Uralonet
MTA Nyelvtudományi Intézet MagyarEnglishDeutsch   InformációkSúgó

 1. kuńa- U    'behúnyja a szemét, pislog'  de 'die Augen schließen, blinzeln'  en 'close the eyes, blink (tr)'  UEW № 406 Sorszám szerint: << Előző Következő >> Új keresés

  Fogalomkör: Lát. Néz. Talál


  Egyeztető rész - (leány)nyelvi adatok
   
  ? finn kyyny 'ögats halvöppna tillstånd; der halboffene Zustand des Auges'
   
  mordvinEkońa- 'die Augen schließen'JSFOu: 61/3: 31
  Mkońe- 'die Augen schließen'JE
   
  ? mari/cseremiszKBkə̑me- 'die Augen schließen'
  Ukume- 'die Augen schließen'
  Bkume- 'sein Auge schließen (z.B. wenn ein Splitterin das Auge gerät), mit den Augen blinzeln'
   
  udmurt/votjákSki̮ń- 'die Augen zudrücken'
  Ski̮ńi̮rt- 'blinzeln'
  Kkiń- 'die Augen zudrücken'
   
  komi/zürjénSkuń- 'schließen (die Augen)'
  Pkuń- 'schließen (die Augen)'
  POku̇ń- 'die Augen zusammendrücken'
   
  hanti/osztjákVkŏń- 'zuschließen (die Augen)'OL: 115
  Vjkŏńəral- 'zwinkern, blinzeln'322
  DNχŏń- 'zuschließen (die Augen)'OL: 115
  Oχŏń- 'zuschließen (die Augen)'OL: 115
   
  manysi/vogulTJkoń- 'mit den Augen blinzeln, die Augen zudrücken'FUF: 30: 249 (Kannisto mitg. Liimola)
  KUχ̥oń- 'mit den Augen blinzeln, die Augenzudrücken'FUF: 30: 249 (Kannisto mitg. Liimola)
  Pkońkat- 'einander mit den Augen zublinzeln'FUF: 30: 249 (Kannisto mitg. Liimola)
  Soχoń- 'blinzeln'Steinitz, WogVok: 255
   
  magyar huny- 'Augen schließen'
   hunyorít- '(Augen) blinzeln, zwinkern, plinken, plinkern'
   
  nyenyecOχajem- 'zwinkern (mit dem Auge)'148
  Oχājeptā- 'das Auge (die Augen) schließen'148
   
  ? nganaszan káulə́sa 'bedecken, schließen'Janhunen, SW: 53
   
  szölkupTa?k͔â·nja- 'bedecken'
  Ta?k͔aa·nja- 'bedecken'
  Tyqāj- 'peittää; decken, bedecken, zudecken'DonnMskr
  Kek͔aaja- 'bedecken'
   
  ? kamassz kaj- 'zuschließen, zumachen'
   
  ? kojbál хайʌямъ 'zuschließen, zumachen'Janhunen, SW: 53
   
  ? mator kajan 'Dach'MSFOu: 64:31, 35(Klaproth mitg. Donner)
   nomkajam [ɔ: nom kajam] 'ich verschließe [ich verschließe die Tür]'no 'Tür'


  Magyarázat
  MagyarDeutsch

  A palatális hangrendűsége miatt bizonytalan, hogy a finn szó idetartozik-e.

  A cseremisz szó a szóbelseji m eleme miatt inkább a votják (URS) ki̮mi̮rti̮- 'hunyorít' szó megfelelése.

  A nganaszan, szölkup, kamassz, kojbál és mator szavakat jelentéstanilag nehezen lehet idevonni.  Bibliográfia
  • Beitr 23 = Paasonen, H., Beiträge zur finnischugrisch-samojedischen Lautgeschichte Budapest 1917 (Sonderdruck aus Keleti Szemle XIII–XVII).  
  • Collinder: CompGr 138 = Collinder, Björn, Comparative Grammar of the Uralic Languages. Stockholm 1960.
  • E.Itkonen: FUF 31: 170 = Finnisch-ugrische Forschungen. 1–13, Helsingfors – Leipzig 1901–1913; 14–, Helsingfors [später:] Helsinki 1914–.
  • FUV = Collinder, Björn, Fenno-Ugric Vocabulary. An Etymological Dictionary of the Uralic Languages. Stockholm 1955.
  • Mark: MNy 24: 36 = Magyar Nyelv. 1–, Budapest 1905–.
  • MSzFE = A magyar szókészlet finnugor elemei. 1–3. Föszerkesztő: Lakó György. Szerkesztő: Rédei Károly [1–3] és K. Sal Éva [3]. Munkatársak: Erdélyi István, Fabricius-Kovács Ferenc, Gulya János, K. Sal Éva, Vértes Edit. Budapest 1967, 1971, 1978.
  • MUSz 121 = Budenz, József, Magyar–ugor összehasonlitó szótár. Budapest 1873–1881.
  • NyH7
  • Vértes: NyK 62: 17 = Nyelvtudományi Közlemények. 1–, Pest, [später:] Budapest 1862–.
  • Bereczki: NyK 66: 385 = Nyelvtudományi Közlemények. 1–, Pest, [später:] Budapest 1862–.
  • Erdélyi: NyK 69: 177 = Nyelvtudományi Közlemények. 1–, Pest, [später:] Budapest 1862–.
  • SKES = Suomen kielen etymologinen sanakirja. I, Helsinki 1955 [Autor] Y. H. Toivonen; II, 1958 [Autoren] Y. H. Toivonen – Erkki Itkonen – Aulis J. Joki; III, 1962 [Autoren] Erkki Itkonen – Aulis J. Joki; IV, 1969 [Autoren] Erkki Itkonen – Aulis J. Joki; V, 19
  • Genetz: Suomi 1897/3/13: 49
  • Janhunen: SW 53 = Janhunen, Juha, Samojedischer Wortschatz. Gemeinsamojedische Etymologien. Helsinki 1977 (Castrenianumin toimitteita. 17).
  • SzófSz = Bárczi, Géza, Magyar Szófejtő‘ Szótár. Budapest 1941.
  • TESz = A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára. I–III. Főszerk. Benkő Loránd. Szerk. Kiss Lajos – Papp László (1–2), Kubínyi László – Papp László (3). Budapest 1967–1976.
  • VglWb 1: 338 = Donner, O., Vergleichendes Wörterbuch der finnisch-ugrischen Sprachen. Leipzig I, 1874 ; II, 1876; III, 1888.