Uralonet
MTA Nyelvtudományi Intézet MagyarEnglishDeutsch   InformációkSúgó

 1. nime U    'név'  de 'Name'  en 'name'  UEW № 597 Sorszám szerint: << Előző Következő >> Új keresés

  Fogalomkör: Név


  Egyeztető rész - (leány)nyelvi adatok
   
  finn nimi 'Name'Gen. nimen
   
  észt nimi 'Benennung, Titel, Ruf, Name'Gen. nime
   
  számi/lappLnamma 'Name'
  Nnâmmâ -m- 'reputation, Name'
  Notnѳmm 'Name'Kuollan: 1213
  Anѳm 'Name'Kuollan: 1215
  Kldnѳmm 'Name'Kuollan: 1213
  Tnamm 'Name'Kuollan: 1213
   
  mordvinEľem 'Name'
  Eľäm 'Name'
  Mľem 'Name'
   
  mari/cseremiszKBləm 'Name'
  Ulüm 'Name'
  Blüm 'Name'
   
  udmurt/votjákSńim 'Name'
  Kńem 'Name'
  Gńim 'Name'Wichm [wotj]
   
  komi/zürjénSńim 'Benennung, Name'
  Pńim 'Benennung, Name'
  POńim 'Name'
   
  hanti/osztjákVnem 'Name'OL: 155
  DNnem 'Name'OL: 155
  Onem 'Name'OL: 155
   
  manysi/vogulTJnäm 'Name'WV: 26
  KUnäm 'Name'WV: 26
  Pnɑ̄m 'Name'WV: 26
  Sonam 'Name'WV: 26
   
  magyar név 'Name, Ruhm,'Akk. nevet
  Alt 'Wort'
   
  nyenyec ńemli 'ein Männername'< hanti/osztják
  Ońumʔ 'Name'Juraksamojedisches: 333
  Njńim 'Name'Juraksamojedisches: 333
   
  enyecChńiʔ 'Name'JSFOu: 58.1:14 (Donner – Joki)
   
  nganaszan ńim 'Name'JSFOu: 58.1:16 (Donner – Joki)
   
  szölkupTanim 'Name'JSFOu: 58.1:16 (Donner – Joki)
  Turnimti̮- 'den Namen geben, nennen'MSFOu: 122:323 (Lehtisalo)
  Nnep 'Name'JSFOu: 58.1:16 (Donner – Joki)
  Nnĕp 'Name'
  Kenim 'Name'JSFOu: 58.1:16 (Donner – Joki)
   
  kamassz nim 'Name'
   nəm 'Name'
   
  kojbál nim 'Name'Beitr:14
   
  mator nummede 'Name'Beitr:14


  Magyarázat
  MagyarDeutsch

  Vö. jukagir niu, nim 'név', csukcs ninn , indeurópai *h₁neh₃men- : szanszkrit nā́ma , latin nōmen , német Name .

  A mordvin és cseremisz szókezdő mássalhangzó elhasonulás eredménye. A votják és zürjén ń valószínűleg még az őspermiben  keletkezett az *n hangból a rákövetkező i hatására.  Bibliográfia
  • Gyarm: Aff 263 = Affinitas lingvae Hvngaricae cvm lingvis Fennicae originis grammatice demonstrata. Nec non vocabvlaria dialectorvm Tataricarvm et Slavicarvm cvm Hvngarica comparata. Avctore Samvele Gyarmathi. Gottingae 1799.
  • ÁKE 23, 40, 44, 483 = Munkácsi, Bernát, Árja és kaukázusi elemek a finn-magyar nyelvekben. 1. kötet. Magyar szójegyzék s bevezetésül: a kérdés története. Budapest 1901.
  • Jacobsohn: ArUgrof 6 = Jacobsohn, Hermann, Arier und Ugrofinnen. Göttingen 1922.
  • Beitr 14 = Paasonen, H., Beiträge zur finnischugrisch-samojedischen Lautgeschichte Budapest 1917 (Sonderdruck aus Keleti Szemle XIII–XVII).  
  • Tailleur: CIFU 1: 108 = Congressus Internationalis Fenno-Ugristarum Budapestini habitus 20–24. IX. 1960. Budapest 1963.
  • Thomsen: Einfl 2 = Thomsen, Vilhelm, Über den einfluss der germanischen sprachen auf die finnisch-lappischen. Aus dem dänischen übersetzt von E. Sievers, Halle 1870.
  • Lehtisalo: FUF 21: 41 = Finnisch-ugrische Forschungen. 1–13, Helsingfors – Leipzig 1901–1913; 14–, Helsingfors [später:] Helsinki 1914–.
  • Setälä: FUFA 12: 14 = Anzeiger der Finnisch-ugrischen Forschungen [Angaben s. unter FUF]
  • FUV = Collinder, Björn, Fenno-Ugric Vocabulary. An Etymological Dictionary of the Uralic Languages. Stockholm 1955.
  • Jensen: Hirt-Festschr 2: 177
  • Collinder: IUrSprg 66 = Collinder, Björn, Indo-uralisches sprachgut. Uppsala 1934 (Uppsala Universitets Ársskrift 1934. Filosofi, sprákvetenskap och historiska vetenskaper. 1).
  • Karjalainen: JSFOu 30/24: 30 = Suomalais-ugrilaisen Seuran Aikakauskirja. Journal de la Société Finno-Ougrienne. 1–, Helsinki 1886–.
  • Setälä: JSFOu 30/5: 91 = Suomalais-ugrilaisen Seuran Aikakauskirja. Journal de la Société Finno-Ougrienne. 1–, Helsinki 1886–.
  • Collinder: JukUr 84 = Collinder, Björn, Jukagirisch und Uralisch. Uppsala – Leipzig 1940 (Uppsala Universitets Ärsskrift. Recueil de travaux publié par l'université d'Uppsala 1940: 8).
  • Steinitz: MSFOu 125: 573 Anm = Suomalais-Ugrilaisen Seuran Toimituksia. Mémoires de la Société Finno-Ougrienne. 1–, Helsinki 1890–.
  • Joki: MSFOu 151: 291 = Suomalais-Ugrilaisen Seuran Toimituksia. Mémoires de la Société Finno-Ougrienne. 1–, Helsinki 1890–.
  • Uotila: MSFOu 65: 432 = Suomalais-Ugrilaisen Seuran Toimituksia. Mémoires de la Société Finno-Ougrienne. 1–, Helsinki 1890–.
  • MSzFE = A magyar szókészlet finnugor elemei. 1–3. Föszerkesztő: Lakó György. Szerkesztő: Rédei Károly [1–3] és K. Sal Éva [3]. Munkatársak: Erdélyi István, Fabricius-Kovács Ferenc, Gulya János, K. Sal Éva, Vértes Edit. Budapest 1967, 1971, 1978.
  • MUSz 398 = Budenz, József, Magyar–ugor összehasonlitó szótár. Budapest 1873–1881.
  • NyH7
  • Halász: NyK 24: 462 = Nyelvtudományi Közlemények. 1–, Pest, [später:] Budapest 1862–.
  • Bereczki: NyK 70: 33 = Nyelvtudományi Közlemények. 1–, Pest, [später:] Budapest 1862–.
  • Rédei: NyK 70: 38 = Nyelvtudományi Közlemények. 1–, Pest, [später:] Budapest 1862–.
  • SKES = Suomen kielen etymologinen sanakirja. I, Helsinki 1955 [Autor] Y. H. Toivonen; II, 1958 [Autoren] Y. H. Toivonen – Erkki Itkonen – Aulis J. Joki; III, 1962 [Autoren] Erkki Itkonen – Aulis J. Joki; IV, 1969 [Autoren] Erkki Itkonen – Aulis J. Joki; V, 19
  • Lindström: Suomi 1852: 64
  • SzófSz = Bárczi, Géza, Magyar Szófejtő‘ Szótár. Budapest 1941.
  • TESz = A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára. I–III. Főszerk. Benkő Loránd. Szerk. Kiss Lajos – Papp László (1–2), Kubínyi László – Papp László (3). Budapest 1967–1976.
  • E.Itkonen: UAJb 34: 198, 200 = Ural-Altaische Jahrbücher. 24–, Wiesbaden 1952– [Fortsetzung von UJb.]
  • Angere: UrJukFr 52 = Angere, Johannes, Die uralo-jukagirische Frage. Ein Beitrag zum Problem der sprachlichen Urverwandtschaft. Stockholm 1956.
  • Joki: Verba docent 49.00
  • VglWb 966 = Donner, O., Vergleichendes Wörterbuch der finnisch-ugrischen Sprachen. Leipzig I, 1874 ; II, 1876; III, 1888.
  • Angere: Vir 1959: 405 = Virittäjä. 1–, Helsinki 1897–.
  • Lytkin: VokPerm 180 = Лыткин, В. И., Исторический вокализм пермских языков Москва 1964.