Uralonet
MTA Nyelvtudományi Intézet MagyarEnglishDeutsch   InformációkSúgó

 1. tuδ̕ka, tuδ̕ka-mɜ FP FU   'vmilyen kiálló dolog, vminek a hegye, csúcsa'  de 'etw. Hervorragendes, Spitze'  en 'something protruding, tip, peak '  UEW № 1071 Sorszám szerint: << Előző Következő >> Új keresés

  Fogalomkör: Hegyes. Éles


  Egyeztető rész - (leány)nyelvi adatok
   
  finn tutka 'udd, undersökning, kritik; Spitze; Untersuchung, Kritik'
   tutkain 'udd, spets, ända; Spitze, Ende'Gen. tutkaimen
   tutkan 'udd, spets, ända; Spitze, Ende'Gen. tutkamen
   tutki- 'untersuchen, prüfen, forschen'
   
  észt tutk 'Ende, Winkel'Gen. tutka
   tutkem 'Ende, Winkel'Gen. tutkma
   
  számi/lappWfsduruk̀o͕mɛ̮ 'Knospe, Kätzchen an Bäumen'2722
  Nduŧkum ~ duŧkun 'leaf-bud (on trees) esp. bud of birch-tree'
  Nduŧkâ 'study, examine, investigate;inquire'< finn
   
  udmurt/votjákStuľi̮m 'die oberen zarten Sprößlinge des Baumes'
  Mtuľi̮m 'die oberen zarten Sprößlinge des Baumes'
   
  hanti/osztjákVtö̆j 'oberes Ende (des Flusses, des Baumes), Ende, Gipfel, Spitze (eines Spießes)'966
  DNtĕj 'oberes Ende (des Flusses, des Baumes)'966
  Otȧ̆j 'Spitze (des Messers, des Nagels); hinteres Ende od. Spitze der Reuse'966
   
  manysi/vogulTJtaľək 'Gipfel, Spitze, Ende; obere Lauf des Flusses'WV: 70
  KUtaľəχ 'Gipfel, Spitze, Ende; obere Lauf des Flusses'WV: 70
  Ptaľk 'Gipfel, Spitze, Ende; obere Lauf des Flusses'WV: 70
  Sotaľəχ 'Gipfel, Spitze, Ende; obere Lauf des Flusses'WV: 70
  Sotoľəχ 'Gipfel, Spitze, Ende; obere Lauf des Flusses'WV: 70
  LOtaľəχ 'Gipfel, Spitze, Ende; obere Lauf des Flusses'WV: 70
   
  magyar tőgy 'Euter, Gesäuge; (spöttisch) csecs, emlő; Brust, Mamme'
  Alttölgy 'Euter, Gesäuge; (spöttisch) csecs, emlő; Brust, Mamme'


  Magyarázat
  MagyarDeutsch

  A lapp és votják m képző, amely már a finn-permi korban a szóhoz járulhatott (vö. finn tutkan). A vogul χ és k szintén képzők.

  A palatális hangrendűség a *δ̕ hatására az ugor alapnyelvben alakulhatott ki (vö. Rédei: NytudÉrt. 58: 170).

  A magyar gy szabályos folytatója a finnugor *δ̕(k) hangnak; a magyar gy > lgy hangváltozáshoz vö. Pais: MNy. 30:104, NyIOK 7:106; Horváth: MNy. 45:53; Benkő, LyTört. 10, NyIOK 7:130 (másként Bárczi: NyIOK 7: 119).

  A magyar tőgy szónak altaji nyelvekből való származtatása (vö. teleut telin, mongol deleng 'nőstényállatok tőgye') (Munkácsi: KSz 2: 194) hangtani okokból nem fogadható el (Gombocz: Nyr. 33: 54; SzófSz.).

  Az ESK alapján a fenti szócsaláddal egyeztetett zürjén toĺ : pon-t. 'árpa (szem)' szó jelentéstani okból nem vonható ide.  Bibliográfia
  • Wichmann: FUF 11: 208 = Finnisch-ugrische Forschungen. 1–13, Helsingfors – Leipzig 1901–1913; 14–, Helsingfors [später:] Helsinki 1914–.
  • Wichmann: FUF 16: 195 = Finnisch-ugrische Forschungen. 1–13, Helsingfors – Leipzig 1901–1913; 14–, Helsingfors [später:] Helsinki 1914–.
  • Setälä: FUF 2: 245 = Finnisch-ugrische Forschungen. 1–13, Helsingfors – Leipzig 1901–1913; 14–, Helsingfors [später:] Helsinki 1914–.
  • FUV = Collinder, Björn, Fenno-Ugric Vocabulary. An Etymological Dictionary of the Uralic Languages. Stockholm 1955.
  • Benkő: LyTört 10 = Benkő, Loránd, A magyar ly hang története. Budapest 1953 (NytudÉrt. 1).
  • Wiklund: MSFOu 10: 270 = Suomalais-Ugrilaisen Seuran Toimituksia. Mémoires de la Société Finno-Ougrienne. 1–, Helsinki 1890–.
  • MSzFE = A magyar szókészlet finnugor elemei. 1–3. Föszerkesztő: Lakó György. Szerkesztő: Rédei Károly [1–3] és K. Sal Éva [3]. Munkatársak: Erdélyi István, Fabricius-Kovács Ferenc, Gulya János, K. Sal Éva, Vértes Edit. Budapest 1967, 1971, 1978.
  • Wichmann: Nyr 41: 37 = Magyar Nyelvő‘r. 1–, Budapest 1872–.
  • Rédei: NytudÉrt 58: 170 = Nyelvtudományi Értekezések. 1–, Budapest 1953–.
  • TESz = A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára. I–III. Főszerk. Benkő Loránd. Szerk. Kiss Lajos – Papp László (1–2), Kubínyi László – Papp László (3). Budapest 1967–1976.