Uralonet
MTA Nyelvtudományi Intézet MagyarEnglishDeutsch   InformációkSúgó

 1. sewe- (seγe-) FU    'eszik'  de 'essen'  en 'eat '  UEW № 893 Sorszám szerint: << Előző Következő >> Új keresés

  Fogalomkör: Evés. Ivás


  Egyeztető rész - (leány)nyelvi adatok
   
  finn syö- 'essen'
   
  észt söö- 'essen'
   süü- 'essen'
   
  mordvinEśeve- 'verzehren, aufessen, -fressen'
  Eśäwi- 'verzehren, aufessen, -fressen'
  Mśeve- 'verzehren, aufessen, -fressen'
  Mśive- 'verzehren, aufessen, -fressen'
   
  udmurt/votjákSśi- 'essen'
  Sśii̮- 'essen'
  Kśi- 'essen'
  Kśiə̑- 'essen'
  Gśiị̑- 'essen'MSFOu: 65:265 (Wichmann – Uotila)
  Gśektal 'bewirten'
  Gśuam 'Hochzeitsfest'
   
  komi/zürjénSśoj- 'essen'
  Sśove̮d- 'füttern'
  Pśoj- 'essen'
  Pśod- 'füttern'
  POśu·j- 'essen'
   
  hanti/osztjákVli- 'essen'OL: 167
  Vji- 'essen'
  DNte- 'essen'
  Oli- 'essen'OL: 167
   
  manysi/vogulTJtī- ~ tǟj- ~ täj- 'essen'WV: 5, 41, 145
  KUtɔ̈̄j- 'essen'
  Ptāj- ~ taj- 'essen'
  Sotāj- 'essen'
   
  magyar ëv- 'essen'
  ÚESz.eszik


  Magyarázat
  MagyarDeutsch

  Vö. jukagir leu-, leg-, läg- 'eszik'.

  A permi szavakban a j hiátustöltő elem, amely az eltűnt szóbelseji *w vagy *γ helyén jelent meg. Az eredeti *s a j hatására palatalizálódott.
  Bibliográfia
  • Gyarm: Aff 95, 99, 196, 214, 376 = Affinitas lingvae Hvngaricae cvm lingvis Fennicae originis grammatice demonstrata. Nec non vocabvlaria dialectorvm Tataricarvm et Slavicarvm cvm Hvngarica comparata. Avctore Samvele Gyarmathi. Gottingae 1799.
  • Lytkin: CIFU 1: 62 = Congressus Internationalis Fenno-Ugristarum Budapestini habitus 20–24. IX. 1960. Budapest 1963.
  • EtSz = Magyar Etymologiai Szótár. I–XII: A - foglár... irta Gombocz Zoltán és Melich János. Budapest 1914–1936; XIII–XVll: foglár – geburnus. Gombocz Zoltán jegyzetei felhasználásával irta Melich János. Budapest 1938–1944.
  • E.Itkonen: FUF 30: 46, 31: 178 = Finnisch-ugrische Forschungen. 1–13, Helsingfors – Leipzig 1901–1913; 14–, Helsingfors [später:] Helsinki 1914–.
  • Joki: FUFA 32: 52 = Anzeiger der Finnisch-ugrischen Forschungen [Angaben s. unter FUF]
  • FUV = Collinder, Björn, Fenno-Ugric Vocabulary. An Etymological Dictionary of the Uralic Languages. Stockholm 1955.
  • Hunfalvy: MNyszet 4: 217 = Magyar Nyelvészet. 1–6, Pest 1856– [tatsächlich: 1855–] 1861.
  • MSzFE = A magyar szókészlet finnugor elemei. 1–3. Föszerkesztő: Lakó György. Szerkesztő: Rédei Károly [1–3] és K. Sal Éva [3]. Munkatársak: Erdélyi István, Fabricius-Kovács Ferenc, Gulya János, K. Sal Éva, Vértes Edit. Budapest 1967, 1971, 1978.
  • MUSz 802 = Budenz, József, Magyar–ugor összehasonlitó szótár. Budapest 1873–1881.
  • NyH7
  • Rédei: NyK 80: 123, 89 {{im Druck}} = Nyelvtudományi Közlemények. 1–, Pest, [später:] Budapest 1862–.
  • s-Laute 124
  • Räsänen: StudOr 15: 70 = Studia Orientalia. Ed. Societas Orientalis Fennica. 1–, Helsinki [Helsingfors] 1925–.
  • Lindström: Suomi 1852: 91
  • SzófSz = Bárczi, Géza, Magyar Szófejtő‘ Szótár. Budapest 1941.
  • TESz = A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára. I–III. Főszerk. Benkő Loránd. Szerk. Kiss Lajos – Papp László (1–2), Kubínyi László – Papp László (3). Budapest 1967–1976.
  • Bouda: UJb 20: 88 = Ungarische Jahrbücher. 1–23. Berlin 1921–1945 [Fortsetzung UAJb.]
  • Castrén: Versuch 92 = Castrén, M. Alexander, Versuch einer ostjakischen Sprachlehre nebst kurzem Wörterverzeichnis. 2. verb. Aufl. Hg. von Anton Schiefner, St. Petersburg 1858.
  • VglWb 1: 554 = Donner, O., Vergleichendes Wörterbuch der finnisch-ugrischen Sprachen. Leipzig I, 1874 ; II, 1876; III, 1888.
  • Räsänen: Vir 1947: 169 = Virittäjä. 1–, Helsinki 1897–.
  • Hunfalvy: VogF 270 = Hunfalvy, Pál, A' Vogul föld és nép. Reguly Antal hagyományaiból kidolgozta -. Pest 1864 (Reguly Antal hagyományai, 1).
  • Lytkin: VokPerm 62 = Лыткин, В. И., Исторический вокализм пермских языков Москва 1964.