Uralonet
MTA Nyelvtudományi Intézet MagyarEnglishDeutsch   InformációkSúgó

 1. päδ̕ɜ- FU    'fej (ige)'  de 'melken'  en 'milk (v)'  UEW № 713 Sorszám szerint: << Előző Következő >> Új keresés

  Fogalomkör: Állattartás


  Egyeztető rész - (leány)nyelvi adatok
   
  ? mordvinEpeďa- 'seihen; melken'
  Mpeďa- 'seihen'
   
  ? magyar fej- 'melken'


  Magyarázat
  MagyarDeutsch

  < ? ősiráni: vö. avesztai paiiō-  'tej'.

  Az egyeztetés csak akkor fogadható el, ha a mordvin ď a finnugor *δ̕ , nem pedig a *folytatója. A (JE) M piťe- 'szúr [ɔ: szűr]; seihen' inkább utal az eredeti *t hangra.

  A magyar szót lásd még a *pije- 'fej (ige)' FU alatt.  Bibliográfia
  • Collinder: CompGr 110 = Collinder, Björn, Comparative Grammar of the Uralic Languages. Stockholm 1960.
  • EtSz = Magyar Etymologiai Szótár. I–XII: A - foglár... irta Gombocz Zoltán és Melich János. Budapest 1914–1936; XIII–XVll: foglár – geburnus. Gombocz Zoltán jegyzetei felhasználásával irta Melich János. Budapest 1938–1944.
  • FUV = Collinder, Björn, Fenno-Ugric Vocabulary. An Etymological Dictionary of the Uralic Languages. Stockholm 1955.
  • Joki: MSFOu 151: 302 = Suomalais-Ugrilaisen Seuran Toimituksia. Mémoires de la Société Finno-Ougrienne. 1–, Helsinki 1890–.
  • MSzFE = A magyar szókészlet finnugor elemei. 1–3. Föszerkesztő: Lakó György. Szerkesztő: Rédei Károly [1–3] és K. Sal Éva [3]. Munkatársak: Erdélyi István, Fabricius-Kovács Ferenc, Gulya János, K. Sal Éva, Vértes Edit. Budapest 1967, 1971, 1978.
  • MUSz 504 = Budenz, József, Magyar–ugor összehasonlitó szótár. Budapest 1873–1881.
  • SzófSz = Bárczi, Géza, Magyar Szófejtő‘ Szótár. Budapest 1941.
  • TESz = A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára. I–III. Főszerk. Benkő Loránd. Szerk. Kiss Lajos – Papp László (1–2), Kubínyi László – Papp László (3). Budapest 1967–1976.