Uralonet
MTA Nyelvtudományi Intézet MagyarEnglishDeutsch   InformációkSúgó

 1. śȣ̈ne FU    'taplógomba'  de 'Zunder, Baumschwamm'  en 'tinder fungus '  UEW № 995 Sorszám szerint: << Előző Következő >> Új keresés

  Fogalomkör: Tüzelő


  Egyeztető rész - (leány)nyelvi adatok
   
  finn sieni 'Pilz, Schwamm'Gen. sienen
  regsiena 'Erdschwamm'
   
  észt seen 'Pilz, Schwamm'Gen. seene
   
  számi/lappLtjatnā 'Feuerschwamm an Birken wachsender, von dem man Zunder bekommt'
  Nčadna -ān- 'tinder-fungus on birch trees'
  Nsie·etna 'kääpäsieni; Baumschwamm'< finn
  Nott́š́ā͕nnᵅ 'Baumschwamm, Birkenlöcherschwamm'
  Kldt́š́ānnᵅ 'Baumschwamm, Birkenlöcherschwamm'
  Tt́š́ā͕nna 'Baumschwamm, Birkenlöcherschwamm'TESz:646
  Kt́š́ā͕nna 'Baumschwamm, Birkenlöcherschwamm'
   
  mari/cseremiszKBšin 'Baumschwamm, Zunder'
  Ušen 'Zunder'
  Bšen 'Zunder'
   
  udmurt/votjákSsenki̮ 'Zunder, Schwamm'
  Sśeńki 'Zunder, Schwamm'
  Ksenka 'Zunder, Schwamm'
  Ksenkə̑ 'Zunder, Schwamm'
  Kśenkə̑ 'Zunder, Schwamm'
  Gśeńki 'Zunder, Schwamm'FUF:2:262 (Wichmann, mitg. Setälä)
   
  hanti/osztjákVjsäṇəγ: säṇəγ nöŋis 'Zunderschwamm (der Birke)'Ostjakisches:861-862
  DNsȧnə 'Baumschwamm (an jederlei Bäumen) Birkenschwamm'
  Osȧn 'Baumschwamm (an jederlei Bäumen)'
   
  manysi/vogulTJšīnə·w 'Baumschwamm'FUF:21:30 (Kannisto, mitg. Lehtisalo)
  KUšēnəj 'Baumschwamm'
  Pšēnəγ 'Baumschwamm'
  Sosēniγ 'Baumschwamm'
   
  ? magyar szén 'Kohle, Feuer'Akk. szenet


  Magyarázat
  MagyarDeutsch

  A votják ka, ki̮, ki, osztják γ, ə és vogul w, γ képző.

  A finn siena szabálytalan nyelvjárási változat.

  A votjákban a szó belseji ń hatására néhány nyelvjárásban ś változás történt.

  A lapp, osztják és magyar szavak eredeti *ä hangra, a votják, cseremisz és finn szavak pedig eredeti *e hangra utalnak. Az ősvogul *ī szintén szabálytalan.

  A magyar szóhoz lásd még *śine 'faszén' FU.

  A szamojéd nyenyec sibea: tūsibea, enyec sio: tūsio és nganaszan simi 'szén' (Hunfalvy: MNyszet 3: 266; Halász: NyK 23: 274; Setälä: FUFA 12: 24, JSFOu. 30/5: 71; NyH7) szó belseji b és m hangja miatt nem tartozik ide.  Bibliográfia
  • Beke: CserNyt 16, 83 = Beke, Ödön, Cseremisz nyelvtan. Budapest 1911 (FF 16 – Sonderdruck aus NyK 39–41).
  • Steinitz: FgrVok 127.00 = Steinitz, Wolfgang, Geschichte des finnisch-ugrischen Vokalismus. Stockholm 1944 (Acta Instituti Hungarici Universitatis Holmiensis. Series B, Linguistica. 2).
  • Lehtisalo: FUF 21: 30, 52 = Finnisch-ugrische Forschungen. 1–13, Helsingfors – Leipzig 1901–1913; 14–, Helsingfors [später:] Helsinki 1914–.
  • Setalä: FUF 2: 263, 268 = Finnisch-ugrische Forschungen. 1–13, Helsingfors – Leipzig 1901–1913; 14–, Helsingfors [später:] Helsinki 1914–.
  • Wichmann: FUF 6: 20 = Finnisch-ugrische Forschungen. 1–13, Helsingfors – Leipzig 1901–1913; 14–, Helsingfors [später:] Helsinki 1914–.
  • FUV = Collinder, Björn, Fenno-Ugric Vocabulary. An Etymological Dictionary of the Uralic Languages. Stockholm 1955.
  • Wiklund: MSFOu 10: 153 = Suomalais-Ugrilaisen Seuran Toimituksia. Mémoires de la Société Finno-Ougrienne. 1–, Helsinki 1890–.
  • Uotila: MSFOu 65: 365 = Suomalais-Ugrilaisen Seuran Toimituksia. Mémoires de la Société Finno-Ougrienne. 1–, Helsinki 1890–.
  • K.Donner: MSFOu 71: 44 = Suomalais-Ugrilaisen Seuran Toimituksia. Mémoires de la Société Finno-Ougrienne. 1–, Helsinki 1890–.
  • MSzFE = A magyar szókészlet finnugor elemei. 1–3. Föszerkesztő: Lakó György. Szerkesztő: Rédei Károly [1–3] és K. Sal Éva [3]. Munkatársak: Erdélyi István, Fabricius-Kovács Ferenc, Gulya János, K. Sal Éva, Vértes Edit. Budapest 1967, 1971, 1978.
  • Nyíri: NéprNytud 1: 81 = Néprajz és Nyelvtudomány. 1–, Szeged 1957– (Acta Univ. Szegediensis. Sectio enthnographica et linguistica).
  • Lakó: NyK 50: 215-6, 51: 51 = Nyelvtudományi Közlemények. 1–, Pest, [später:] Budapest 1862–.
  • Radanovics: NyK 59: 226 = Nyelvtudományi Közlemények. 1–, Pest, [später:] Budapest 1862–.
  • Nyíri: NyvIr 1: 77
  • s-Laute 127.00
  • SKES = Suomen kielen etymologinen sanakirja. I, Helsinki 1955 [Autor] Y. H. Toivonen; II, 1958 [Autoren] Y. H. Toivonen – Erkki Itkonen – Aulis J. Joki; III, 1962 [Autoren] Erkki Itkonen – Aulis J. Joki; IV, 1969 [Autoren] Erkki Itkonen – Aulis J. Joki; V, 19
  • Lindström: Suomi 1852: 84
  • Europeaus: Suomi 1868: 164
  • TESz = A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára. I–III. Főszerk. Benkő Loránd. Szerk. Kiss Lajos – Papp László (1–2), Kubínyi László – Papp László (3). Budapest 1967–1976.
  • VglWb 1: 735 = Donner, O., Vergleichendes Wörterbuch der finnisch-ugrischen Sprachen. Leipzig I, 1874 ; II, 1876; III, 1888.
  • Anderson: Wandl 38.00 = Anderson, Nikolai, Wandlungen der anlautenden dentalen spirans im ostjakischen. St.-Pétersbourg 1893 (Mémoires de l'Académie Impériale des Sciences de St.-Pétersbourg. VII série. Tome XL, No„– 2 et dernier).