Uralonet
MTA Nyelvtudományi Intézet MagyarEnglishDeutsch   InformációkSúgó

 1. päŋe U    'fej, fő'  de 'Kopf, Haupt'  en 'head '  UEW № 729 Sorszám szerint: << Előző Következő >> Új keresés

  Fogalomkör: Testrészek


  Egyeztető rész - (leány)nyelvi adatok
   
  finn pää 'Kopf, Haupt'
   
  észt pea 'Kopf, Haupt'
   pää 'Kopf, Haupt'
   
  számi/lappNbagŋe -āŋ- 'the thickest part of the reindeer antler, by the head'
   
  mordvinEpe 'Ende'
  E 'Ende'
  Mpe 'Ende'
   
  udmurt/votjákSpum 'Ende, Grenze, Spitze'
  Kpuŋ 'Ende, Grenze, Spitze'
  Gpum 'Ende, Grenze, Spitze'
   
  komi/zürjénSpon 'Ende; Anfang, Spitze'
  Pečpom 'Ende; Anfang, Spitze'
  POpon 'Ende'
   
  manysi/vogulTJpäŋ 'Kopf, Haupt'WV: 33
  KUpäŋk 'Kopf, Haupt'
  Ppäŋk 'Kopf, Haupt'
  Sopuŋk 'Kopf, Haupt'
   
  magyar fej 'Kopf, Haupt'Akk. fejet
    'Kopf, Haupt'
  ÚESz.fej
  ÚESz.fejal
   
  ? nyenyecOṕa- 'anfangen, beginnen'373
   
  ? enyecKpεʔ 'Ende, Gipfel, Äußerstes'NyK: 66:282 (Mikola)
   
  nganaszan feai 'Ende, Gipfel, Äußerstes'
   feae 'Ende, Gipfel, Äußerstes'


  Magyarázat
  MagyarDeutsch

  Jukagir punke 'domb' < uráli

  Vö. altaji *beŋ́i ~ *peki : török beŋi , ótörök mäŋi , oszmán bäjn 'agy', jakut mäji 'fej, agy', mongol heki (*φeki) 'fej, kezdet', mandzsu feχi 'ész, agy', nanáj pēje 'homlok'.

  A lapp szó idetartozása jelentéstani nehézségeken kívül azért is bizonytalan, mert nehezen választható el a L puokŋē 'kemény, fehér anyag egy szarvban, agancsban vagy csontban' szótól, amely veláris vokalizmusra utal.

  A vogulban *ŋ > ŋk változás történt.

  A vogul szó hangalakja egybeesett a 'fog' jelentésű szóval (lásd *piŋe 'fog (fn)' FU).

  A magyar fej szó elvonás a birtokos végződéssel ellátott fejem stb. alakokból.

  A nyenyec és enyec szavak idetartozása kérdéses, mivel csak igeként fordulnak elő.  Bibliográfia
  • Gyarm: Aff 79, 91, 101, 153, 163, 194, 215, = Affinitas lingvae Hvngaricae cvm lingvis Fennicae originis grammatice demonstrata. Nec non vocabvlaria dialectorvm Tataricarvm et Slavicarvm cvm Hvngarica comparata. Avctore Samvele Gyarmathi. Gottingae 1799.
  • Beitr 25-6, 28-9 = Paasonen, H., Beiträge zur finnischugrisch-samojedischen Lautgeschichte Budapest 1917 (Sonderdruck aus Keleti Szemle XIII–XVII).  
  • Sajn: Dem 112, 115, 126 = Sajnovics, Joannis, Demonstratio. Idioma Ungarorum et Lapponum idem esse. Tyrnaviae [1771?].
  • EtSz = Magyar Etymologiai Szótár. I–XII: A - foglár... irta Gombocz Zoltán és Melich János. Budapest 1914–1936; XIII–XVll: foglár – geburnus. Gombocz Zoltán jegyzetei felhasználásával irta Melich János. Budapest 1938–1944.
  • Wichmann: FUF 11: 224 = Finnisch-ugrische Forschungen. 1–13, Helsingfors – Leipzig 1901–1913; 14–, Helsingfors [später:] Helsinki 1914–.
  • Setälä: FUFA 12: 22 = Anzeiger der Finnisch-ugrischen Forschungen [Angaben s. unter FUF]
  • FUV = Collinder, Björn, Fenno-Ugric Vocabulary. An Etymological Dictionary of the Uralic Languages. Stockholm 1955.
  • Setälä: JSFOu 14/3: 39, 30/5: 29 = Suomalais-ugrilaisen Seuran Aikakauskirja. Journal de la Société Finno-Ougrienne. 1–, Helsinki 1886–.
  • K.Donner: MSFOu 49: 157 = Suomalais-Ugrilaisen Seuran Toimituksia. Mémoires de la Société Finno-Ougrienne. 1–, Helsinki 1890–.
  • MSzFE = A magyar szókészlet finnugor elemei. 1–3. Föszerkesztő: Lakó György. Szerkesztő: Rédei Károly [1–3] és K. Sal Éva [3]. Munkatársak: Erdélyi István, Fabricius-Kovács Ferenc, Gulya János, K. Sal Éva, Vértes Edit. Budapest 1967, 1971, 1978.
  • MUSz 501 = Budenz, József, Magyar–ugor összehasonlitó szótár. Budapest 1873–1881.
  • Strahlenberg: NOstT = Strahlenberg, Philipp Johan von, Das Nord- und Ostliche Theil von Europa und Asia. Stockholm 1730.
  • NyH7
  • Sauvageot: Rech 27-8 = Sauvageot, Aurélien, Recherches sur le Vocabulaire des Langues Ouralo-Altaiques. Thése proposée á la Faculté des Lettres de l'Université de Paris. Budapest 1929.
  • SKES = Suomen kielen etymologinen sanakirja. I, Helsinki 1955 [Autor] Y. H. Toivonen; II, 1958 [Autoren] Y. H. Toivonen – Erkki Itkonen – Aulis J. Joki; III, 1962 [Autoren] Erkki Itkonen – Aulis J. Joki; IV, 1969 [Autoren] Erkki Itkonen – Aulis J. Joki; V, 19
  • Räsänen: StudOr 15: 170, 201 = Studia Orientalia. Ed. Societas Orientalis Fennica. 1–, Helsinki [Helsingfors] 1925–.
  • Lindström: Suomi 1852: 77
  • SzófSz = Bárczi, Géza, Magyar Szófejtő‘ Szótár. Budapest 1941.
  • TESz = A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára. I–III. Főszerk. Benkő Loránd. Szerk. Kiss Lajos – Papp László (1–2), Kubínyi László – Papp László (3). Budapest 1967–1976.
  • Bouda: UJb 20: 77 = Ungarische Jahrbücher. 1–23. Berlin 1921–1945 [Fortsetzung UAJb.]
  • VglWb 3: 160 = Donner, O., Vergleichendes Wörterbuch der finnisch-ugrischen Sprachen. Leipzig I, 1874 ; II, 1876; III, 1888.