Uralonet
MTA Nyelvtudományi Intézet MagyarEnglishDeutsch   InformációkSúgó

 1. kuŋe U    'Hold, hónap'  de 'Mond; Monat'  en 'moon, month'  UEW № 411 Sorszám szerint: << Előző Következő >> Új keresés

  Fogalomkör: Csillagok,  Hónap


  Egyeztető rész - (leány)nyelvi adatok
   
  finn kuu 'Mond, Monat'
   
  észt kuu 'Mond, Monat'
   
  ? számi/lappLkuojijti- 'aufgehen (vom Mond)'
   
  mordvinEkov 'Mond; Monat'
  Ekoŋ 'Mond; Monat'
  Mkov 'Mond, Monat'
   
  hanti/osztjákKoχăw 'Monat'PD: 453
  Kazχŭw 'Monat'Steinitz, OstjVok: 125
   
  magyar  'Monat'Px3Sg. hava
   hónap 'Monat'
   hold 'Mond'
  ÚESz.
  ÚESz.hold
  ÚESz.hónap
   
  nganaszan kīt́ada 'Monat'
   
  kamassz ki 'Mond; Monat'
   
  kojbál kuïi 'Mond'MSFOu: 64:44 (Klaproth, mitg. Donner)
   
  mator kiš-tit 'Mond'MSFOu: 64:44 (Klaproth, mitg. Donner)
   
  karagassz кúcтить 'Mond; Monat'Janhunen, SW
   
  tajgi киштинь 'Mond; Monat'Janhunen, SW: 69


  Magyarázat
  MagyarDeutsch

  Vö. jukagir kiŋze 'hold; hónap'.

  Bizonytalan, hogy a lapp szó idetartozik-e, mert alapszava ismeretlen.

  Az osztják szó elterjedtsége régen talán nagyobb lehetett.  Bibliográfia
  • Beitr 28 = Paasonen, H., Beiträge zur finnischugrisch-samojedischen Lautgeschichte Budapest 1917 (Sonderdruck aus Keleti Szemle XIII–XVII).  
  • E.Itkonen: FUF 30: 50 = Finnisch-ugrische Forschungen. 1–13, Helsingfors – Leipzig 1901–1913; 14–, Helsingfors [später:] Helsinki 1914–.
  • Posti: FUF 31: 30 = Finnisch-ugrische Forschungen. 1–13, Helsingfors – Leipzig 1901–1913; 14–, Helsingfors [später:] Helsinki 1914–.
  • Vértes: FUF 34: 146 = Finnisch-ugrische Forschungen. 1–13, Helsingfors – Leipzig 1901–1913; 14–, Helsingfors [später:] Helsinki 1914–.
  • Setälä: FUFA 12: 6, 22 = Anzeiger der Finnisch-ugrischen Forschungen [Angaben s. unter FUF]
  • FUV = Collinder, Björn, Fenno-Ugric Vocabulary. An Etymological Dictionary of the Uralic Languages. Stockholm 1955.
  • Setälä: JSFOu 30/5: 41 = Suomalais-ugrilaisen Seuran Aikakauskirja. Journal de la Société Finno-Ougrienne. 1–, Helsinki 1886–.
  • MSzFE = A magyar szókészlet finnugor elemei. 1–3. Föszerkesztő: Lakó György. Szerkesztő: Rédei Károly [1–3] és K. Sal Éva [3]. Munkatársak: Erdélyi István, Fabricius-Kovács Ferenc, Gulya János, K. Sal Éva, Vértes Edit. Budapest 1967, 1971, 1978.
  • MUSz 101 = Budenz, József, Magyar–ugor összehasonlitó szótár. Budapest 1873–1881.
  • NyH7
  • Halász: NyK 23: 26 = Nyelvtudományi Közlemények. 1–, Pest, [später:] Budapest 1862–.
  • Paasonen: NyK 39: 347 = Nyelvtudományi Közlemények. 1–, Pest, [später:] Budapest 1862–.
  • Beke: Nyr 38: 451 = Magyar Nyelvő‘r. 1–, Budapest 1872–.
  • Fokos: Nyr 65: 158 = Magyar Nyelvő‘r. 1–, Budapest 1872–.
  • SKES = Suomen kielen etymologinen sanakirja. I, Helsinki 1955 [Autor] Y. H. Toivonen; II, 1958 [Autoren] Y. H. Toivonen – Erkki Itkonen – Aulis J. Joki; III, 1962 [Autoren] Erkki Itkonen – Aulis J. Joki; IV, 1969 [Autoren] Erkki Itkonen – Aulis J. Joki; V, 19
  • Lindström: Suomi 1852: 49
  • Janhunen: SW 69 = Janhunen, Juha, Samojedischer Wortschatz. Gemeinsamojedische Etymologien. Helsinki 1977 (Castrenianumin toimitteita. 17).
  • SzófSz = Bárczi, Géza, Magyar Szófejtő‘ Szótár. Budapest 1941.
  • TESz = A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára. I–III. Főszerk. Benkő Loránd. Szerk. Kiss Lajos – Papp László (1–2), Kubínyi László – Papp László (3). Budapest 1967–1976.
  • Angere: UrJukFr 129 = Angere, Johannes, Die uralo-jukagirische Frage. Ein Beitrag zum Problem der sprachlichen Urverwandtschaft. Stockholm 1956.
  • VglWb 1: 214 = Donner, O., Vergleichendes Wörterbuch der finnisch-ugrischen Sprachen. Leipzig I, 1874 ; II, 1876; III, 1888.