Uralonet
MTA Nyelvtudományi Intézet MagyarEnglishDeutsch   InformációkSúgó

 1. mȣrɜ U    'vmi kiemelkedő, kiálló, kidomborodó (testrész)'  de 'etwas Erhabenes, Hervorragendes, Ausgebauchtes (irgendein Körperteil)'  en 'smth projected, protuberant, bulged (a body part)'  UEW № 574 Sorszám szerint: << Előző Következő >> Új keresés

  Fogalomkör: Testrészek


  Egyeztető rész - (leány)nyelvi adatok
   
  számi/lappFriismairre 'ingluvies'Gen. maireFriis
   
  ? mari/cseremisz mə̑ra : wopš-mə̑ra 'in einem wachsenden Baum ausgehöhlter Bienenstock'Szil [tscher]
   
  ? udmurt/votjákSmures 'Busen, Brüste, Brust am Hemde, der ausgestickte od. mit Münzen verzierte Vorderteil des Frauenhemdes'
  Smures 'kleine hölzerne Bedeckung für die Öffnung des Bienenstockes'
  Smuret 'kleine hölzerne Bedeckung für die Öffnung des Bienenstockes'
  MUmures 'Deckel am Bienenstock'Wichm [wotj]
  Gmures 'Busen, Brüste'
   
  ? komi/zürjénSmore̮s 'Brust'
  Pmoros 'Brust, Frauenbrust'
  POmo·rѳs 'Brust'
   
  magyarregmar 'a ló a szarvasmarha hátának a nyak és a gerinc találkozásánál kidomborodó része; Kamm, Widerrist'Akk, Px3Sg. mart, marja
  regmarj 'a ló a szarvasmarha hátának a nyak és a gerinc találkozásánál kidomborodó része; Kamm, Widerrist'
  regmargya 'a ló a szarvasmarha hátának a nyak és a gerinc találkozásánál kidomborodó része; Kamm, Widerrist'
  regmorja 'a ló a szarvasmarha hátának a nyak és a gerinc találkozásánál kidomborodó része; Kamm, Widerrist'
  regmorj 'a ló a szarvasmarha hátának a nyak és a gerinc találkozásánál kidomborodó része; Kamm, Widerrist'
  regmār 'a ló a szarvasmarha hátának a nyak és a gerinc találkozásánál kidomborodó része; Kamm, Widerrist'
  ÚESz.mar
   
  nyenyecOmarć 'Achsel, Schulter'Juraksamojedisches: 243
   
  ? enyecBmoďi 'váll, Schulter'Janhunen, SW: 88
   
  nganaszan mǝˊrsi̮ʔ 'váll, Schulter'NyK: 72:82 (Mikola)
   
  mator маргомъ 'váll; Schulter'Janhunen, SW: 88
   
  tajgi marahada 'váll; Schulter'Janhunen, SW: 88


  Magyarázat
  MagyarDeutsch

  A votják es, et, zürjén e̮s, nyenyec ć és nganaszan denominális névszóképzők. A magyar marj elvonás eredménye a PxSg3 marja alakból.

  Mivel a lapp szóra csak egyetlen adat van, és újabb forrásokból nem ismert, nem biztos, hogy idetartozik.

  A permi szavak csak akkor vonhatók ide, ha a bennük felteendő őspermi *o veláris finnugor előzményre megy vissza. Eredeti palatális magánhangzó esetén egy másik etimológiai kapcsolathoz tartoznak (lásd *merɜ 'mell' FV).

  Jelentéstani okokból bizonytalan, hogy a 'kaptár kis nyílásának fafedője' jelentésű votják, valamint a cseremisz szó idetartozik-e. Lehetséges ugyanis, hogy a votják mures alakban két szó esett egybe.

  A magyar és szamojéd szavak eltérő jelentése azzal a testrészneveknél gyakran előforduló jelenséggel magyarázható, hogy ugyanaz a szó a rokon nyelvekben különböző, de érintkező testrészt jelöl.

  A magyar szónak a magyar mar- 'harap, rág' igéből való származtatása (lásd *mura (*murɜ) 'darab, morzsa; szétmorzsol, széttördel, széttörik' U) (Hexendorf: MNy. 52: 445) nem fogadható el.  Bibliográfia
  • ESK = Лыткин, В.И. – Гуляев, Е.И. Краткий этимологический словарь коми языка. Москва 1970.
  • Wichmann: MNy 4: 75 = Magyar Nyelv. 1–, Budapest 1905–.
  • MSzFE = A magyar szókészlet finnugor elemei. 1–3. Föszerkesztő: Lakó György. Szerkesztő: Rédei Károly [1–3] és K. Sal Éva [3]. Munkatársak: Erdélyi István, Fabricius-Kovács Ferenc, Gulya János, K. Sal Éva, Vértes Edit. Budapest 1967, 1971, 1978.
  • Munkácsi: NyK 23: 93 = Nyelvtudományi Közlemények. 1–, Pest, [später:] Budapest 1862–.
  • Halász: NyK 24: 446 = Nyelvtudományi Közlemények. 1–, Pest, [später:] Budapest 1862–.
  • Munkácsi: Nyr 56: 137 = Magyar Nyelvő‘r. 1–, Budapest 1872–.
  • Janhunen: SW 88 = Janhunen, Juha, Samojedischer Wortschatz. Gemeinsamojedische Etymologien. Helsinki 1977 (Castrenianumin toimitteita. 17).
  • Uotila: SyrjChr 121 = Uotila, T. E., Syrjänische Chrestomathie mit grammatikalischem Abriss und etymologischem Wörterverzeichnis. Helsinki 1938. (Hilfsmittel für das Studium der finnisch-ugrischen Sprachen. VI).
  • SzófSz = Bárczi, Géza, Magyar Szófejtő‘ Szótár. Budapest 1941.
  • TESz = A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára. I–III. Főszerk. Benkő Loránd. Szerk. Kiss Lajos – Papp László (1–2), Kubínyi László – Papp László (3). Budapest 1967–1976.