Uralonet
MTA Nyelvtudományi Intézet MagyarEnglishDeutsch   InformációkSúgó

 1. pȣ̈nɜ FU    'lucfenyő'  de 'Fichte'  en 'spruce '  UEW № 844 Sorszám szerint: << Előző Következő >> Új keresés

  Fogalomkör: Növényfajok


  Egyeztető rész - (leány)nyelvi adatok
   
  mari/cseremisz piń 'zum Pflanzen gelassene Fichte'Szil [tscher]
  KBpən 'сосна'uebib333
   
  ? udmurt/votjákSpumeľ 'побег; молодое дерево; поросль вязка (побеги, употребляемые для скрепления кольев в изгороди)'URS
   
  ? komi/zürjénIpo̭mo̭ľ 'junger, kleiner Nadelbaum'
  Spone̮ľ 'junge Fichte'
  Pponu·ľ 'Wacholder'
   
  magyar fenyő 'Tanne, Fichte; pinus, abies'
  ÚESz.fenyő


  Magyarázat
  MagyarDeutsch

  A permi ĺ és magyar ő képző.

  A permi szavak csak abban az esetben tartoznak ide, ha az m a szókezdő p hanghoz való részleges hasonulással az n hangból keletkezett. A magyarban *n ny palatalizálódás történt.
  Bibliográfia
  • Moór: AEthn 2: 122 = Acta Ethnographica Academiae Scientiarum Hungaricae. 1–, Budapest 1950–.
  • ÁKE 268 = Munkácsi, Bernát, Árja és kaukázusi elemek a finn-magyar nyelvekben. 1. kötet. Magyar szójegyzék s bevezetésül: a kérdés története. Budapest 1901.
  • N.Sebestyén : ALH 1: 318 = Acta Linguistica Academiae Scientiarum Hungaricae. 1–, Budapest 1951–.
  • EtSz = Magyar Etymologiai Szótár. I–XII: A - foglár... irta Gombocz Zoltán és Melich János. Budapest 1914–1936; XIII–XVll: foglár – geburnus. Gombocz Zoltán jegyzetei felhasználásával irta Melich János. Budapest 1938–1944.
  • Toivonen: FUF 19: 112 = Finnisch-ugrische Forschungen. 1–13, Helsingfors – Leipzig 1901–1913; 14–, Helsingfors [später:] Helsinki 1914–.
  • FUV = Collinder, Björn, Fenno-Ugric Vocabulary. An Etymological Dictionary of the Uralic Languages. Stockholm 1955.
  • Hajdú: MKE 69 = Hajdú, Péter, A magyarság kialakulásának előzményei. Budapest 1953 (NytudÉrt 2).
  • Moór: MNy 63: 285 = Magyar Nyelv. 1–, Budapest 1905–.
  • MSzFE = A magyar szókészlet finnugor elemei. 1–3. Föszerkesztő: Lakó György. Szerkesztő: Rédei Károly [1–3] és K. Sal Éva [3]. Munkatársak: Erdélyi István, Fabricius-Kovács Ferenc, Gulya János, K. Sal Éva, Vértes Edit. Budapest 1967, 1971, 1978.
  • NyH7
  • N.Sebestyén : NyIOK 1: 387 = A Magyar Tudományos Akadémia Nyelv- és Irodalomtudományi Osztályának Közleményei. 1–, Budapest 1951–
  • N.Sebestyén : NyK 51: 412
  • Bereczki: NyK 65: 176 = Nyelvtudományi Közlemények. 1–, Pest, [später:] Budapest 1862–.
  • SzófSz = Bárczi, Géza, Magyar Szófejtő‘ Szótár. Budapest 1941.
  • TESz = A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára. I–III. Főszerk. Benkő Loránd. Szerk. Kiss Lajos – Papp László (1–2), Kubínyi László – Papp László (3). Budapest 1967–1976.
  • Lytkin: VokPerm 93 = Лыткин, В. И., Исторический вокализм пермских языков Москва 1964.