnee liegender dünner harter Schnee'
   
  kamassz kamo 'Schneekruste'


  Magyarázat
  MagyarDeutsch

  Vö. jukagir ku ''.

  A többek által idevont észt kaave : lume-kaaved 'szállingózó hóhangja miatt nem illik ide. A kaave szó pontos jelentése nem ismert, a fenti kifejezésben ugyanis a lumi (Gen. lume) szó jelentése a ''.

  A Setälä (FUFA 12: 27, 76) által idevont szölkup Ta. kɑ̄mba 'hókéreg' szó eredeti *mp hangkapcsolata miatt nem tartozik ide.  Bibliográfia
  • Munkácsi: AkÉrt 27: 74 = Akadémiai Értesítő. 1–56, Budapest 1890–1948.
  • Beitr 295 = Paasonen, H., Beiträge zur finnischugrisch-samojedischen Lautgeschichte Budapest 1917 (Sonderdruck aus Keleti Szemle XIII–XVII).  
  • Collinder: CompGr 377 = Collinder, Björn, Comparative Grammar of the Uralic Languages. Stockholm 1960.
  • Setälä: FUFA 12: 27, 76 = Anzeiger der Finnisch-ugrischen Forschungen [Angaben s. unter FUF]
  • FUV = Collinder, Björn, Fenno-Ugric Vocabulary. An Etymological Dictionary of the Uralic Languages. Stockholm 1955.
  • Setälä: JSFOu 30/5: 39 = Suomalais-ugrilaisen Seuran Aikakauskirja. Journal de la Société Finno-Ougrienne. 1–, Helsinki 1886–.
  • MSzFE = A magyar szókészlet finnugor elemei. 1–3. Föszerkesztő: Lakó György. Szerkesztő: Rédei Károly [1–3] és K. Sal Éva [3]. Munkatársak: Erdélyi István, Fabricius-Kovács Ferenc, Gulya János, K. Sal Éva, Vértes Edit. Budapest 1967, 1971, 1978.
  • Sauvageot: Rech 99 = Sauvageot, Aurélien, Recherches sur le Vocabulaire des Langues Ouralo-Altaiques. Thése proposée á la Faculté des Lettres de l'Université de Paris. Budapest 1929.
  • SzófSz = Bárczi, Géza, Magyar Szófejtő‘ Szótár. Budapest 1941.
  • TESz = A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára. I–III. Főszerk. Benkő Loránd. Szerk. Kiss Lajos – Papp László (1–2), Kubínyi László – Papp László (3). Budapest 1967–1976.
  • E.Itkonen: UAJb 28: 62 = Ural-Altaische Jahrbücher. 24–, Wiesbaden 1952– [Fortsetzung von UJb.]
  • VglWb 305, 802 = Donner, O., Vergleichendes Wörterbuch der finnisch-ugrischen Sprachen. Leipzig I, 1874 ; II, 1876; III, 1888.