Uralonet
MTA Nyelvtudományi Intézet MagyarEnglishDeutsch   InformációkSúgó

 1. läppɜ (δäppɜ), leppɜ (δeppɜ) FU U   'lép (fn)'  de 'Milz'  en 'spleen'  UEW № 467 Sorszám szerint: << Előző Következő >> Új keresés

  Fogalomkör: Testrészek


  Egyeztető rész - (leány)nyelvi adatok
   
  ? számi/lappMhābəδ̕è 'Milz'Wiklund, LFLp
  Ltabˈtē 'Milz'
  Ndađˈve -đv- 'milt'
  Ndađˈwe 'milt'
  Ttɑ̄ipte 'Milz'684
   
  mari/cseremiszKBlepə 'Milz'
  Ulep 'Milz'
  Blep 'Milz'
   
  udmurt/votjákSlup 'Milz'
  Uflub 'Milz'
  Klup 'Milz'
   
  komi/zürjénSlop 'Milz'
  POlop 'Milz'
   
  ? hanti/osztjákTrjʌȧ̆pətne 'Milz'1083
  Kazʌepətne 'Milz'
   
  magyar lép 'Milz'
   
  ? nyenyecNjrapśā 'Milz'235
  Pʌapśā 'Milz'


  Magyarázat
  MagyarDeutsch

  Ha a lapp szó idetartozik, akkor szókezdő *δ hangot kell feltenni; azonban uráli vagy finnugor szókezdő *δ hangra ez lenne az egyetlen példa. A lapp szó csak akkor vonható ide, ha a feltételezendő őslapp * (< *ppɜδä) kapcsolat δ (< *δä) eleme képző.

  Az osztják t képző lehet; a szóvégi ne elem minősége és szerepe tisztázatlan, az osztják szó idevonása ezért is bizonytalan.

  A nyenyec śɑ̄ talán képző lehet; ebben az esetben a nyenyec első szótagi ősszamojéd *a vagy *o hangra mutat, ezért a nyenyec szó idetartozása kérdéses.

  A finn leppä 'égerfa; vér' szó idevonása (Lehtisalo: KSVk. 14: 78) téves (lásd *leppä 'égerfa' FW).  Bibliográfia
  • Collinder: CompGr 62, 393 = Collinder, Björn, Comparative Grammar of the Uralic Languages. Stockholm 1960.
  • Wichmann: FUF 7: 47 = Finnisch-ugrische Forschungen. 1–13, Helsingfors – Leipzig 1901–1913; 14–, Helsingfors [später:] Helsinki 1914–.
  • FUV = Collinder, Björn, Fenno-Ugric Vocabulary. An Etymological Dictionary of the Uralic Languages. Stockholm 1955.
  • Wichmann: MNy 4: 399 = Magyar Nyelv. 1–, Budapest 1905–.
  • Uotila: MSFOu 65: 82, 411 = Suomalais-Ugrilaisen Seuran Toimituksia. Mémoires de la Société Finno-Ougrienne. 1–, Helsinki 1890–.
  • MSzFE = A magyar szókészlet finnugor elemei. 1–3. Föszerkesztő: Lakó György. Szerkesztő: Rédei Károly [1–3] és K. Sal Éva [3]. Munkatársak: Erdélyi István, Fabricius-Kovács Ferenc, Gulya János, K. Sal Éva, Vértes Edit. Budapest 1967, 1971, 1978.
  • MUSz 694 = Budenz, József, Magyar–ugor összehasonlitó szótár. Budapest 1873–1881.
  • NyH7
  • Erdődi: Nyr 64: 70 = Magyar Nyelvő‘r. 1–, Budapest 1872–.
  • PD 1100 = Paasonen, H. Ostjakisches Wörterbuch nach den Dialekten an der Konda und am Jugan. Zusammengestellt, neu transkribiert und hg. von Kai Donner. Helsingfors 1926.
  • Bergsland: Rros-lappisk grammatikk 51.00
  • Genetz: Suomi 1897/3/13: 30
  • SzófSz = Bárczi, Géza, Magyar Szófejtő‘ Szótár. Budapest 1941.
  • TESz = A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára. I–III. Főszerk. Benkő Loránd. Szerk. Kiss Lajos – Papp László (1–2), Kubínyi László – Papp László (3). Budapest 1967–1976.
  • Lytkin: VokPerm 87 = Лыткин, В. И., Исторический вокализм пермских языков Москва 1964.