Uralonet
MTA Nyelvtudományi Intézet MagyarEnglishDeutsch   InformációkSúgó

 1. lȣmpɜ U    '(kéz v. lábfej) lapos része, szélessége'  de 'Fläche, Breite (der Hand od. des Fußes)'  en 'flat part, width (of hand or foot)'  UEW № 500 Sorszám szerint: << Előző Következő >> Új keresés

  Fogalomkör: Testrészek,  Felület


  Egyeztető rész - (leány)nyelvi adatok
   
  hanti/osztjákVjlamp 'Blatt (des Ruders, der Schaufel, der Spindel)'
  Krkettămp 'Breite des Handtellers'ket 'Hand'
  Olamp 'Breite (des Handtellers, des Fußblattes)'
   
  ? manysi/vogulPlop: kātlop 'Handbreite'kāt 'Hand'MSFOu: 98:139 (Kannisto, migt. Liimola)
  Solop: kātlop 'Handbreite'kāt 'Hand'MSFOu: 98:139 (Kannisto, migt. Liimola)
   
  ? magyar láb 'Fuß; Bein'
   
  ? nyenyecOľembe 'Blatt, (der Schaufel des Ruders), Rist, Spann'233
   
  szölkupTalaamb 'Fußblatt'
  Talââmb 'Fußblatt'
  Nlaamb 'Vorderteil des Stiefels'
  Nlamb 'Vorderteil des Stiefels'
  Kelaambɒ 'Vorderteil des Stiefels'


  Magyarázat
  MagyarDeutsch

  A vogul szó csak akkor tartozat ide, ha p hangja korábbi *mp-re megy vissza. A vogul szóhoz lásd még *lappɜ 'lapos; sík felület' U és *lapa 'sík felület; sík lap(ja vmely tárgynak)' U.

  A távoli rokonság miatt bizonytalan, hogy a magyar és szölkup szó összetartozik-e.

  A magyar szóhoz lásd még *luwe 'csont' U.
  Bibliográfia
  • FUV = Collinder, Björn, Fenno-Ugric Vocabulary. An Etymological Dictionary of the Uralic Languages. Stockholm 1955.
  • Liimola: MSFOu 98: 139 = Suomalais-Ugrilaisen Seuran Toimituksia. Mémoires de la Société Finno-Ougrienne. 1–, Helsinki 1890–.
  • MSzFE = A magyar szókészlet finnugor elemei. 1–3. Föszerkesztő: Lakó György. Szerkesztő: Rédei Károly [1–3] és K. Sal Éva [3]. Munkatársak: Erdélyi István, Fabricius-Kovács Ferenc, Gulya János, K. Sal Éva, Vértes Edit. Budapest 1967, 1971, 1978.
  • Toivonen: NyK 50: 456 = Nyelvtudományi Közlemények. 1–, Pest, [später:] Budapest 1862–.
  • Janhunen: SW 82 = Janhunen, Juha, Samojedischer Wortschatz. Gemeinsamojedische Etymologien. Helsinki 1977 (Castrenianumin toimitteita. 17).
  • SzófSz = Bárczi, Géza, Magyar Szófejtő‘ Szótár. Budapest 1941.
  • TESz = A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára. I–III. Főszerk. Benkő Loránd. Szerk. Kiss Lajos – Papp László (1–2), Kubínyi László – Papp László (3). Budapest 1967–1976.