Uralonet
MTA Nyelvtudományi Intézet MagyarEnglishDeutsch   InformációkSúgó

 1. lempɜ- (lämpɜ-) FU    'lebeg, repül'  de 'schweben, fliegen'  en 'float, fly (intr)'  UEW № 475 Sorszám szerint: << Előző Következő >> Új keresés

  Fogalomkör:


  Egyeztető rész - (leány)nyelvi adatok
   
  ? udmurt/votjákSlob- 'fliegen, schweben'
  Klob- 'fliegen, schweben'
  Global- 'fliegen'Wichm [wotj]
   
  komi/zürjénVleb- 'fliegen'
  Pveb- 'fliegen; an die Oberfläche des Wassers kommen, auftauchen (z.B. Holz); aufgehen (Teig)'
  POle·bal- 'fliegen'
   
  ? magyar lebëg- 'schweben, flattern'
   levegő 'Luft,'
   libëg- 'schweben, schaukeln'
   libben- 'auffliegen, flattern'


  Magyarázat
  MagyarDeutsch

  A magyar g képző.

  A magyar szó alakváltozata alapján (a fent említett szavakhoz vö. még lobog- 'lobog', lobban- 'lobban') hangutánzó/hangfestő jellegű belső nyelvi fejlemény is lehet.

  Hangutánzó/hangfestő.  Bibliográfia
  • Munkácsi: ÁKE 446 = Munkácsi, Bernát, Árja és kaukázusi elemek a finn-magyar nyelvekben. 1. kötet. Magyar szójegyzék s bevezetésül: a kérdés története. Budapest 1901.
  • Jacobsohn: ArUgrof 26 = Jacobsohn, Hermann, Arier und Ugrofinnen. Göttingen 1922.
  • Munkácsi: KSz 7: 254 = Keleti Szemle. Revue Orientale. 1–21. Budapest 1900–1932.
  • Benkő: MNy 52: 204 = Magyar Nyelv. 1–, Budapest 1905–.
  • Pais: MNy 56: 312, 315 = Magyar Nyelv. 1–, Budapest 1905–.
  • MSzFE = A magyar szókészlet finnugor elemei. 1–3. Föszerkesztő: Lakó György. Szerkesztő: Rédei Károly [1–3] és K. Sal Éva [3]. Munkatársak: Erdélyi István, Fabricius-Kovács Ferenc, Gulya János, K. Sal Éva, Vértes Edit. Budapest 1967, 1971, 1978.
  • MUSz 689 = Budenz, József, Magyar–ugor összehasonlitó szótár. Budapest 1873–1881.
  • NyH7
  • Lindström: Suomi 1852: 55
  • Uotila: SyrjChr 108 = Uotila, T. E., Syrjänische Chrestomathie mit grammatikalischem Abriss und etymologischem Wörterverzeichnis. Helsinki 1938. (Hilfsmittel für das Studium der finnisch-ugrischen Sprachen. VI).
  • SzófSz = Bárczi, Géza, Magyar Szófejtő‘ Szótár. Budapest 1941.
  • TESz = A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára. I–III. Főszerk. Benkő Loránd. Szerk. Kiss Lajos – Papp László (1–2), Kubínyi László – Papp László (3). Budapest 1967–1976.
  • Lytkin: VokPerm 136 = Лыткин, В. И., Исторический вокализм пермских языков Москва 1964.