Uralonet
MTA Nyelvtudományi Intézet MagyarEnglishDeutsch   InformációkSúgó

 1. pajɜ U    'egy fűzfajta'  de 'eine Salix-Art'  en 'a species of willow'  UEW № 692 Sorszám szerint: << Előző Következő >> Új keresés

  Fogalomkör: Növényfajok


  Egyeztető rész - (leány)nyelvi adatok
   
  finn paju 'Weide; salix'
   
  észt paju 'Weide; salix'
   
  ? számi/lappIpȯajoì̯e 'Weide; salix'MSFOu: 42:10 (Äima)
  Notpuajă 'Weide; salix'
  Notpŭŏij 'Weide; salix'
   
  udmurt/votjákSbaď-pu 'eine Salix-Art'pu 'Baum'
  Gbaď 'eine Salix-Art'MSFOu: 65:122 (Wichmann mitg. Uotila)
   
  komi/zürjénSbaď 'eine Salix-Art'
  Pbaď 'eine Salix-Art'
  PObaď 'eine Salix-Art'
   
  magyar fagyal 'Rainweide, Liguster; Ligustrum vulgare'
  ÚESz.fagyal
   
  ? nyenyecOṕew 'innere Rinde der Weide'Juraksamojedisches: 375
   
  szölkupTapêê 'Weidenrinde'
  N 'Lindenbast, Weidenzweig'
  Kepê· 'Baumrinde'
  Kepêê 'Baumrinde'
   
  kamassz po 'Lindenbast, Weidenzweig'


  Magyarázat
  MagyarDeutsch

  A finn u és magyar l képző. A szabálytalan magánhangzó-megfelelés miatt bizonytalan, hogy a lapp szó idetartozik-e.

  A nyenyec szó idekapcsolása palatális magánhangzója és eredeti szóbelseji *w hangja miatt kérdéses.

  A magyarban (ősmagyarban) hasonlóságon alapuló névátvitel történhetett.

  A magyar szót korábban a finn pihlaja 'madárberkenye; Sorbus aucuparia' stb. szavakkal egyeztették, ez azonban nem fogadható el. Lásd *pićla 'madárberkenye; Sorbus aucuparia (fa és termés)' FU.
  Bibliográfia
  • Beitr 98, 281 = Paasonen, H., Beiträge zur finnischugrisch-samojedischen Lautgeschichte Budapest 1917 (Sonderdruck aus Keleti Szemle XIII–XVII).  
  • ESK = Лыткин, В.И. – Гуляев, Е.И. Краткий этимологический словарь коми языка. Москва 1970.
  • Setälä: FUFA 12: 37 = Anzeiger der Finnisch-ugrischen Forschungen [Angaben s. unter FUF]
  • FUV = Collinder, Björn, Fenno-Ugric Vocabulary. An Etymological Dictionary of the Uralic Languages. Stockholm 1955.
  • Setälä: JSFOu 30/5: 42 = Suomalais-ugrilaisen Seuran Aikakauskirja. Journal de la Société Finno-Ougrienne. 1–, Helsinki 1886–.
  • Fabricius-Kovács : MNy 61: 23
  • K.Donner: MSFOu 49: 162 = Suomalais-Ugrilaisen Seuran Toimituksia. Mémoires de la Société Finno-Ougrienne. 1–, Helsinki 1890–.
  • Uotila: MSFOu 65: 122 = Suomalais-Ugrilaisen Seuran Toimituksia. Mémoires de la Société Finno-Ougrienne. 1–, Helsinki 1890–.
  • MSzFE = A magyar szókészlet finnugor elemei. 1–3. Föszerkesztő: Lakó György. Szerkesztő: Rédei Károly [1–3] és K. Sal Éva [3]. Munkatársak: Erdélyi István, Fabricius-Kovács Ferenc, Gulya János, K. Sal Éva, Vértes Edit. Budapest 1967, 1971, 1978.
  • SKES = Suomen kielen etymologinen sanakirja. I, Helsinki 1955 [Autor] Y. H. Toivonen; II, 1958 [Autoren] Y. H. Toivonen – Erkki Itkonen – Aulis J. Joki; III, 1962 [Autoren] Erkki Itkonen – Aulis J. Joki; IV, 1969 [Autoren] Erkki Itkonen – Aulis J. Joki; V, 19
  • Genetz: Suomi 1897/3/13: 34
  • Uotila: SyrjChr 64 = Uotila, T. E., Syrjänische Chrestomathie mit grammatikalischem Abriss und etymologischem Wörterverzeichnis. Helsinki 1938. (Hilfsmittel für das Studium der finnisch-ugrischen Sprachen. VI).
  • TESz = A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára. I–III. Főszerk. Benkő Loránd. Szerk. Kiss Lajos – Papp László (1–2), Kubínyi László – Papp László (3). Budapest 1967–1976.
  • Genetz: VähKirj 23/2: 34 = Vähäisiä Kirjelmiä. Suom. Kirj. Seura. 1–, Helsinki 1885.