Uralonet
MTA Nyelvtudományi Intézet MagyarEnglishDeutsch   InformációkSúgó

 1. pele- U    'fél (ige)'  de 'fürchten, sich fürchten'  en 'fear (v)'  UEW № 739 Sorszám szerint: << Előző Következő >> Új keresés

  Fogalomkör: Félelem


  Egyeztető rész - (leány)nyelvi adatok
   
  finn pelkää- 'fürchten, sich fürchten'
   
  észt pelga- 'fürchten, sich fürchten; zagen, blöde sein, Respekt haben'
   
  számi/lappLpalla- 'fear, be afraid'Kuollan: 1625
  Nbâllâ- -l- 'fear, be afraid'Kuollan: 1625
  Apѳllѳ- 'fear, be afraid'Kuollan: 1625
  Kldpѳlle- 'fear, be afraid'Kuollan: 1625
  Tpalli̊- 'fear, be afraid'Kuollan: 1625
  Kpalli̊- 'fear, be afraid'Kuollan: 1625
   
  mordvinEpeľe- 'fürchten, sich fürchten'
  Mpeľe- 'fürchten, sich fürchten'
   
  udmurt/votják puli̮- 'fürchten, sich fürchten; sich scheuen, sich schämen'Wied [wotj]
  MUpuwi̮- 'fürchten'FUF: 15 36 (Wichmann)
   
  komi/zürjénSpol- 'fürchten'
  Ppol- 'fürchten'
  Ppov- 'fürchten'
  Ppil- 'fürchten, sich fürchten'
  POpu·l- 'fürchten'
   
  hanti/osztjákVpĕl- 'fürchten, sich fürchten'Ostjakisches: 777, 778
  Trjpĕl 'Furcht'Ostjakisches: 777, 778
  DNpĕt- 'fürchten, sich fürchten'Ostjakisches: 777, 778
  Opȧ̆l- 'fürchten, sich fürchten'Ostjakisches: 777, 778
   
  manysi/vogulTJpiľ- 'fürchten, sich fürchten'WV: 55
  KUpil- 'fürchten, sich fürchten'WV: 55
  Ppiľ- 'fürchten, sich fürchten'WV: 55
  Sopil- 'fürchten, sich fürchten'WV: 55
   
  magyar fél- 'fürchten, sich fürchten'
   
  nyenyecOpīľū- 'sich fürchten'Juraksamojedisches: 384, 388
  Opīďe- 'verscheuchen, wegjagen'
   
  enyecChfīe- 'sich fürchten'
   
  nganaszan filiti-selk 'sich fürchten'
   
  szölkupTapiti̮- 'erschrecken, beängstigen'Erd
   
  kamassz pim- 'fürchten'
   
  kojbál пымлямъ 'fürchten'Janhunen, SW: 125 (Janhunen)
   
  mator имергамъ 'fürchten'Janhunen, SW: 125 (Janhunen)


  Magyarázat
  MagyarDeutsch
  A kamasszkojbál, mator m képző.


  Bibliográfia
  • Gyarm: Aff 58, 79, 96, 111, 164, 371 = Affinitas lingvae Hvngaricae cvm lingvis Fennicae originis grammatice demonstrata. Nec non vocabvlaria dialectorvm Tataricarvm et Slavicarvm cvm Hvngarica comparata. Avctore Samvele Gyarmathi. Gottingae 1799.
  • Beitr 41 = Paasonen, H., Beiträge zur finnischugrisch-samojedischen Lautgeschichte Budapest 1917 (Sonderdruck aus Keleti Szemle XIII–XVII).  
  • Sajn: Dem 115 = Sajnovics, Joannis, Demonstratio. Idioma Ungarorum et Lapponum idem esse. Tyrnaviae [1771?].
  • EtSz = Magyar Etymologiai Szótár. I–XII: A - foglár... irta Gombocz Zoltán és Melich János. Budapest 1914–1936; XIII–XVll: foglár – geburnus. Gombocz Zoltán jegyzetei felhasználásával irta Melich János. Budapest 1938–1944.
  • Lehtisalo: FUF 21: 43 = Finnisch-ugrische Forschungen. 1–13, Helsingfors – Leipzig 1901–1913; 14–, Helsingfors [später:] Helsinki 1914–.
  • FUV = Collinder, Björn, Fenno-Ugric Vocabulary. An Etymological Dictionary of the Uralic Languages. Stockholm 1955.
  • Jensen: Hirt-Festschr 2: 177
  • Collinder: IUrSprg 68 = Collinder, Björn, Indo-uralisches sprachgut. Uppsala 1934 (Uppsala Universitets Ársskrift 1934. Filosofi, sprákvetenskap och historiska vetenskaper. 1).
  • K.Donner: MSFOu 49: 164 = Suomalais-Ugrilaisen Seuran Toimituksia. Mémoires de la Société Finno-Ougrienne. 1–, Helsinki 1890–.
  • MSzFE = A magyar szókészlet finnugor elemei. 1–3. Föszerkesztő: Lakó György. Szerkesztő: Rédei Károly [1–3] és K. Sal Éva [3]. Munkatársak: Erdélyi István, Fabricius-Kovács Ferenc, Gulya János, K. Sal Éva, Vértes Edit. Budapest 1967, 1971, 1978.
  • MUSz 508 = Budenz, József, Magyar–ugor összehasonlitó szótár. Budapest 1873–1881.
  • NyH7
  • Halász: NyK 23: 440 = Nyelvtudományi Közlemények. 1–, Pest, [später:] Budapest 1862–.
  • Honti: NyK 76: 375 = Nyelvtudományi Közlemények. 1–, Pest, [später:] Budapest 1862–.
  • Munkácsi: Nyr 12: 436 = Magyar Nyelvő‘r. 1–, Budapest 1872–.
  • SKES = Suomen kielen etymologinen sanakirja. I, Helsinki 1955 [Autor] Y. H. Toivonen; II, 1958 [Autoren] Y. H. Toivonen – Erkki Itkonen – Aulis J. Joki; III, 1962 [Autoren] Erkki Itkonen – Aulis J. Joki; IV, 1969 [Autoren] Erkki Itkonen – Aulis J. Joki; V, 19
  • Lindström: Suomi 1852: 71
  • Janhunen: SW 124 = Janhunen, Juha, Samojedischer Wortschatz. Gemeinsamojedische Etymologien. Helsinki 1977 (Castrenianumin toimitteita. 17).
  • SzófSz = Bárczi, Géza, Magyar Szófejtő‘ Szótár. Budapest 1941.
  • TESz = A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára. I–III. Főszerk. Benkő Loránd. Szerk. Kiss Lajos – Papp László (1–2), Kubínyi László – Papp László (3). Budapest 1967–1976.
  • Räsänen: Vir 1947: 170 = Virittäjä. 1–, Helsinki 1897–.