Uralonet
MTA Nyelvtudományi Intézet MagyarEnglishDeutsch   InformációkSúgó

 1. puwɜ U    'fa (növény v. anyag)'  de 'Baum, Holz'  en 'tree '  UEW № 829 Sorszám szerint: << Előző Következő >> Új keresés

  Fogalomkör: Növényfajok


  Egyeztető rész - (leány)nyelvi adatok
   
  finn puu 'Baum, Holz'
   
  észt puu 'Baum, Holz'
   
  mari/cseremiszKBpu 'Brennholz'
  Upu 'Brennholz, Holz'
  Bpu 'Baum, Holz'
   
  udmurt/votjákSpu 'Baum, Holz'Wichm [wotj]
  Kpə̑ ''Wichm [wotj]
  Kkiśpə̑ 'Birke'
  Gpu 'Baum, Holz'Wichm [wotj]
   
  komi/zürjénSpu 'Baum, Holz'
  Ppu 'Baum, Holz'
  POpu 'Baum, Holz'
   
  manysi/vogul  'Espe'Nyr: 29:105 (Munkácsi)
   pe̊ 'Espe'
    'Espe'
  TJsɛ̮ľt́pā 'Lindenbaum'WV: 101, 107
  Lkhѳppä 'Espe'Nyr: 29:105 (Munkácsi)
  Pkhѳppe̊ 'Espe'Nyr: 29:105 (Munkácsi)
  Ptip-pe̊ 'Sandweide'
  Pwuľpə 'pinus cembra'Nyr: 29:105 (Munkácsi)
  LMtip-pė 'Sandweide'Nyr: 29:105 (Munkácsi)
   
  magyar fa 'Baum, Holz'Akk. fát
  ÚESz.fa
   
  nyenyecOṕā 'Baum, Holz, Stock, Klotz'Juraksamojedisches: 371
   
  enyecChfɑ̄ 'Baum'JSFOu: 58.1:13 (Donner-Joki)
  Bfe 'Baum'JSFOu: 58.1:13 (Donner-Joki)
  Kfɑ̄ 'Baum'JSFOu: 58.1:13 (Donner-Joki)
  Kpɑ̄ 'Baum'
   
  nganaszan  'Baum'
   
  szölkupTa 'Baum, Holz'MSFOu: 49:152 (Donner)
  Tur 'Baum, Holz'MSFOu: 122:324 (Lehtisalo)
  Ty 'Baum, Holz'MSFOu: 49:152 (Donner)
  Kepoo 'Baum, Holz'MSFOu: 122:324 (Lehtisalo)
   
  kojbál pa 'Baum, Wald'Beitr: 94 (Paasonen)
   
  mator cha 'Baum'Janhunen, SW: 117 (Janhunen)
   
  karagassz chy 'silva'Janhunen, SW: 117 (Janhunen)
   
  tajgi  'Wald'Janhunen, SW: 117 (Janhunen)


  Magyarázat
  MagyarDeutsch

  Vö. altaji: mongol hoi (< altaji *poi ) 'erdő', tunguz hijika 'erdő', déli mandzsu-tunguz *piya : olcsa, orok pe , nanáj pia , mandzsu a 'nyírfa'.

  A szó eredetileg kétszótagú volt. A finnugor nyelvekben *wø, a szamojéd nyelvekben pedig *wősszamojéd *jø változás történt. Azt azonban nem tudjuk megállapítani, hogy a szó — feltehetőleg összetételekben — mikor vált egyszótagúvá.  Bibliográfia
  • Gyarm: Aff 79, 96, 165, 192, 200, 214, 269 = Affinitas lingvae Hvngaricae cvm lingvis Fennicae originis grammatice demonstrata. Nec non vocabvlaria dialectorvm Tataricarvm et Slavicarvm cvm Hvngarica comparata. Avctore Samvele Gyarmathi. Gottingae 1799.
  • ÁKE 264, 554 = Munkácsi, Bernát, Árja és kaukázusi elemek a finn-magyar nyelvekben. 1. kötet. Magyar szójegyzék s bevezetésül: a kérdés története. Budapest 1901.
  • Beitr 94 = Paasonen, H., Beiträge zur finnischugrisch-samojedischen Lautgeschichte Budapest 1917 (Sonderdruck aus Keleti Szemle XIII–XVII).  
  • Sajn: Dem 113, 126 = Sajnovics, Joannis, Demonstratio. Idioma Ungarorum et Lapponum idem esse. Tyrnaviae [1771?].
  • EtSz = Magyar Etymologiai Szótár. I–XII: A - foglár... irta Gombocz Zoltán és Melich János. Budapest 1914–1936; XIII–XVll: foglár – geburnus. Gombocz Zoltán jegyzetei felhasználásával irta Melich János. Budapest 1938–1944.
  • E.Itkonen: FUF 30: 1 = Finnisch-ugrische Forschungen. 1–13, Helsingfors – Leipzig 1901–1913; 14–, Helsingfors [später:] Helsinki 1914–.
  • FUV = Collinder, Björn, Fenno-Ugric Vocabulary. An Etymological Dictionary of the Uralic Languages. Stockholm 1955.
  • K.Donner: MSFOu 49: 152-3 = Suomalais-Ugrilaisen Seuran Toimituksia. Mémoires de la Société Finno-Ougrienne. 1–, Helsinki 1890–.
  • MSzFE = A magyar szókészlet finnugor elemei. 1–3. Föszerkesztő: Lakó György. Szerkesztő: Rédei Károly [1–3] és K. Sal Éva [3]. Munkatársak: Erdélyi István, Fabricius-Kovács Ferenc, Gulya János, K. Sal Éva, Vértes Edit. Budapest 1967, 1971, 1978.
  • MUSz 480 = Budenz, József, Magyar–ugor összehasonlitó szótár. Budapest 1873–1881.
  • NyH7
  • Halász: NyK 23: 437 = Nyelvtudományi Közlemények. 1–, Pest, [später:] Budapest 1862–.
  • Németh: NyK 47: 470 = Nyelvtudományi Közlemények. 1–, Pest, [später:] Budapest 1862–.
  • Sauvageot: Rech 5 = Sauvageot, Aurélien, Recherches sur le Vocabulaire des Langues Ouralo-Altaiques. Thése proposée á la Faculté des Lettres de l'Université de Paris. Budapest 1929.
  • SKES = Suomen kielen etymologinen sanakirja. I, Helsinki 1955 [Autor] Y. H. Toivonen; II, 1958 [Autoren] Y. H. Toivonen – Erkki Itkonen – Aulis J. Joki; III, 1962 [Autoren] Erkki Itkonen – Aulis J. Joki; IV, 1969 [Autoren] Erkki Itkonen – Aulis J. Joki; V, 19
  • Lindström: Suomi 1852: 76
  • Janhunen: SW 117 = Janhunen, Juha, Samojedischer Wortschatz. Gemeinsamojedische Etymologien. Helsinki 1977 (Castrenianumin toimitteita. 17).
  • SzófSz = Bárczi, Géza, Magyar Szófejtő‘ Szótár. Budapest 1941.
  • Räsänen: Vir 1947: 167 = Virittäjä. 1–, Helsinki 1897–.