Uralonet
MTA Nyelvtudományi Intézet MagyarEnglishDeutsch   InformációkSúgó

 1. mene- U    'megy'  de 'gehen'  en 'go (intr)'  UEW № 536 Sorszám szerint: << Előző Következő >> Új keresés

  Fogalomkör: Megy


  Egyeztető rész - (leány)nyelvi adatok
   
  finn mene- 'gehen'
  regmäne- 'gehen'
   
  észt mine- 'gehen'
   
  számi/lappLmanna- 'go, journey, travel'
  Nmânnâ- -n- 'go, journey, travel'
  Notmѳnne- 'go, journey, travel'
  Amѳnnѳ- 'go, journey, travel'
  Kldmѳnne- 'go, journey, travel'
  Tmanni̊- 'go, journey, travel'
  Kmanni̊- 'go, journey, travel'Kuollan: 2003
   
  mari/cseremiszKBmie- 'kommen, gehen'
  Umie- 'kommen, gehen, besuchen'
  Bmije- 'gehen, besuchen'
   
  udmurt/votjákSmi̮n- 'gehen'
  Kmə̑n- 'gehen'
  Gmı̣̑nı̣̑- 'gehen'Wichm [wotj]
   
  komi/zürjénSmun- 'gehen, fahren'
  Pmun- 'gehen, fahren, verschießen (v. d. Farbe)'
  POmun- 'gehen, fahren'
   
  hanti/osztjákVmĕn- 'gehen, weggehen'Ostjakisches: 527
  DNmĕn- 'gehen'Ostjakisches: 527
  Omȧ̆n- 'gehen, aufbrechen'
   
  manysi/vogulTJmiń- 'gehen'Vir: 48
  KUmin- 'gehen'
  Pmin- 'gehen'
  Somin- 'gehen'
   
  magyar mën- 'gehen'Vx3Sg. mëgy-
  ÚESz.megy
   
  nyenyecOḿiń- 'gehen'Juraksamojedisches: 276
   
  nganaszan mende- 'gehen'
   
  szölkupTamentétja- 'vorübergehen'
  Turmänti- 'gehen'MSFOu: 122:323 (Lehtisalo)
  Tymännempa- 'vorübergehen'DonnMskr
  Tymäntēja- 'vorbeigehen'
  Kemenda- 'vorübergehen'
   
  kamassz mən- 'gehen'
   
  mator мынгаемъ 'отхожу'Janhunen, SW: 94


  Magyarázat
  MagyarDeutsch

  Vö. jukagir män- 'ugrik'; eszkimó mənə-t 'pass over at a distribution'.

  A nganaszan de és szölkup tétja, da, mpa stb. igeképzők.

  A cseremiszben *n > *ń > *j, ø változás történhetett.

  A magyar megy szó gy eleme n > ny > gy hangváltozás útján keletkezett.

  A balti-finn és permi szavak magánhangzói szabálytalanok.

  A többek által (MUSz. 611; Setälä: JSFOu. 14/3:43, 30/5:65; Paasonen, MordChr. 95; Mägiste: Verba docent 123—4; Steinitz, FgrVok. 29 Anm.) idevont mordvin E meńe-, mińi-, M mäńe- 'kikerül, megszökik' és zürjén mi̮n- 'megszabadul, megmenekül' igék egy másik egyeztetéshez tartoznak (lásd *mänɜ- 'megszabadul vmitől, megmenekül' FU, ? U).

  A nyenyec muo-si- 'megy' mélyhangúsága miatt nem tartozik ide.  Bibliográfia
  • Gyarm: Aff 196, 200, 212, 215, 281 {{usw}} = Affinitas lingvae Hvngaricae cvm lingvis Fennicae originis grammatice demonstrata. Nec non vocabvlaria dialectorvm Tataricarvm et Slavicarvm cvm Hvngarica comparata. Avctore Samvele Gyarmathi. Gottingae 1799.
  • Beitr 21, 297 = Paasonen, H., Beiträge zur finnischugrisch-samojedischen Lautgeschichte Budapest 1917 (Sonderdruck aus Keleti Szemle XIII–XVII).  
  • Lehtisalo: FUF 21: 43 = Finnisch-ugrische Forschungen. 1–13, Helsingfors – Leipzig 1901–1913; 14–, Helsingfors [später:] Helsinki 1914–.
  • FUV = Collinder, Björn, Fenno-Ugric Vocabulary. An Etymological Dictionary of the Uralic Languages. Stockholm 1955.
  • MSzFE = A magyar szókészlet finnugor elemei. 1–3. Föszerkesztő: Lakó György. Szerkesztő: Rédei Károly [1–3] és K. Sal Éva [3]. Munkatársak: Erdélyi István, Fabricius-Kovács Ferenc, Gulya János, K. Sal Éva, Vértes Edit. Budapest 1967, 1971, 1978.
  • MUSz 611 = Budenz, József, Magyar–ugor összehasonlitó szótár. Budapest 1873–1881.
  • NyH7
  • Halász: NyK 24: 466 = Nyelvtudományi Közlemények. 1–, Pest, [später:] Budapest 1862–.
  • SKES = Suomen kielen etymologinen sanakirja. I, Helsinki 1955 [Autor] Y. H. Toivonen; II, 1958 [Autoren] Y. H. Toivonen – Erkki Itkonen – Aulis J. Joki; III, 1962 [Autoren] Erkki Itkonen – Aulis J. Joki; IV, 1969 [Autoren] Erkki Itkonen – Aulis J. Joki; V, 19
  • Lindström: Suomi 1852: 59
  • Janhunen: SW 94 = Janhunen, Juha, Samojedischer Wortschatz. Gemeinsamojedische Etymologien. Helsinki 1977 (Castrenianumin toimitteita. 17).
  • SzófSz = Bárczi, Géza, Magyar Szófejtő‘ Szótár. Budapest 1941.
  • TESz = A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára. I–III. Főszerk. Benkő Loránd. Szerk. Kiss Lajos – Papp László (1–2), Kubínyi László – Papp László (3). Budapest 1967–1976.
  • Lytkin: VokPerm 222 = Лыткин, В. И., Исторический вокализм пермских языков Москва 1964.