Uralonet
MTA Nyelvtudományi Intézet MagyarEnglishDeutsch   InformációkSúgó

 1. nȣjɜ- (ńȣjɜ-) FU    'elterül, nyúlik'  de 'sich strecken, sich dehnen'  en 'stretch (vi), extend '  UEW № 606 Sorszám szerint: << Előző Következő >> Új keresés

  Fogalomkör: Rugalmas


  Egyeztető rész - (leány)nyelvi adatok
   
  udmurt/votjákSnujt- 'ausdehnen, auseinanderziehen, ausspannem, ausrecken'
  Mnujal- 'sich dehnen, sich ausstrecken, sich in die Länge ziehen'
  Mnujt 'ausdehnen, auseinanderziehen, ausspannem, ausrecken'
   
  komi/zürjénSńojd- 'verfallen zerfallen, auseinandergehen, sich abtragen, sich abnutzen (durch Tragen)'
  Sńojkal- 'sich erweiteren sich ausdehnen, sich dehnen (Kleider durch Tragen)'
  SOńo̭jd- 'расползаться расползтись(от износа, о материи)'
  SOńo̭jmun- 'расползаться расползтись(от износа, о материи)'mun 'идти'
  POńo·jal- 'расползаться, расползтись (от ветхой одежде); тянуться (о жидкости)'
  POńo·jѳt - 'тянуть растянуть, протянуть, оттянуть'
  POńo·ѳt- 'тянуть растянуть, протянуть, оттянуть'
  POńuѳt- 'тянуть растянуть, протянуть, оттянуть'
   
  magyar nyújt- 'reichen, darreichen, bieten, strecken, dehnen'
   nyúl- 'angreifen, anrühren'
   nyúlik- 'sich dehnen, sich strecken'
  regnyújt- 'schlagen'


  Magyarázat
  MagyarDeutsch

  A votják al, zürjén d, kal és a magyar nyúl- l eleme gyakorító képző, a votják és magyar t műveltető képző.

  Szó eleji finnugor *n esetén a zürjénben és a magyarban a szó belseji *j hatására palatalizálódás történhetett, finnugor *ń esetén azonban ugyancsak a j hatására a votjákban történt *ń > n elhasonulás.

  A zürjén SO nyelvjárás alapján őspermi zárt *, a PO nyelvjárás alapján azonban nemcsak zárt * (>u), hanem nyílt *o (> o) is feltehető. A PO nyelvjárás két változata talán azzal magyarázható, hogy a ńojal- o elemére hatással volt a hasonló jelentésű ńoʒ́laś- 'kinyújtózik' ige o eleme.

  A magyar nyújt j eleme a *kt műveltető képző k elemének folytatója (vö. um 1300: kyniuhhad, ÓMS). Az eredeti *j a magyarban beleolvadt a megelőző magánhangzóba.  Bibliográfia
  • Gyarm: Aff 206-7 = Affinitas lingvae Hvngaricae cvm lingvis Fennicae originis grammatice demonstrata. Nec non vocabvlaria dialectorvm Tataricarvm et Slavicarvm cvm Hvngarica comparata. Avctore Samvele Gyarmathi. Gottingae 1799.
  • Révai: ElGr 784 = Révai, Nicolaus, Elaboratior Grammatica Hvngarica. I2–II2, Pest 1806; III, [hrsg. von Simonyi, Zsigmond] Budapest 1908.
  • Toivonen: FUFA 28: 252 = Anzeiger der Finnisch-ugrischen Forschungen [Angaben s. unter FUF]
  • FUV = Collinder, Björn, Fenno-Ugric Vocabulary. An Etymological Dictionary of the Uralic Languages. Stockholm 1955.
  • MSzFE = A magyar szókészlet finnugor elemei. 1–3. Föszerkesztő: Lakó György. Szerkesztő: Rédei Károly [1–3] és K. Sal Éva [3]. Munkatársak: Erdélyi István, Fabricius-Kovács Ferenc, Gulya János, K. Sal Éva, Vértes Edit. Budapest 1967, 1971, 1978.
  • MUSz 425 = Budenz, József, Magyar–ugor összehasonlitó szótár. Budapest 1873–1881.
  • NyH7
  • Rédei: NyK 67: 334 = Nyelvtudományi Közlemények. 1–, Pest, [später:] Budapest 1862–.
  • SzófSz = Bárczi, Géza, Magyar Szófejtő‘ Szótár. Budapest 1941.
  • TESz = A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára. I–III. Főszerk. Benkő Loránd. Szerk. Kiss Lajos – Papp László (1–2), Kubínyi László – Papp László (3). Budapest 1967–1976.
  • VglWb 1: 880 = Donner, O., Vergleichendes Wörterbuch der finnisch-ugrischen Sprachen. Leipzig I, 1874 ; II, 1876; III, 1888.