Uralonet
MTA Nyelvtudományi Intézet MagyarEnglishDeutsch   InformációkSúgó

 1. lappɜ U    'lapos; sík felület'  de 'flach, platt; Fläche'  en 'flat, plane; flat surface'  UEW № 458 Sorszám szerint: << Előző Következő >> Új keresés

  Fogalomkör: Felület


  Egyeztető rész - (leány)nyelvi adatok
   
  finn lappea 'flach, platt und breit; platte Seite'
   lappia 'flach, platt und breit; platte Seite'
   lape 'flache Seite'Gen. lappeen
   lappi 'flache Seite'
   lappio 'flache Seite'
   
  észt lapp 'flach'Gen. lapi
   lape 'abgesonderte, besondere Stelle'Gen. lappe
   
  számi/lappNlapˈpâd 'past (at the side, not over or under), without hitting, a miss'
  Kldlåpta 'beiseite'1406
  Tlāhpi̊it 'Seite'1406
   
  mordvinElapuža 'flach; Fläche'
  Mlapš 'flach; Fläche'
   
  mari/cseremiszKBlap 'niedrig (z.B. der Tisch, der Stuhl, das Haus)'
  Ulap 'niedrig (z.B. der Tisch, der Stuhl, das Haus)'
  Blapka 'platt, flach, niedrig'
   
  udmurt/votjákSlapeg 'niedrig, kleinwüchsig'
  Klap 'niedrig, kleinwüchsig'
  Glapeg 'niedrig'FUF: 7:42 (Wichmann)
   
  komi/zürjénSlap 'Löffelschale'
  Slop: pań-lop 'Löffelschale'pań 'Löffel'
  Slop: peli̮s-lop 'Ruderblatt'
  Ilap 'flache Seite, Fläche, Blatt (an der Hand, am Fuß, Spaten usw.)'
  Ppevi̮s-vop 'Ruderblatt'pevi̮s 'Ruder'
   
  hanti/osztjákTrjḷăpsək 'platt'490
  Savlăpsaχ '(Ruder)blatt'
  Olăpsəχ 'flach niedrig (Gefäß, Schachtel), platt, (d.h. mehr breit als hoch, mit geraden od. abgerundeten Ecken, von Gegenständen); flach mit sanft geneigten Rändern'
   
  ? manysi/vogulPlop: kātlop 'Handbreite'kāt 'Hand'MSFOu: 98:139 (Kannisto mitg. Liimola)
  Solop: kātlop 'Handbreite'kāt 'Hand'MSFOu: 98:139 (Kannisto mitg. Liimola)
   
  magyar lapoѕ 'flach, platt, eben'
   lappad- 'sich senken'
   lapul- 'platt od. flach werden, sich ducken, sich drücken'
  reglap 'Flachland, Niederung, Tal, Ebene'Wichm.
  reglap '(Spracherneureung) (Buc9)Seite; Blatt; Zeitung'
   
  nyenyecOlapcā- 'eben, platt hauen (z.B. mit der Handfläche, einer Schaufel)'220
  Plapśā 'Platte (breit und glatt)'


  Magyarázat
  MagyarDeutsch

  Vö. jukagir läbiä 'föld, vidék'.

  A mordvin ža, š, osztják səχ és nyenyec cɑ̄, śɑ̄ képzők, illetve összetett képzők.

  A cseremisz a szabálytalan.

  A zürjén nyelvjárásközi a ~ o magánhangzó-megfeleléshez vö. Lu. bobi̮l ~ P babi̮v 'pillangó' stb.

  A vogul szó csak p < *pp esetén tartozhat ide. A vogul szóhoz lásd még *lȣmpɜ '(kéz v. lábfej) lapos része, szélessége' U und *lapa 'sík felület; sík lap(ja vmely tárgynak)' U.

  Hangutánzó/hangfestő.  Bibliográfia
  • Beitr 104 = Paasonen, H., Beiträge zur finnischugrisch-samojedischen Lautgeschichte Budapest 1917 (Sonderdruck aus Keleti Szemle XIII–XVII).  
  • Lehtisalo: FUF 21: 23 = Finnisch-ugrische Forschungen. 1–13, Helsingfors – Leipzig 1901–1913; 14–, Helsingfors [später:] Helsinki 1914–.
  • E.Itkonen: FUF 31: 186 = Finnisch-ugrische Forschungen. 1–13, Helsingfors – Leipzig 1901–1913; 14–, Helsingfors [später:] Helsinki 1914–.
  • Wichmann: FUF 7: 42 = Finnisch-ugrische Forschungen. 1–13, Helsingfors – Leipzig 1901–1913; 14–, Helsingfors [später:] Helsinki 1914–.
  • Wichmann: FUFA 16: 41 = Anzeiger der Finnisch-ugrischen Forschungen [Angaben s. unter FUF]
  • Wichmann: MNy 4: 459 = Magyar Nyelv. 1–, Budapest 1905–.
  • Liimola: MSFOu 98: 140 = Suomalais-Ugrilaisen Seuran Toimituksia. Mémoires de la Société Finno-Ougrienne. 1–, Helsinki 1890–.
  • MSzFE = A magyar szókészlet finnugor elemei. 1–3. Föszerkesztő: Lakó György. Szerkesztő: Rédei Károly [1–3] és K. Sal Éva [3]. Munkatársak: Erdélyi István, Fabricius-Kovács Ferenc, Gulya János, K. Sal Éva, Vértes Edit. Budapest 1967, 1971, 1978.
  • MUSz 682 = Budenz, József, Magyar–ugor összehasonlitó szótár. Budapest 1873–1881.
  • NyH7
  • Gombocz: NyK 45: 14 = Nyelvtudományi Közlemények. 1–, Pest, [später:] Budapest 1862–.
  • Sauvageot: Rech 36 = Sauvageot, Aurélien, Recherches sur le Vocabulaire des Langues Ouralo-Altaiques. Thése proposée á la Faculté des Lettres de l'Université de Paris. Budapest 1929.
  • SKES = Suomen kielen etymologinen sanakirja. I, Helsinki 1955 [Autor] Y. H. Toivonen; II, 1958 [Autoren] Y. H. Toivonen – Erkki Itkonen – Aulis J. Joki; III, 1962 [Autoren] Erkki Itkonen – Aulis J. Joki; IV, 1969 [Autoren] Erkki Itkonen – Aulis J. Joki; V, 19
  • Lindström: Suomi 1852: 55
  • Uotila: SyrjChr 112 = Uotila, T. E., Syrjänische Chrestomathie mit grammatikalischem Abriss und etymologischem Wörterverzeichnis. Helsinki 1938. (Hilfsmittel für das Studium der finnisch-ugrischen Sprachen. VI).
  • SzófSz = Bárczi, Géza, Magyar Szófejtő‘ Szótár. Budapest 1941.
  • TESz = A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára. I–III. Főszerk. Benkő Loránd. Szerk. Kiss Lajos – Papp László (1–2), Kubínyi László – Papp László (3). Budapest 1967–1976.
  • Bouda: UJb 20: 87 = Ungarische Jahrbücher. 1–23. Berlin 1921–1945 [Fortsetzung UAJb.]