Uralonet
MTA Nyelvtudományi Intézet MagyarEnglishDeutsch   InformációkSúgó

 1. śilmä U    'szem'  de 'Auge'  en 'eye '  UEW № 964 Sorszám szerint: << Előző Következő >> Új keresés

  Fogalomkör: Testrészek


  Egyeztető rész - (leány)nyelvi adatok
   
  finn silmä 'Auge'
   
  észt silm 'Auge'Gen. silma
   
  számi/lappLtjaľmē 'Auge'
  Nčâlˈbme -lm- 'Auge'
  Notčɑilm 'Auge'814
  Notčѳilm 'Auge'
  Kldčɑilm 'Auge'814
  Tčɑilme 'Auge'814
  Kčɑilme 'Auge'
   
  mordvinEśeľme 'Auge'
  Mśeľmä 'Auge'
   
  mari/cseremiszKBsənzä 'Auge'
  Ušińća 'Auge'
  Mšińća 'Auge'
  Bšińća 'Auge'
   
  udmurt/votjákSśin 'Auge'Obl. śinm-
  Sśiń 'Auge'Obl. śińm-
  Ufśim 'Auge'Obl. śimm-
  Jśiń 'Auge'Obl. śińm-
  Gśin 'Auge'Obl. śinm-Wichm [wotj]
   
  komi/zürjénSśin 'Auge'Obl. śinm-
  Pśin 'Auge'Obl. śinm-
  POśin 'Auge'
   
  hanti/osztjákVsem 'Auge'OL: 155
  DNsem 'Auge'OL: 155
  Osem 'Auge'OL: 155
   
  manysi/vogulTJšäm 'Auge'WV: 30
  KUšäm 'Auge'WV: 30
  Pšäm 'Auge'WV: 30
  Sosam 'Auge'
   
  magyar szëm 'Auge'
  ÚESz.szem
   
  nyenyecOsew 'Auge'408
  Ljhäem 'Auge'
   
  enyec sei 'Auge'
   
  nganaszan śäime 'Auge'JSFOu: 58:1:16 (Donner-Joki)
   
  szölkupTasai 'Auge'
  Tasaj 'Auge'
  Nhai 'Auge'
  Kesai 'Auge'
   
  kamassz sima 'Auge'
   simə 'Auge'
   
  kojbál sima 'Auge'Beitr: 17:212
   
  mator sima 'Auge'Beitr: 17:212
   
  karagassz sjimidä 'Auge'Janhunen, SW: 132
   
  tajgi schímedä 'Auge'Janhunen, SW: 132


  Magyarázat
  MagyarDeutsch
  A cseremisz , ća és a tajgi da képző.


  Bibliográfia
  • Gyarm: Aff 82, 86, 97, 99, 150, 204-5, 215, = Affinitas lingvae Hvngaricae cvm lingvis Fennicae originis grammatice demonstrata. Nec non vocabvlaria dialectorvm Tataricarvm et Slavicarvm cvm Hvngarica comparata. Avctore Samvele Gyarmathi. Gottingae 1799.
  • Beitr 5, 17, 212 = Paasonen, H., Beiträge zur finnischugrisch-samojedischen Lautgeschichte Budapest 1917 (Sonderdruck aus Keleti Szemle XIII–XVII).  
  • Beke: CserNyt 126 Anm = Beke, Ödön, Cseremisz nyelvtan. Budapest 1911 (FF 16 – Sonderdruck aus NyK 39–41).
  • Fogel: De Finnicae linguae indole obser
  • Sajn: Dem 61, 126 = Sajnovics, Joannis, Demonstratio. Idioma Ungarorum et Lapponum idem esse. Tyrnaviae [1771?].
  • ESK = Лыткин, В.И. – Гуляев, Е.И. Краткий этимологический словарь коми языка. Москва 1970.
  • Wichmann: FUF 15: 42 = Finnisch-ugrische Forschungen. 1–13, Helsingfors – Leipzig 1901–1913; 14–, Helsingfors [später:] Helsinki 1914–.
  • Setälä: FUFA 12: 112 = Anzeiger der Finnisch-ugrischen Forschungen [Angaben s. unter FUF]
  • FUV = Collinder, Björn, Fenno-Ugric Vocabulary. An Etymological Dictionary of the Uralic Languages. Stockholm 1955.
  • Setälä: JSFOu 14/3: 45, 30/5: 52 = Suomalais-ugrilaisen Seuran Aikakauskirja. Journal de la Société Finno-Ougrienne. 1–, Helsinki 1886–.
  • P.Hidvégi : MNy 51: 20
  • MSzFE = A magyar szókészlet finnugor elemei. 1–3. Föszerkesztő: Lakó György. Szerkesztő: Rédei Károly [1–3] és K. Sal Éva [3]. Munkatársak: Erdélyi István, Fabricius-Kovács Ferenc, Gulya János, K. Sal Éva, Vértes Edit. Budapest 1967, 1971, 1978.
  • MUSz 289 = Budenz, József, Magyar–ugor összehasonlitó szótár. Budapest 1873–1881.
  • Strahlenberg: NOstT = Strahlenberg, Philipp Johan von, Das Nord- und Ostliche Theil von Europa und Asia. Stockholm 1730.
  • NyH7
  • Halász: NyK 23: 274 = Nyelvtudományi Közlemények. 1–, Pest, [später:] Budapest 1862–.
  • Pallas
  • s-Laute 34.00
  • SKES = Suomen kielen etymologinen sanakirja. I, Helsinki 1955 [Autor] Y. H. Toivonen; II, 1958 [Autoren] Y. H. Toivonen – Erkki Itkonen – Aulis J. Joki; III, 1962 [Autoren] Erkki Itkonen – Aulis J. Joki; IV, 1969 [Autoren] Erkki Itkonen – Aulis J. Joki; V, 19
  • Sándor: Sokféle 3: 113, 115, 120 = Sándor, István, Sokféle. I–VIII, Györ 1791–1801; IX–XII, Bécs 1808.
  • Lindström: Suomi 1852: 85
  • Janhunen: SW 132 = Janhunen, Juha, Samojedischer Wortschatz. Gemeinsamojedische Etymologien. Helsinki 1977 (Castrenianumin toimitteita. 17).
  • SzófSz = Bárczi, Géza, Magyar Szófejtő‘ Szótár. Budapest 1941.
  • TESz = A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára. I–III. Főszerk. Benkő Loránd. Szerk. Kiss Lajos – Papp László (1–2), Kubínyi László – Papp László (3). Budapest 1967–1976.
  • VglWb 1: 712 = Donner, O., Vergleichendes Wörterbuch der finnisch-ugrischen Sprachen. Leipzig I, 1874 ; II, 1876; III, 1888.