Uralonet
MTA Nyelvtudományi Intézet MagyarEnglishDeutsch   InformációkSúgó

 1. luke FU U   'szám, mennyiség; számol, számít'  de 'Zahl, Anzahl; zählen, rechnen'  en 'number, quantity; count, calculate (tr)'  UEW № 495 Sorszám szerint: << Előző Következő >> Új keresés

  Fogalomkör: Szám


  Egyeztető rész - (leány)nyelvi adatok
   
  finn luke- 'rechnen, zählen, lesen'
   luku 'Zahl, Zählung, Berechnung'
   
  észt luge- 'lesen, hersagen; zählen, aufzählen; berechnen, schätzen'
   lugu 'Geschichte, Erzählung, Lied; Umstand, Begebenheit; Zahl, Wert'
   
  számi/lappLlåkēv 'zehn'
  Llåhkē '(as part of compounds) ten altogether'
  Llåhkå- ''
  Nlǫg̬e -kk- 'zehn'
  Nlǫkke -g- '(as part of compounds) ten altogether'
  Nlǫkkâ -g- 'read; reckon (up), count; bring tidings, news, of; tell, say; say as one'
  Notloihk 'zehn'1326
  Notloahk 'Zahl, Rechnung, Rechenschaft'1325
  Notlohke- 'lesen; zählen, rechnen; für etwas halten'1327
  Aloihk 'zehn'1326
  Alokk 'Zahl, Rechnung, Rechenschaft'1325
  Alokkѳ- 'lesen; zählen, rechnen; für etwas halten'1327
  Kldloikk 'zehn'1326
  Kldloahk 'Zahl, Recnung, Rechenschaft'1325
  Kldlokke- 'lesen; zählen, rechnen; für etwas halten'1327
  Tikke 'zehn'1326
  Tlḁkk 'Zahl, Recnung, Rechenschaft'1325
  Tlokki̊- 'lesen; zählen, rechnen, für etwas halten'1327
  Kloikke 'zehn'1326
  Klḁkk 'Zahl, Recnung, Rechenschaft'1325
  Klokki̊- 'lesen; zählen, rechnen, für etwas halten'1327
   
  mordvinElovo- 'Zahl, Anzahl, zählen, rechnen; ansehen'
  Mluvo- 'Zahl, Anzahl, zählen, rechnen; ansehen'
   
  mari/cseremiszKBlu 'zehn'FUF: 15:28 (Wichmann)
  KBlə̑δa- 'zählen, rechnen, lesen'
  Ulu 'zehn'FUF: 15:28 (Wichmann)
  Uluδa- 'zählen, rechnen, lesen'
  Blu 'zehn'FUF: 15:28 (Wichmann)
  Bluδa- 'zählen, rechnen, lesen'
   
  udmurt/votjákSli̮d 'Zahl, Anzahl, Summe'
  Sli̮dǯ´- 'zählen, rechnen'
  Uflị̑ďďjị̑ 'zählen, rechnen'MSFOu: 65:292 (Wichmann mitg. Uotila)
  Klə̑d 'Zahl, Anzahl, Summe'
  Klə̑dǯ´- 'zählen, rechnen'
  Klə̑gǯ´- 'zählen, rechnen'
  Glị̑d 'Zahl'
   
  komi/zürjénSli̮d 'Zahl, Rechnung'
  Sli̮ďji̮- 'zählen, rechnen, lesen'
  Pvi̮d 'Zahl, Rechnung'
  Pvi̮ďďi̮- 'zählen, rechnen, lesen'
  POlѳďďi· 'rechnen, zählen'
   
  ? hanti/osztjákTrjʌŏŋət- 'lesen, rechnen'OL: 84
  DNtŏŋət- 'lesen, rechnen'
  Oluŋət- 'lesen, rechnen'
   
  manysi/vogulTJlow 'zehn'WV: 112
  KUlow 'zehn'WV: 112
  KUlowənt- 'zählen, rechnen, lesen'MSFOu: 101: 406 114: 282, MSFOu: 114: 282
  Plow 'zehn'WV: 112
  Plowənt- 'zählen, rechnen, lesen'MSFOu: 101: 406 114: 282, MSFOu: 114: 282
  Plowint- 'zählen, rechnen, lesen'MSz
  Solow 'zehn'WV: 112
   
  ? magyar olvas- 'lesen, zählen'
   
  ? nyenyecOlāχnā- 'sprechen'215


  Magyarázat
  MagyarDeutsch

  Vö. indoeurópai: latin legere 'összeszed, összegyűjt, kiolvas, olvas', albán mb-leth '(össze)gyűjt, betakarít, learat'.

  A votják-zürjén d, osztják t, magyar s és nyenyec nɑ̄ képző.

  Az osztják szó csak (*k >) *γ > ŋ változás esetén tartozik ide.

  A magyar olvas talán hangátvetéssel keletkezett egy korábbi *lovas- alakból. A magyarázat nehézsége abban rejlik, hogy a hangátvetés indokolatlan, mivel a feltehető *lovas- alakban nincs mássalhangzótorlódás. Az olvas- hangalakját az ősmagyar korban a csuvas vu̮la 'olvas' előzménye vagy a török oku- 'olvas' befolyásolhatta.

  A szamojéd szó idetartozása jelentéstani okokból bizonytalan.

  A 'szám, mennyiség' eredeti jelentésből keletkezett a lapp, cseremisz és vogul 'tíz' jelentésű számnév. A 'számol' jelentésből pedig valamennyi finnugor nyelvben 'olvas' jelentés fejlődött.

  Nomenverbum.  Bibliográfia
  • Kovács: ALH 8: 353 = Acta Linguistica Academiae Scientiarum Hungaricae. 1–, Budapest 1951–.
  • Jacobsohn: ArUgrof 250 = Jacobsohn, Hermann, Arier und Ugrofinnen. Göttingen 1922.
  • Collinder: CompGr 77, 120 = Collinder, Björn, Comparative Grammar of the Uralic Languages. Stockholm 1960.
  • Steinitz: FgrKons 5, 22, 33 = Steinitz, W., Geschichte des finnisch-ugrischen Konsonantismus. Uppsala 1952 (Separatum ex Actis Instituti Hungarici Universitatis Holmiensis. Series B, Linguistica. 1).
  • Wichmann: FUF 15: 28, 16: 198 = Finnisch-ugrische Forschungen. 1–13, Helsingfors – Leipzig 1901–1913; 14–, Helsingfors [später:] Helsinki 1914–.
  • FUV = Collinder, Björn, Fenno-Ugric Vocabulary. An Etymological Dictionary of the Uralic Languages. Stockholm 1955.
  • Collinder: IUrSprg 12 = Collinder, Björn, Indo-uralisches sprachgut. Uppsala 1934 (Uppsala Universitets Ársskrift 1934. Filosofi, sprákvetenskap och historiska vetenskaper. 1).
  • Budenz: MNyszet 5: 30-2 = Magyar Nyelvészet. 1–6, Pest 1856– [tatsächlich: 1855–] 1861.
  • Paasonen: MordChr 91 = Paasonen, H., Mordwinische Chrestomathie mit Glossar und grammatikalischem Abriss. 2. Auflage (1953). (Hilfsmittel für das Studium der finnisch-ugrischen Sprachen. IV)
  • Joki: MSFOu 151: 278 = Suomalais-Ugrilaisen Seuran Toimituksia. Mémoires de la Société Finno-Ougrienne. 1–, Helsinki 1890–.
  • Wichmann: MSFOu 52: 347 = Suomalais-Ugrilaisen Seuran Toimituksia. Mémoires de la Société Finno-Ougrienne. 1–, Helsinki 1890–.
  • Uotila: MSFOu 65: 92, 292 = Suomalais-Ugrilaisen Seuran Toimituksia. Mémoires de la Société Finno-Ougrienne. 1–, Helsinki 1890–.
  • MSzFE = A magyar szókészlet finnugor elemei. 1–3. Föszerkesztő: Lakó György. Szerkesztő: Rédei Károly [1–3] és K. Sal Éva [3]. Munkatársak: Erdélyi István, Fabricius-Kovács Ferenc, Gulya János, K. Sal Éva, Vértes Edit. Budapest 1967, 1971, 1978.
  • Budenz: MUSz 839 = Budenz, József, Magyar–ugor összehasonlitó szótár. Budapest 1873–1881.
  • NyH7
  • Halász: NyK 24: 468 = Nyelvtudományi Közlemények. 1–, Pest, [später:] Budapest 1862–.
  • Kovács: NyK 61: 72 = Nyelvtudományi Közlemények. 1–, Pest, [später:] Budapest 1862–.
  • Rédei: NyK 65: 158 = Nyelvtudományi Közlemények. 1–, Pest, [später:] Budapest 1862–.
  • Halász: Nyr 21: 245 = Magyar Nyelvő‘r. 1–, Budapest 1872–.
  • SKES = Suomen kielen etymologinen sanakirja. I, Helsinki 1955 [Autor] Y. H. Toivonen; II, 1958 [Autoren] Y. H. Toivonen – Erkki Itkonen – Aulis J. Joki; III, 1962 [Autoren] Erkki Itkonen – Aulis J. Joki; IV, 1969 [Autoren] Erkki Itkonen – Aulis J. Joki; V, 19
  • Castrén: Suomi 1844: 31
  • Lindström: Suomi 1852: 57
  • SzófSz = Bárczi, Géza, Magyar Szófejtő‘ Szótár. Budapest 1941.
  • TESz = A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára. I–III. Főszerk. Benkő Loránd. Szerk. Kiss Lajos – Papp László (1–2), Kubínyi László – Papp László (3). Budapest 1967–1976.
  • E.Itkonen: UAJb 34: 200 = Ural-Altaische Jahrbücher. 24–, Wiesbaden 1952– [Fortsetzung von UJb.]
  • Castrén: Versuch 93 = Castrén, M. Alexander, Versuch einer ostjakischen Sprachlehre nebst kurzem Wörterverzeichnis. 2. verb. Aufl. Hg. von Anton Schiefner, St. Petersburg 1858.