Uralonet
MTA Nyelvtudományi Intézet MagyarEnglishDeutsch   InformációkSúgó

 1. sile (süle) FU U   'öl (testrész és mértékegység)'  de 'Schloß, Klafter'  en 'lap, fathom'  UEW № 900 Sorszám szerint: << Előző Következő >> Új keresés

  Fogalomkör: Testrészek,  Hosszú


  Egyeztető rész - (leány)nyelvi adatok
   
  finn syli 'Schoß; Umarmung, Busen'Gen. sylin
   syli 'das Umarmte, Armbürde; Klafter, Faden'Gen. sylen
   syltä 'Klafter, Faden'
   
  észt süli 'Faden, Klafter; Schoß'Gen. süle
   süld 'Klafter, Faden'Gen. sülla
   
  számi/lappLsalla 'Klafter (Längenmaß)'
  Nsâllâ -l- 'bosom, embrace; fathom, as measure of length (about 2 metres), cord, fathom, as a measure used for measuring firewood'
  Notsѳll 'Klafter (Längenmaß)'Kuollan: 1023
  Kldsѳll 'Klafter (Längenmaß)'Kuollan: 1023
  Tsall 'Klafter (Längenmaß)'Kuollan: 1023
   
  mordvinEseľ 'Faden, Schloß, Klafter's-Laute: 18
  Esäľ 'Faden, Schloß, Klafter'
  Mśeľ 'Faden, Schloß, Klafter'
   
  mari/cseremiszKBšəl 'Faden'
  Ušüľö 'Faden'
  Mśüľü̆ 'Faden'
  Bšülö 'Klafter'
   
  udmurt/votjákKsul 'Faden, Schloß, Klafter'
  Gsị̑l 'Faden, Schloß, Klafter'FUF: 15:11 (Wichmann)
   
  komi/zürjénSsi̮l 'Faden, Schloß, Klafter; so viel Garn, wie man mit der Spindel gesponnen hat, bis die Hand ausgestreckt ist (also ugf. eine Klafter)'
  Psi̮v 'so viel Garn wie man mit der Spindel gesponnen hat, bis die Hand ausgestreckt ist (also ugf. eine Klafter)'
   
  hanti/osztjákVlö̆l 'Faden, Klafter'OL: 188
  Vjjö̆l 'Faden, Klafter'OL: 188
  DTtĕt 'Faden, Klafter'OL: 188
  Olȧ̆l 'Faden, Klafter'OL: 188
   
  manysi/vogulTJtäl 'Faden (Maß)'WV: 30
  KUtäl 'Faden (Maß)'WV: 30
  Ptäľ 'Faden (Maß)'WV: 30
  Sotal 'Faden (Maß)'WV: 30
   
  magyar öl 'Schloß; Klafter, Faden'
   
  ? nyenyecOćīb́e 'Klafter'Juraksamojedisches: 514
  Njćīm̥ā 'Klafter'Juraksamojedisches: 514
   
  ? enyecChtīe 'Klafter'
  Bt́ibe 'Klafter'
   
  ? nganaszan tˊˋīmi 'Klafter'
   
  ? szölkupTatii 'Klafter'
  Ntii 'Klafter'
  Ketii 'Klafter'
   
  ? mator мимя 'мера, меряю'Janhunen, SW: 163


  Magyarázat
  MagyarDeutsch

  A szamojéd szavak csak akkor tartozhatnak ide, ha a nyenyec , , enyec b, nganaszan és mator m képző, nem pedig a tőhöz tartozik. A képző néküli tőszót talán az enyec Ch. tīe és szölkup tii képviselik, ha bennük nem tűnt el egy *m hang.

  A mordvin E 'öl (ruhán)', cseremisz KB eltem 'nyalábnyi, ölnyi', zürjén P e̮ve̮∙ʒ́ 'öl (ruhán)', osztják N ɑ̄l 'öl (fn)' és vogul N ɑ̄l (Harmatta: MNy. 43: 278) szavak kikövetkeztethető első szótagi *ä hangjuk miatt nem lehetnek a magyar öl megfelelői (lásd *älɜ 'öl (ruhán)' FU).  Bibliográfia
  • Beitr 205 = Paasonen, H., Beiträge zur finnischugrisch-samojedischen Lautgeschichte Budapest 1917 (Sonderdruck aus Keleti Szemle XIII–XVII).  
  • Lehtisalo: FUF 21: 46 = Finnisch-ugrische Forschungen. 1–13, Helsingfors – Leipzig 1901–1913; 14–, Helsingfors [später:] Helsinki 1914–.
  • Toivonen: FUF 29: 162 = Finnisch-ugrische Forschungen. 1–13, Helsingfors – Leipzig 1901–1913; 14–, Helsingfors [später:] Helsinki 1914–.
  • Setälä: FUFA 12: 29, 34 = Anzeiger der Finnisch-ugrischen Forschungen [Angaben s. unter FUF]
  • FUV = Collinder, Björn, Fenno-Ugric Vocabulary. An Etymological Dictionary of the Uralic Languages. Stockholm 1955.
  • Setälä: JSFOu 30/5: 54 = Suomalais-ugrilaisen Seuran Aikakauskirja. Journal de la Société Finno-Ougrienne. 1–, Helsinki 1886–.
  • Lehtisalo: MSFOu 72: 85 = Suomalais-Ugrilaisen Seuran Toimituksia. Mémoires de la Société Finno-Ougrienne. 1–, Helsinki 1890–.
  • MSzFE = A magyar szókészlet finnugor elemei. 1–3. Föszerkesztő: Lakó György. Szerkesztő: Rédei Károly [1–3] és K. Sal Éva [3]. Munkatársak: Erdélyi István, Fabricius-Kovács Ferenc, Gulya János, K. Sal Éva, Vértes Edit. Budapest 1967, 1971, 1978.
  • MUSz 846 = Budenz, József, Magyar–ugor összehasonlitó szótár. Budapest 1873–1881.
  • NyH7
  • Bereczki: NyK 70: 33 = Nyelvtudományi Közlemények. 1–, Pest, [später:] Budapest 1862–.
  • s-Laute 18.00
  • SKES = Suomen kielen etymologinen sanakirja. I, Helsinki 1955 [Autor] Y. H. Toivonen; II, 1958 [Autoren] Y. H. Toivonen – Erkki Itkonen – Aulis J. Joki; III, 1962 [Autoren] Erkki Itkonen – Aulis J. Joki; IV, 1969 [Autoren] Erkki Itkonen – Aulis J. Joki; V, 19
  • Janhunen: SW 163 = Janhunen, Juha, Samojedischer Wortschatz. Gemeinsamojedische Etymologien. Helsinki 1977 (Castrenianumin toimitteita. 17).
  • SzófSz = Bárczi, Géza, Magyar Szófejtő‘ Szótár. Budapest 1941.
  • TESz = A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára. I–III. Főszerk. Benkő Loránd. Szerk. Kiss Lajos – Papp László (1–2), Kubínyi László – Papp László (3). Budapest 1967–1976.
  • E.Itkonen: UAJb 34: 200 = Ural-Altaische Jahrbücher. 24–, Wiesbaden 1952– [Fortsetzung von UJb.]
  • VglWb 1: 562 = Donner, O., Vergleichendes Wörterbuch der finnisch-ugrischen Sprachen. Leipzig I, 1874 ; II, 1876; III, 1888.
  • Lytkin: VokPerm 197 = Лыткин, В. И., Исторический вокализм пермских языков Москва 1964.