Uralonet
MTA Nyelvtudományi Intézet MagyarEnglishDeutsch   InformációkSúgó

 1. śiδä (śiδä-mɜ), śüδä, śüδä-mɜ U    'szív (fn.)'  de 'Herz'  en 'heart '  UEW № 960 Sorszám szerint: << Előző Következő >> Új keresés

  Fogalomkör: Testrészek


  Egyeztető rész - (leány)nyelvi adatok
   
  finn sydän 'Herz'Gen. sydämen
  regsyväm 'Herz'
  regsy(v)än 'Herz'
  regsyön 'Herz'
   
  észt süda 'Herz, Gemüt, Sinn, Mut; Inneres, Mitte, Mittelpunkt'Gen. südame
   
  számi/lappWfst́š́i̮rrε̮ɔ 'durch'
  Ltjatā '(Postp.) durch, (Präp.) durch, quer hindurch, ganz hindurch'
  Nčâđâ '(Postp.) through (of place, not emphasized), by way of, via; under, in, on account of (circumstance); in the course of (time); through, by (agency of, means of); (Präp.) through (of place, emphasized), right through; all through (of time), (Adv.) through and through, altogether, completely, wholly'
  Kot́š́ǡ̮δĕ 'Herz'Gen. t́š́aδ̕δȧ̬ˈm640
  Pt́š́ǡ̮δĕ 'Herz'Gen. t́š́aδ̕δȧ̬ˈm640
   
  mordvinEśeďej 'Herz'
  Eśeďeŋ 'Herz'
  Mśeďi 'Herz'
   
  mari/cseremiszKBšüm 'Herz'
  Ušüm 'Herz'
  Mšüm 'Herz'
  Bšüm 'Herz'
   
  udmurt/votjákSśulem 'Herz; das Innere im Menschen Gemüt (Organ der Empfindungen); Baummark'
  Kśulem 'Herz; das Innere im Menschen Gemüt (Organ der Empfindungen); Baummark'
  Gśulem 'Herz'Wichm [wotj]
   
  komi/zürjénSśe̮le̮m 'Herz'
  Pśe̮ve̮·m 'Herz'
  POśȯlѳm 'Herz'
   
  hanti/osztjákVsĕm 'Herz'OL: 180
  DNsĕm 'Herz'OL: 180
  Osȧ̆m 'Herz'OL: 180
   
  manysi/vogulTJšäm 'Herz'WV: 36
  KUšim 'Herz'WV: 36
  Pši̮m 'Herz'WV: 36
  Sosim 'Herz'WV: 36
   
  magyar szív 'Herz; Zentrum, das Innere'Akk. szívet
  regszű 'Herz'
  regszü 'Herz'
  regszüv 'Herz'
  regszűv 'Herz'
  ÚESz.szív
   
  nyenyecOśej 'Herz'433
   
  enyecChseo 'Herz'
  Bseijo 'Herz'
   
  nganaszan sa 'Herz'
   soa 'Herz'
   
  szölkupTaUsīče 'Herz'DonnMskr
  TyMsīď 'Herz'
  Kesīďe 'Herz'FUF: 21:45 (Lehtisalo)
  Kesiče 'Herz'
   
  kamassz  'Herz'FUF: 21:45 (Lehtisalo)
   
  kojbál sei 'Herz'FUF: 21:45 (Lehtisalo)
   
  mator keje-m 'Herz'FUF: 21:45 (Lehtisalo)
   
  karagassz kei-m 'Herz'FUF: 21:45 (Lehtisalo)
   
  tajgi гeï-ge 'Herz'FUF: 21:45 (Lehtisalo)


  Magyarázat
  MagyarDeutsch

  A d általánossá válása a finn sydän (sydämensydämessägyenge fokú alakjaiban a megkettőzött mm elemű nyelvjárási alakok hatásával magyarázható: sydämmensydämmessäsyrämmensylämmensyvämmen stb.

  A votják és zürjén szavak első szótagi magánhangzója szabálytalan, a votjákban *ü őspermi *i̮ > *ȯ u, a zürjénben pedig *ü őspermi *i̮ > *ȯ változással kell számolni. 

  A magyar szív szó v eleme a *képző folytatója, de a toldalékolt formák analógiájára (többesszámjel, esetvégződés, képző: szívekszívetszíves) az egyes számú nominatívuszi alakokban is megjelent a v elem.

  A * képző már a finnugor korban a szóhoz járulhatott, de a képző nélküli alakok is megmaradtak. A lapp N čâđâ szó végi â hangjában az *ek képző rejtőzhet. A mordvin j és ŋ képző.

  A szócsalád altaji nyelvekkel történő egyeztetése (Räsänen: Vir. 1947: 167FUV stb.) téves, mivel a tunguz se̮le̮me̮ szó jelentése nem 'szív', hanem 'vas (mn)', és a śələ 'vas' szó származéka.  Bibliográfia
  • Gyarm: Aff 83, 166, 194-5, 216, 262 {{usw}} = Affinitas lingvae Hvngaricae cvm lingvis Fennicae originis grammatice demonstrata. Nec non vocabvlaria dialectorvm Tataricarvm et Slavicarvm cvm Hvngarica comparata. Avctore Samvele Gyarmathi. Gottingae 1799.
  • Beitr 76, 212 = Paasonen, H., Beiträge zur finnischugrisch-samojedischen Lautgeschichte Budapest 1917 (Sonderdruck aus Keleti Szemle XIII–XVII).  
  • Collinder: CompGr 109 = Collinder, Björn, Comparative Grammar of the Uralic Languages. Stockholm 1960.
  • Sajn: Dem 112 = Sajnovics, Joannis, Demonstratio. Idioma Ungarorum et Lapponum idem esse. Tyrnaviae [1771?].
  • E.Itkonen: FUF 29: 294 = Finnisch-ugrische Forschungen. 1–13, Helsingfors – Leipzig 1901–1913; 14–, Helsingfors [später:] Helsinki 1914–.
  • Joki: FUF 32: 54 = Finnisch-ugrische Forschungen. 1–13, Helsingfors – Leipzig 1901–1913; 14–, Helsingfors [später:] Helsinki 1914–.
  • Setälä: FUFA 12: 38 = Anzeiger der Finnisch-ugrischen Forschungen [Angaben s. unter FUF]
  • FUV = Collinder, Björn, Fenno-Ugric Vocabulary. An Etymological Dictionary of the Uralic Languages. Stockholm 1955.
  • Setälä: JSFOu 14/3: 46, 30/5: 58 = Suomalais-ugrilaisen Seuran Aikakauskirja. Journal de la Société Finno-Ougrienne. 1–, Helsinki 1886–.
  • MSzFE = A magyar szókészlet finnugor elemei. 1–3. Föszerkesztő: Lakó György. Szerkesztő: Rédei Károly [1–3] és K. Sal Éva [3]. Munkatársak: Erdélyi István, Fabricius-Kovács Ferenc, Gulya János, K. Sal Éva, Vértes Edit. Budapest 1967, 1971, 1978.
  • MUSz 300 = Budenz, József, Magyar–ugor összehasonlitó szótár. Budapest 1873–1881.
  • Strahlenberg: NOstT = Strahlenberg, Philipp Johan von, Das Nord- und Ostliche Theil von Europa und Asia. Stockholm 1730.
  • NyH7
  • Halász: NyK 23: 274 = Nyelvtudományi Közlemények. 1–, Pest, [später:] Budapest 1862–.
  • Rédei: NyK 65: 372 = Nyelvtudományi Közlemények. 1–, Pest, [später:] Budapest 1862–.
  • s-Laute 31.00
  • SKES = Suomen kielen etymologinen sanakirja. I, Helsinki 1955 [Autor] Y. H. Toivonen; II, 1958 [Autoren] Y. H. Toivonen – Erkki Itkonen – Aulis J. Joki; III, 1962 [Autoren] Erkki Itkonen – Aulis J. Joki; IV, 1969 [Autoren] Erkki Itkonen – Aulis J. Joki; V, 19
  • SzófSz = Bárczi, Géza, Magyar Szófejtő‘ Szótár. Budapest 1941.
  • TESz = A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára. I–III. Főszerk. Benkő Loránd. Szerk. Kiss Lajos – Papp László (1–2), Kubínyi László – Papp László (3). Budapest 1967–1976.
  • VglWb 1: 627 = Donner, O., Vergleichendes Wörterbuch der finnisch-ugrischen Sprachen. Leipzig I, 1874 ; II, 1876; III, 1888.