Uralonet
MTA Nyelvtudományi Intézet MagyarEnglishDeutsch   InformációkSúgó

 1. puna FU    'haj, szőr'  de 'Haar'  en 'hair '  UEW № 811 Sorszám szerint: << Előző Következő >> Új keresés

  Fogalomkör: Testrészek


  Egyeztető rész - (leány)nyelvi adatok
   
  finn puna 'Röte; Blut'
   
  észt puna 'Röte'
   punane 'rot (subs.); rotes Tier, Fuchs; Blut'
   
  mordvinEpona 'Haar, Wolle'
  Mpona 'Haar, Wolle'
   
  mari/cseremiszKBpə̑n 'Haar (von Tieren), feines Haar (am Menschenkörper), Flaum, Flaumfedern, Daunen, Feder'
  Upun 'Haar (von Tieren), feines Haar (am Menschenkörper), Flaum, Flaumfedern, Daunen, Feder'
  Bpun 'Feder, Haar'
   
  hanti/osztjákVpun 'Haar, Wolle, Feder'Ostjakisches: 706
  DNpün 'Haar, Wolle, Feder'Ostjakisches: 706
  Opun 'Feder'Ostjakisches: 706
   
  manysi/vogulTJpon 'Feder, Haar'WV: 118
  KUpon 'Feder, Haar'WV: 118
  Ppun 'Feder, Haar'WV: 118
  Sopun 'Feder, Haar'WV: 118
   
  magyarregfan 'Schamhaare'
  regfon 'Schamhaare'
  ÚESz.fan


  Magyarázat
  MagyarDeutsch

  Vö. altaji: mongol hünegen (< altaji *pünegen 'róka', mandzsu fuńeχe (< altaji *püńeke ) 'haj, szőr'.

  A balti-finn nyelvekben 'szőr, haj, gyapjú''vörös szőr, vörös haj, vöröshajú''vörös, vörösség; vér' jelentésváltozás mehetett végbe.  Bibliográfia
  • Gyarm: Aff 192, 206 = Affinitas lingvae Hvngaricae cvm lingvis Fennicae originis grammatice demonstrata. Nec non vocabvlaria dialectorvm Tataricarvm et Slavicarvm cvm Hvngarica comparata. Avctore Samvele Gyarmathi. Gottingae 1799.
  • EtSz = Magyar Etymologiai Szótár. I–XII: A - foglár... irta Gombocz Zoltán és Melich János. Budapest 1914–1936; XIII–XVll: foglár – geburnus. Gombocz Zoltán jegyzetei felhasználásával irta Melich János. Budapest 1938–1944.
  • Steinitz: FgrVok 24 = Steinitz, Wolfgang, Geschichte des finnisch-ugrischen Vokalismus. Stockholm 1944 (Acta Instituti Hungarici Universitatis Holmiensis. Series B, Linguistica. 2).
  • E.Itkonen: FUF 29: 228, 31: 168 = Finnisch-ugrische Forschungen. 1–13, Helsingfors – Leipzig 1901–1913; 14–, Helsingfors [später:] Helsinki 1914–.
  • FUV = Collinder, Björn, Fenno-Ugric Vocabulary. An Etymological Dictionary of the Uralic Languages. Stockholm 1955.
  • MSzFE = A magyar szókészlet finnugor elemei. 1–3. Föszerkesztő: Lakó György. Szerkesztő: Rédei Károly [1–3] és K. Sal Éva [3]. Munkatársak: Erdélyi István, Fabricius-Kovács Ferenc, Gulya János, K. Sal Éva, Vértes Edit. Budapest 1967, 1971, 1978.
  • MUSz 494 = Budenz, József, Magyar–ugor összehasonlitó szótár. Budapest 1873–1881.
  • NyH7
  • Németh: NyK 47: 470 = Nyelvtudományi Közlemények. 1–, Pest, [später:] Budapest 1862–.
  • Beke: NyK 59: 182 = Nyelvtudományi Közlemények. 1–, Pest, [später:] Budapest 1862–.
  • Sauvageot: Rech 21 = Sauvageot, Aurélien, Recherches sur le Vocabulaire des Langues Ouralo-Altaiques. Thése proposée á la Faculté des Lettres de l'Université de Paris. Budapest 1929.
  • SKES = Suomen kielen etymologinen sanakirja. I, Helsinki 1955 [Autor] Y. H. Toivonen; II, 1958 [Autoren] Y. H. Toivonen – Erkki Itkonen – Aulis J. Joki; III, 1962 [Autoren] Erkki Itkonen – Aulis J. Joki; IV, 1969 [Autoren] Erkki Itkonen – Aulis J. Joki; V, 19
  • SzófSz = Bárczi, Géza, Magyar Szófejtő‘ Szótár. Budapest 1941.
  • TESz = A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára. I–III. Főszerk. Benkő Loránd. Szerk. Kiss Lajos – Papp László (1–2), Kubínyi László – Papp László (3). Budapest 1967–1976.