Uralonet
MTA Nyelvtudományi Intézet MagyarEnglishDeutsch   InformációkSúgó

 1. le- FU    'van, lesz, él'  de 'sein, werden, leben'  en 'be, exist, will be, live (intr)'  UEW № 470 Sorszám szerint: << Előző Következő >> Új keresés

  Fogalomkör: Élet. Életkor,  Lét


  Egyeztető rész - (leány)nyelvi adatok
   
  finn lie- 'dürfen, mögen, (vielleicht) werden'Vx1Sg, Vx2Sg. lienen, lienet...
   
  észt lee- 'werden'
   
  számi/lappLliehkē - 'be (both as copula and in the sense of occur live, exist, etc)'
  Llǟhkē- 'be (both as copula and in the sense of occur live, exist, etc)'
  Nlǣ- 'be (both as copula and in the sense of occur live, exist, etc)'
  Nlœ- 'be (both as copula and in the sense of occur live, exist, etc)'
  Nlœkke- 'be (both as copula and in the sense of occur live, exist, etc)'
  Klea- 'sein werden'1315
  Kla- 'sein werden'1315
  Klie- 'sein werden'1315
  Klē- 'sein werden'1315
  Kli̊̄- 'sein werden'1315
  Kli- 'sein werden'1315
  Klė- 'sein werden'1315
  Kle- 'sein werden'1315
   
  ? mordvinEľevks 'Junges (v. Tieren); Kind'
  Mľäfks 'Junges (v. Tieren); Kind'
   
  mari/cseremiszKBliä- 'sein, werden, möglich sein; kalben, lammen, füllen'
  Ulia- 'sein, werden, möglich sein; kalben, lammen'
  Blija- 'können, dürfen; werfen (Kuh, Stute, Schaf, Zicke)'
   
  udmurt/votjákSlu- 'sein, werden; möglich sein'
  Klu̇- 'sein, werden; möglich sein'
  Gluı̣̑- 'sein, werden; möglich sein'Wichm [wotj]
   
  komi/zürjénSlo- 'werden, entstehen, geschehen, sich ereignen, sein'
  Pvo- 'werden, geschehen'
  POlu·- 'werden, geschehen'
   
  magyar lë- 'sein, existieren; werden; geschehen; geboren werdenMNSz HHC
   lét 'das Sein, Existenz, Wesen, Geburt, UrsprungMNSz HHC
  reglé- 'sein, existieren; werde;, geschehen; geboren werdenMNSz HHC
  reglő- 'sein, existieren; werde;, geschehen; geboren werdenMNSz HHC
  reglöj- 'sein, existieren; werde;, geschehen; geboren werdenMNSz HHC
  Altlét 'Geburt, UrsprungMNSz HHC


  Magyarázat

  Vgl. juk. le- 'sein; werden, leben'.

  Mord. vks, fks sind Ableitungssuffixe.

  Tscher. j, wotj., syrj. v (in den Formen wotj. luvoz usw., syrj. love̮ usw.) und ung. v sind sekundär. Die Ausgangsform in der Grundsprache war also ein einsilbiger Stamm mit vokalischem Auslaut; ein ursprüngliches inlautendes v oder j wäre im Lapp. bewahrt.  Bibliográfia
  • Sajn: Dem 104 = Sajnovics, Joannis, Demonstratio. Idioma Ungarorum et Lapponum idem esse. Tyrnaviae [1771?].
  • Toivonen: FUF 21: 122 = Finnisch-ugrische Forschungen. 1–13, Helsingfors – Leipzig 1901–1913; 14–, Helsingfors [später:] Helsinki 1914–.
  • E.Itkonen: FUF 30: 1 = Finnisch-ugrische Forschungen. 1–13, Helsingfors – Leipzig 1901–1913; 14–, Helsingfors [später:] Helsinki 1914–.
  • Paasonen: FUF 7: 21 = Finnisch-ugrische Forschungen. 1–13, Helsingfors – Leipzig 1901–1913; 14–, Helsingfors [später:] Helsinki 1914–.
  • FUV = Collinder, Björn, Fenno-Ugric Vocabulary. An Etymological Dictionary of the Uralic Languages. Stockholm 1955.
  • Collinder: JukUr 81 = Collinder, Björn, Jukagirisch und Uralisch. Uppsala – Leipzig 1940 (Uppsala Universitets Ärsskrift. Recueil de travaux publié par l'université d'Uppsala 1940: 8).
  • Jókay: MNy 25: 275 = Magyar Nyelv. 1–, Budapest 1905–.
  • Uotila: MSFOu 65: 255 = Suomalais-Ugrilaisen Seuran Toimituksia. Mémoires de la Société Finno-Ougrienne. 1–, Helsinki 1890–.
  • MSzFE = A magyar szókészlet finnugor elemei. 1–3. Föszerkesztő: Lakó György. Szerkesztő: Rédei Károly [1–3] és K. Sal Éva [3]. Munkatársak: Erdélyi István, Fabricius-Kovács Ferenc, Gulya János, K. Sal Éva, Vértes Edit. Budapest 1967, 1971, 1978.
  • Budenz: MUSz 698 = Budenz, József, Magyar–ugor összehasonlitó szótár. Budapest 1873–1881.
  • NyH7
  • Rédei: NyK 70: 160 = Nyelvtudományi Közlemények. 1–, Pest, [später:] Budapest 1862–.
  • Budenz: NyK 7: 13 = Nyelvtudományi Közlemények. 1–, Pest, [später:] Budapest 1862–.
  • SKES = Suomen kielen etymologinen sanakirja. I, Helsinki 1955 [Autor] Y. H. Toivonen; II, 1958 [Autoren] Y. H. Toivonen – Erkki Itkonen – Aulis J. Joki; III, 1962 [Autoren] Erkki Itkonen – Aulis J. Joki; IV, 1969 [Autoren] Erkki Itkonen – Aulis J. Joki; V, 19
  • SzófSz = Bárczi, Géza, Magyar Szófejtő‘ Szótár. Budapest 1941.
  • TESz = A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára. I–III. Főszerk. Benkő Loránd. Szerk. Kiss Lajos – Papp László (1–2), Kubínyi László – Papp László (3). Budapest 1967–1976.
  • VglWb 1: 1084 = Donner, O., Vergleichendes Wörterbuch der finnisch-ugrischen Sprachen. Leipzig I, 1874 ; II, 1876; III, 1888.
  • Toivonen: Vir 1953: 346 = Virittäjä. 1–, Helsinki 1897–.