Uralonet
MTA Nyelvtudományi Intézet MagyarEnglishDeutsch   InformációkSúgó

 1. wiδɜ (wiδɜ-mɜ) FU    'velő, agyvelő'  de 'Knochenmark, Gehirn'  en 'marrow, brain '  UEW № 1147 Sorszám szerint: << Előző Következő >> Új keresés

  Fogalomkör: Testrészek


  Egyeztető rész - (leány)nyelvi adatok
   
  finn yty 'Knochenmark, Kern, Most, Mark'
   ydin 'Knochenmark, Kern, Most, Mark'Gen. ytimen
   ydyn 'Knochenmark, Kern, Most, Mark'Gen. ytymen
   
  észt üti 'Mark'Gen. üdi
   
  számi/lappLatām 'Mark, Markknochen'
  Nâđâ -đđâm- 'marrow; marrow bone; a certain degree of fatness, plumpness'
  Notѳδe 'das Mark'Gen. ottem28
  Kldѳδe 'das Mark'Gen. ottem28
  Tat 'das Mark'Gen. atti̊me28
  Kat 'das Mark'Gen. atti̊me
   
  mordvinEuďem 'Mark, Kern'JSFOu: 61/3:101 (Ravila)
  Euďime 'Mark, Kern'FUF: 31:185 (Paasonen, mitg. Erkki Itkonen)
  Euďeme 'Mark, Kern'FUF: 31:185 (Paasonen, mitg. Erkki Itkonen)
   
  mari/cseremiszKBvim 'Mark'
  Uwem 'Mark'
  Bwem 'Mark'
   
  udmurt/votjákSviji̮m 'Gehirn, Mark'
  Kvijə̑m 'Gehirn, Mark'
  Gwim 'Gehirn, Mark'
   
  komi/zürjénSvem 'Gehirn, Mark'
  Pvem 'Gehirn, Mark'
  POvim 'Gehirn, Mark'
   
  hanti/osztjákVweləm 'Mark'OL: 158
  DNwetəm 'Mark'OL: 158
  Oweləm 'Mark'OL: 158
   
  manysi/vogulTJwäləm 'Knochenmark'WV: 16
  KUwɔ̈̄ləm 'Knochenmark'WV: 16
  Pwaləm 'Knochenmark'WV: 16
  Sowāləm 'Knochenmark'WV: 16
   
  magyar velő 'Mark, Hirn; Kern, Wesen, Quintessenz'Akk, Px3Sg. velőt, veleje


  Magyarázat
  MagyarDeutsch

  A finn y képző.

  A finnben *wiδü > *wüδü > *wütü > yty, a mordvinban pedig *vȣ̈ > u hangváltozással lehet számolni.

  A finn yty és észt üti alapján feltételezhető, hogy a finnugor alapnyelvben a toldalék nélküli alapszó (*wiδɜ) és képzett alakja (*wiδɜ-mɜ) egymás mellett léteztek.

  Collinder (CompGr. 68, 109, 399) idevonta a szamojédszölkup küüty szót. Ilyen szó azonban a szölkup szójegyzékben nincs. A küüty valószínűleg a szölkupk͔öuköykyu 'agy, csontvelő', Ty. küm 'agy, velő' egyes szám harmadik személyű birtokos végződéssel ellátott alakja (ti̮) és ezért nem tartozhat ide.

  A Setälä (FUFA 12: 39; JSFOu. 30/5: 58) által kérdőjellel idevont szamojédmator mui 'velőtörökségi jövevényszó (Beitr. 282; Joki: MSFOu. 103: 231).  Bibliográfia
  • Collinder: CompGr 68, 109, 178, 399 = Collinder, Björn, Comparative Grammar of the Uralic Languages. Stockholm 1960.
  • ESK = Лыткин, В.И. – Гуляев, Е.И. Краткий этимологический словарь коми языка. Москва 1970.
  • Steinitz: FgrVok 30 = Steinitz, Wolfgang, Geschichte des finnisch-ugrischen Vokalismus. Stockholm 1944 (Acta Instituti Hungarici Universitatis Holmiensis. Series B, Linguistica. 2).
  • FUV = Collinder, Björn, Fenno-Ugric Vocabulary. An Etymological Dictionary of the Uralic Languages. Stockholm 1955.
  • MSzFE = A magyar szókészlet finnugor elemei. 1–3. Föszerkesztő: Lakó György. Szerkesztő: Rédei Károly [1–3] és K. Sal Éva [3]. Munkatársak: Erdélyi István, Fabricius-Kovács Ferenc, Gulya János, K. Sal Éva, Vértes Edit. Budapest 1967, 1971, 1978.
  • MUSz 571 = Budenz, József, Magyar–ugor összehasonlitó szótár. Budapest 1873–1881.
  • NyH7
  • K.Sal : NyK 62: 251
  • SKES = Suomen kielen etymologinen sanakirja. I, Helsinki 1955 [Autor] Y. H. Toivonen; II, 1958 [Autoren] Y. H. Toivonen – Erkki Itkonen – Aulis J. Joki; III, 1962 [Autoren] Erkki Itkonen – Aulis J. Joki; IV, 1969 [Autoren] Erkki Itkonen – Aulis J. Joki; V, 19
  • Räsänen: StudOr 15: 162, 200 = Studia Orientalia. Ed. Societas Orientalis Fennica. 1–, Helsinki [Helsingfors] 1925–.
  • Lindström: Suomi 1852: 108
  • SzófSz = Bárczi, Géza, Magyar Szófejtő‘ Szótár. Budapest 1941.
  • TESz = A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára. I–III. Főszerk. Benkő Loránd. Szerk. Kiss Lajos – Papp László (1–2), Kubínyi László – Papp László (3). Budapest 1967–1976.
  • Castrén: Versuch 102 = Castrén, M. Alexander, Versuch einer ostjakischen Sprachlehre nebst kurzem Wörterverzeichnis. 2. verb. Aufl. Hg. von Anton Schiefner, St. Petersburg 1858.
  • Räsänen: Vir 1947: 167 = Virittäjä. 1–, Helsinki 1897–.