Uralonet
MTA Nyelvtudományi Intézet MagyarEnglishDeutsch   InformációkSúgó

 1. śata FU    'száz'  de 'hundert'  en 'hundred '  UEW № 941 Sorszám szerint: << Előző Következő >> Új keresés

  Fogalomkör: Szám


  Egyeztető rész - (leány)nyelvi adatok
   
  finn sata 'hundert'
   
  észt sada 'hundert'
   
  számi/lappWfst́š́ɯöt̀ìε 'tausend'2929
  Nčuotte ~ čuođe -tt- ~ -đ- 'tausend'
  Košal̄gk̄A 'Stange'
  Notčueht 'hundert'
  Kldčūᵢtt 'hundert'
  Tči̊ᵢtte 'hundert'745
  Kči̊ᵢtte 'hundert'
   
  mordvinEśado 'hundert'
  Mśada 'hundert'
   
  mari/cseremiszKBšüδə 'hundert'
  Ušüδö 'hundert'
  Bšüδö 'hundert'
   
  udmurt/votjákSśu 'hundert'
  Kśu̇ 'hundert'
  Gśu 'hundert'Wichm [wotj]
   
  komi/zürjénSśo 'hundert'
  SOśo̭ 'hundert'
   
  hanti/osztjákVsat 'hundert'884
  DNsot 'hundert'
  Osat 'hundert'884
   
  manysi/vogulTJšɛ̮̄t 'hundert'WV: 97
  KUšāt 'hundert'WV: 97
  Pšē̮t 'hundert'WV: 97
  Sosāt 'hundert'WV: 97
   
  magyar száz 'hundert'


  Magyarázat
  MagyarDeutsch

  < indoeurópai: ősárja *śata- (< indoeurópai k'm̥tó-m ); óind śatá-m , avesztai satəm , szaka sata-, sa- , latin centum 'száz' stb.

  A cseremiszben labializáció történt, és a magánhangzó többszörösen zártabbá vált: *å > *o > *u. Az *u > ü változás a palatális mássalhangzók hatására történt.

  lapp Wfs. szó 'ezer' jelentése másodlagos.  Bibliográfia
  • Gyarm: Aff 130, 165, 180, 289 = Affinitas lingvae Hvngaricae cvm lingvis Fennicae originis grammatice demonstrata. Nec non vocabvlaria dialectorvm Tataricarvm et Slavicarvm cvm Hvngarica comparata. Avctore Samvele Gyarmathi. Gottingae 1799.
  • ÁKE 559 = Munkácsi, Bernát, Árja és kaukázusi elemek a finn-magyar nyelvekben. 1. kötet. Magyar szójegyzék s bevezetésül: a kérdés története. Budapest 1901.
  • Hajdú: ALH 2: 287 = Acta Linguistica Academiae Scientiarum Hungaricae. 1–, Budapest 1951–.
  • Jacobsohn: ArUgrof 38, 124 = Jacobsohn, Hermann, Arier und Ugrofinnen. Göttingen 1922.
  • Sajn: Dem 92 = Sajnovics, Joannis, Demonstratio. Idioma Ungarorum et Lapponum idem esse. Tyrnaviae [1771?].
  • Révai: ElGr 271 = Révai, Nicolaus, Elaboratior Grammatica Hvngarica. I2–II2, Pest 1806; III, [hrsg. von Simonyi, Zsigmond] Budapest 1908.
  • ESK = Лыткин, В.И. – Гуляев, Е.И. Краткий этимологический словарь коми языка. Москва 1970.
  • Hunfalvy: FMSz 19 = Hunfalvy, Pál, Finn és magyar szók egybehasonlítása. Pest 1853.
  • Lehtisalo: FUF 21: 9 = Finnisch-ugrische Forschungen. 1–13, Helsingfors – Leipzig 1901–1913; 14–, Helsingfors [später:] Helsinki 1914–.
  • E.Itkonen: FUF 31: 158, 224, 225 = Finnisch-ugrische Forschungen. 1–13, Helsingfors – Leipzig 1901–1913; 14–, Helsingfors [später:] Helsinki 1914–.
  • FUV = Collinder, Björn, Fenno-Ugric Vocabulary. An Etymological Dictionary of the Uralic Languages. Stockholm 1955.
  • Kalima: Hirt-Festschr 2: 201
  • Toivonen: JSFOu 56: 23 = Suomalais-ugrilaisen Seuran Aikakauskirja. Journal de la Société Finno-Ougrienne. 1–, Helsinki 1886–.
  • Hajdú: MKE 34 = Hajdú, Péter, A magyarság kialakulásának előzményei. Budapest 1953 (NytudÉrt 2).
  • Wiklund: MO 1: 55 = Le Monde Oriental. 1–35, Uppsala 1906–1941 [tatsächlich: 1947].
  • Harmatta: MŐT 171 = Magyar őstörténeti tanulmányok. Szerk. Bartha Antal, Czeglédy Károly, Róna-Tas András. Budapest 1977.
  • Joki: MSFOu 151: 311 = Suomalais-Ugrilaisen Seuran Toimituksia. Mémoires de la Société Finno-Ougrienne. 1–, Helsinki 1890–.
  • Toivonen: MSFOu 67: 381 = Suomalais-Ugrilaisen Seuran Toimituksia. Mémoires de la Société Finno-Ougrienne. 1–, Helsinki 1890–.
  • Lehtisalo: MSFOu 72: 15 = Suomalais-Ugrilaisen Seuran Toimituksia. Mémoires de la Société Finno-Ougrienne. 1–, Helsinki 1890–.
  • MSzFE = A magyar szókészlet finnugor elemei. 1–3. Föszerkesztő: Lakó György. Szerkesztő: Rédei Károly [1–3] és K. Sal Éva [3]. Munkatársak: Erdélyi István, Fabricius-Kovács Ferenc, Gulya János, K. Sal Éva, Vértes Edit. Budapest 1967, 1971, 1978.
  • Strahlenberg: NOstT = Strahlenberg, Philipp Johan von, Das Nord- und Ostliche Theil von Europa und Asia. Stockholm 1730.
  • NyH7
  • Gombocz: NyK 39: 242 = Nyelvtudományi Közlemények. 1–, Pest, [später:] Budapest 1862–.
  • s-Laute 30.00
  • SKES = Suomen kielen etymologinen sanakirja. I, Helsinki 1955 [Autor] Y. H. Toivonen; II, 1958 [Autoren] Y. H. Toivonen – Erkki Itkonen – Aulis J. Joki; III, 1962 [Autoren] Erkki Itkonen – Aulis J. Joki; IV, 1969 [Autoren] Erkki Itkonen – Aulis J. Joki; V, 19
  • Lindström: Suomi 1852: 82
  • Ahlqvist: Suomi 1863: 42
  • SzófSz = Bárczi, Géza, Magyar Szófejtő‘ Szótár. Budapest 1941.
  • TESz = A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára. I–III. Főszerk. Benkő Loránd. Szerk. Kiss Lajos – Papp László (1–2), Kubínyi László – Papp László (3). Budapest 1967–1976.
  • Kalima: Vir 1932: 104-7 = Virittäjä. 1–, Helsinki 1897–.
  • Toivonen: Vir 1953: 20, 351 = Virittäjä. 1–, Helsinki 1897–.
  • Hunfalvy: VogF 262-3, 270 = Hunfalvy, Pál, A' Vogul föld és nép. Reguly Antal hagyományaiból kidolgozta -. Pest 1864 (Reguly Antal hagyományai, 1).
  • Lytkin: VokPerm 61 = Лыткин, В. И., Исторический вокализм пермских языков Москва 1964.