Uralonet
MTA Nyelvtudományi Intézet MagyarEnglishDeutsch   InformációkSúgó

 1. säŋe FU    'levegő'  de 'Luft'  en 'air '  UEW № 879 Sorszám szerint: << Előző Következő >> Új keresés

  Fogalomkör: Időjárás


  Egyeztető rész - (leány)nyelvi adatok
   
  finn sää 'Witterung'
   
  komi/zürjénPrsi̮ned 'nach einem Feuer aufsteigender, wie blaue Luft schwebender Rauch'
  Vsi̮ne̮d 'nach einem Feuer aufsteigender Ausdünstung bei heißem Wetter,warmer Dampf'
  Psi̮ne̮d 'Luft'Wied [syrj]
  Psi̮nad 'Luft'
   
  magyar ég 'Himmel,'Akk. eget
  Altég 'Luft'


  Magyarázat
  MagyarDeutsch

  A zürjén ed képző.

  A magyarban *ŋ > *ŋk g hangváltozás történt.

  A lapp K (885) T šaññ, Kid. Not. šѳññ 'idő(járás)' (Setälä: FUF 2: 255; Toivonen: Suomi 1933: 305; FUV) szavak a szókezdő š miatt nem tartozhatnak a lapp nyelv legrégibb szókincséhez.

  A finn sää szóval egyeztetett osztják (850) V säŋki 'világos, tiszta (nap, víz, tűz)' (Steinitz, FgrVok. 41; FUV) szóhoz lásd még a *säŋɜ 'világos, tiszta' Ug szócikket. 
  Bibliográfia
  • EtSz = Magyar Etymologiai Szótár. I–XII: A - foglár... irta Gombocz Zoltán és Melich János. Budapest 1914–1936; XIII–XVll: foglár – geburnus. Gombocz Zoltán jegyzetei felhasználásával irta Melich János. Budapest 1938–1944.
  • Wichmann: FUF 16: 204 = Finnisch-ugrische Forschungen. 1–13, Helsingfors – Leipzig 1901–1913; 14–, Helsingfors [später:] Helsinki 1914–.
  • FUV = Collinder, Björn, Fenno-Ugric Vocabulary. An Etymological Dictionary of the Uralic Languages. Stockholm 1955.
  • MSzFE = A magyar szókészlet finnugor elemei. 1–3. Föszerkesztő: Lakó György. Szerkesztő: Rédei Károly [1–3] és K. Sal Éva [3]. Munkatársak: Erdélyi István, Fabricius-Kovács Ferenc, Gulya János, K. Sal Éva, Vértes Edit. Budapest 1967, 1971, 1978.
  • MUSz 264, 765 = Budenz, József, Magyar–ugor összehasonlitó szótár. Budapest 1873–1881.
  • NyH7
  • Paasonen: NyK 39: 347 = Nyelvtudományi Közlemények. 1–, Pest, [später:] Budapest 1862–.
  • Rédei: NyK 65: 373 = Nyelvtudományi Közlemények. 1–, Pest, [später:] Budapest 1862–.
  • s-Laute 130.00
  • SzófSz = Bárczi, Géza, Magyar Szófejtő‘ Szótár. Budapest 1941.
  • TESz = A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára. I–III. Főszerk. Benkő Loránd. Szerk. Kiss Lajos – Papp László (1–2), Kubínyi László – Papp László (3). Budapest 1967–1976.