Uralonet
MTA Nyelvtudományi Intézet MagyarEnglishDeutsch   InformációkSúgó

 1. sula FU    'olvadt, felolvasztott; olvad, olvaszt'  de 'geschmolzen, aufgetaut; schmelzen, tauen'  en 'molten, melted; melt, dissolve '  UEW № 913 Sorszám szerint: << Előző Következő >> Új keresés

  Fogalomkör: Folyékony


  Egyeztető rész - (leány)nyelvi adatok
   
  finn sula 'ungefroren, weich, flüssig; lauter, bloß'
   sulaa- 'flüssig werden, schmelzen; flüssig machen'
   
  észt sula 'weich, locker; flüssig, fließend, schmelzend, tauend; rein, unvermischt, lauter'
   sula- 'schmelzen, tauen'
   
  mordvinEsola 'ungefroren, geschmolzen's-Laute: 19
  Esola- 'auftauen, schmelzen'
  Msola 'ungefroren, geschmolzen's-Laute: 19
  Msola- 'auftauen, schmelzen'
   
  mari/cseremiszKBsə̑le- 'auftauen, schmelzen'
  Ušule- 'auftauen, schmelzen'
  Bšule- 'auftauen, schmelzen'
   
  udmurt/votják si̮l-si̮l 'мягкое состояние (предмета (при варке напр мяса)'Bor
   si̮lmi̮- 'развариться (напр о картошке), растоять, раствориться'URS
   
  komi/zürjénSsi̮l 'ungefroren, geschmolzen'
  Ssi̮l- 'schmelzen, auftauen'
  Psi̮v 'ungefroren, geschmolzen'
  Psi̮v- 'schmelzen, auftauen'
  POsѳl 'ungefroren, geschmolzen'
  POsѳl·- 'schmelzen, auftauen'
   
  hanti/osztjákVlŏlə 'ungefroren'1106
  Vlŏla- 'schmelzen'OL: 57
  Vjjŏlə 'ungefroren (z. B. Boden), schneereich und ohne Eis, ungefroren'
  Vjjŏla- 'schmelzen'OL: 57
  DNtătə 'aufgetaut, geschmolzen; ungefrorener Boden (unter der gefrorenen Erdschicht)'
  DNtăt- 'schmelzen'OL: 57
  Olăl 'mit weicher Schneide'
  Olăl- 'schmelzen'OL: 57
   
  manysi/vogulTJtal- 'schmelzen'FUF: 14:47, 59 ( Kannisto)
  Ktål- 'schmelzen'NyK: 25:277 (Munkácsi)
  LUtālān- 'schmelzen'FUF: 14:47, 59 ( Kannisto)
  LMtal-vōj 'olvadó zsír; schmelzendes Fett'vōj 'Fett'MTr
  Sotol- 'schmelzen'Kálmám,: Béla, Wogulische Texte mit einem Glossar. Budapest 197
  Ntål- 'schmelzen'NyK: 25:277 (Munkácsi)
   
  magyar olvad- 'schmelzen, tauen, zergehen, (Metal) fließen'
   olvaszt- 'schmelzen, (Fett) auslassen'


  Magyarázat
  MagyarDeutsch

  Vö. jukagir alaa- 'olvad'.

  A magyar ad és aszt biztosan képzők, valószínűleg a v is képző.

  Nomenverbum.

  A lapp N šǫĺgi- 'olvaszt' (MUSz. 838; VglWb. 716; NyH7; SzófSz.; FUV) ige szóbelseji lg hangja miatt nem tartozik ide.  Bibliográfia
  • ÁKE 637 = Munkácsi, Bernát, Árja és kaukázusi elemek a finn-magyar nyelvekben. 1. kötet. Magyar szójegyzék s bevezetésül: a kérdés története. Budapest 1901.
  • Collinder: CompGr 59, 164, 397 = Collinder, Björn, Comparative Grammar of the Uralic Languages. Stockholm 1960.
  • Sauer: CSIFU 460 = Congressus Secundus Internationalis Fenno-Ugristarum (1965). Helsinki 1968.
  • Wichmann: FUF 15: 24, 37 = Finnisch-ugrische Forschungen. 1–13, Helsingfors – Leipzig 1901–1913; 14–, Helsingfors [später:] Helsinki 1914–.
  • E.Itkonen: FUF 29: 228 = Finnisch-ugrische Forschungen. 1–13, Helsingfors – Leipzig 1901–1913; 14–, Helsingfors [später:] Helsinki 1914–.
  • Setälä: FUF 2: 253 = Finnisch-ugrische Forschungen. 1–13, Helsingfors – Leipzig 1901–1913; 14–, Helsingfors [später:] Helsinki 1914–.
  • FUV = Collinder, Björn, Fenno-Ugric Vocabulary. An Etymological Dictionary of the Uralic Languages. Stockholm 1955.
  • Setälä: JSFOu 14/3: 34 = Suomalais-ugrilaisen Seuran Aikakauskirja. Journal de la Société Finno-Ougrienne. 1–, Helsinki 1886–.
  • MSzFE = A magyar szókészlet finnugor elemei. 1–3. Föszerkesztő: Lakó György. Szerkesztő: Rédei Károly [1–3] és K. Sal Éva [3]. Munkatársak: Erdélyi István, Fabricius-Kovács Ferenc, Gulya János, K. Sal Éva, Vértes Edit. Budapest 1967, 1971, 1978.
  • MUSz 838 = Budenz, József, Magyar–ugor összehasonlitó szótár. Budapest 1873–1881.
  • NyH7
  • Gombocz: NyK 38: 270 = Nyelvtudományi Közlemények. 1–, Pest, [später:] Budapest 1862–.
  • Bereczki: NyK 65: 177 = Nyelvtudományi Közlemények. 1–, Pest, [später:] Budapest 1862–.
  • s-Laute 19.00
  • Collinder: SSUF 1957: 124 = Språkvetenskapliga Sällkapets i Uppsala Förhandlingar 1882–[Band 1955/57. = Uppsala Universitets Ärsskrift 1957. Uppsala – Wiesbaden].
  • Lindström: Suomi 1852: 87
  • SzófSz = Bárczi, Géza, Magyar Szófejtő‘ Szótár. Budapest 1941.
  • D.Bartha: Szóképz 47
  • TESz = A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára. I–III. Főszerk. Benkő Loránd. Szerk. Kiss Lajos – Papp László (1–2), Kubínyi László – Papp László (3). Budapest 1967–1976.
  • E.Itkonen: UAJb 28: 75, 34: 200 = Ural-Altaische Jahrbücher. 24–, Wiesbaden 1952– [Fortsetzung von UJb.]
  • VglWb 1: 716 = Donner, O., Vergleichendes Wörterbuch der finnisch-ugrischen Sprachen. Leipzig I, 1874 ; II, 1876; III, 1888.
  • Lytkin: VokPerm 197 = Лыткин, В. И., Исторический вокализм пермских языков Москва 1964.